Uchwały i Sesje

Rejestr interpelacji i zapytań w kadencji 2018-2023

Nr Radny zgłaszający interpelację/ zapytanie Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Interpelacja/zapytanie dotyczy Data wpływu odpowiedzi
do BRM
Data przekazania odpowiedzi radnemu/ radnej
        2018    
138  S. Więcławska
K. Czechowska
22.11.2018  23.11.2018  Interpelacja w sprawie podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 06.12.2018 06.12.2018
139 K.Czechowska L.Penciny
J. Dziemdziory S. Więcławska  
D. Cecotka
23.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenów wokół zbiornika Bugaj. 08.01.2019 09.01.2019
140 J. Dziemdziora 27.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu przy zbiegu Al. Kopernika i ul. Śląskiej oraz zlikwidowania uciążliwości jakie tam występują. 07.12.2018 07.12.2018
141 M. Czarczyk 28.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie przeniesienia pętli autobusowej z ul. Konopnickiej/Słowackiego w Al. 800-lecia i utworzenia w miejscu po pętli autobusowej nowych miejsc parkingowych. 13.12.2018 18.12.2018
142 J. Dziemdziora 03.12.2018 03.12.2018 Interpelacja w sprawie wykonania niezbędnych napraw  na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Rakowskiej oraz uporządkowania terenu przyległego. 07.12.2018 07.12.2018
143 J. Dziemdziora 03.12.2018  05.12.2018 Interpelacja w sprawie pętli autobusowej MZK przy ul. Słowackiego i uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem. 13.12.2018 14.12.2018
144 J. Wójcik 03.12.2018  05.12.2018 Interpelacja w sprawie remontu chodnika znajdującego się po północnej stronie bloków przy ul. ks. Piotra Skargi 4 i 6. 18.12.2018 18.12.2018
145 J. Wójcik 03.12.2018 05.12.2018 Interpelacja w sprawie wymiany chodnika znajdującego się przed blokiem przy ul. Pawlikowskiego 12. 13.12.2018 14.12.2018
146 J. Wójcik 03.12.2018 05.12.2018 Zapytanie dotyczące umieszczania słupów oświetleniowych na środku chodnika. 14.12.2018 14.12.2018
147 J. Dziemdziora 04.12.2018 05.12.2018 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowania plagi szczurów na terenie osiedla Sadowa II. 13.12.2018
19.12.2018
14.12.2018
19.12.2018
148 S. Więcławska 05.12.2018 06.12.2018 Interpelacja dotycząca inicjatywy wdrożenia przez miasto projektu "aktywny senior" 20.12.2018 20.12.2018
149 J. Dziemdziora 05.12.2018 06.12.2018 Interpelacja w sprawie naprawy cząstkowej chodnika na skwerze im. Józefa Chełmońskiego oraz dokonania w przyszłości rewitalizacji tego skweru. 18.12.2018
18.12.2018
18.12.2018
150 J. Dziemdziora 06.12.2018 07.12.2018 Interpelacja w sprawie usunięcia dysfunkcji w infrastrukturze komunalnej miasta. 21.12.2018 21.12.2018
151 U. Czubała
J. Dziemdziora
 
07.12.2018 07.12.2018 Interpelacja w sprawie budowy zatoki postojowej przed blokiem przy ul. Hutniczej 13. 27.12.2018 27.12.2018
152 J. Dziemdziora 07.12.2018 11.12.2018 Interpelacja dotycząca podjęcia stosownych działań organizatorskich mających na celu likwidację utrudnień związanych z zainstalowaniem słupków oddzielających zatokę postojową przy ul. Sienkiewicza. 14.12.2018 17.12.2018
153 S. Więcławska 13.12.2018 14.12.2018 Interpelacja dotycząca umieszczenia informacji o możliwości skorzystania 
z dofinansowania z Programu "Czyste Powietrze" we wszystkich referatach Urzędu Miasta obsługujących mieszkańców w zakresie budowy i modernizacji domów.
27.12.2018 27.12.2018
154 A. Piekarski 14.12.2018 17.12.2018 Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającej ziemi na ulicy Jeziornej przy skrzyżowaniu z ulicą Koralową. 04.01.2019 07.01.2019
155 M. Wężyk-Głowacka 19.12.2018 21.12.2018 Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu wpływającego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Kostromskiej z Wojska Polskiego. 04.01.2019
15.02.2019
04.01.2019
18.02.2019
156 J. Dziemdziora 28.12.2018 02.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań dotyczących systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście m.in. na terenach u zbiegu ulic Kołłątaja –Modrzewskiego oraz przy ul. Doroszewskiego 3 i 5. 10.01.2019 10.01.2019
157 J. Dziemdziora 31.12.2018 02.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych czynności mających na celu usunięcia niedogodności związanych rosnącym krzewem przy ul. Matejki. 15.01.2019 15.01.2019
        2019    
1 J. Dziemdziora 07.01.2019 08.01.2019 Interpelacja w sprawie niewykonanych prac w infrastrukturze miasta 10.01.2019
17.01.2019
23.01.2019
11.01.2019
18.01.2019
23.01.2019
2 J. Dziemdziora 17.01.2019 18.01.2019 Interpelacja w sprawie inwestycji na ul. Okrzei dotychczas zrealizowanych oraz planowanych w bieżącym roku. 11.02.2019 11.02.2019
3 S. Więcławska
D. Cecotka
J. Dziemdziora
L. Pencina
K. Czechowska
18.01.2019 22.01.2019 Interpelacja dotycząca przeprowadzenia w piotrkowskich  szkołach zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat hejtu oraz jego konsekwencji. 06.02.2019 06.02.2019
4 Ł. Janik 21.01.2019 22.01.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza. 05.02.2019 05.02.2019
5 J. Dziemdziora 23.01.2019 24.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcie stosownych działań mających na celu likwidację zagrożeń związanych z tworzącą się lodowicą w rejonie pętli MZK u zbiegu ul. Dmowskiego i ul. Górniczej. 07.02.2019 07.02.2019
6 J. Dziemdziora 24.01.2019 25.01.2019 Interpelacja w sprawie zwiększenia miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy Reja w pobliżu bloku przy ul. Modrzewskiego 5 A. 31.01.2019 01.02.2019
7 S. Więcławska
K. Czechowska
J. Dziemdziora
25.01.2019 25.01.2019 Interpelacja w sprawie dostosowania rozkładów jazdy miejskich autobusów do potrzeb mieszkańców oraz dokonania aktualizacji strony internetowej Spółki MZK. 05.02.2019 05.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
8 J. Dziemdziora 25.01.2019 25.01.2019 Interpelacja dotycząca informacji o nieprzestrzeganiu przez kierowców znaków pionowych i poziomych na parkingu w galerii Focus Mall. 04.02.2019 05.02.2019
9 K. Czyżyński 28.01.2019 29.01.2019 Interpelacja  dotycząca awarii oświetlenia ulicznego na ul. Kostromskiej, na odcinku od ul. Słowackiego do ronda Agnieszki Osieckiej oraz obowiązujących standardów w zakresie czasu usunięcia awarii. 07.02.2019 07.02.2019
10 K. Czyżyński
U. Czubała
28.01.2019 29.01.2019 Interpelacja dotycząca rozważenia zmiany zasad zimowego utrzymania dróg w Piotrkowie Trybunalskim. 14.02.2019 14.02.2019
11 A. Piekarski 29.01.2019 31.01.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia lub zmiany zasad zakazu parkowania w dni targowe na ul. Mieszka I oraz budowy parkingu na niezagospodarowanym terenie przyległym do ul. Mieszka I. 15.02.2019 15.02.2019
12 A. Piekarski 29.01.2019 31.01.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia znaku "zakaz postoju" lub "zakaz zatrzymywania się" na ul. Czarnej w dni targowe. 15.02.2019 15.02.2019
13 P. Gajda 30.01.2019 01.02.2019 Interpelacja w sprawie poparcia dla utrzymania bazy wodnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdującej w Bronisławowie się nad Zalewem Sulejowskim 13.02.2019 14.02.2019
14 J. Dziemdziora 04.02.2019 05.02.2019 Interpelacja dotycząca uwzględnienia likwidacji zastoju wody na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego z ul. Kostromską w ramach planowanej wymiany nawierzchni jezdni na ul. Dmowskiego. 14.02.2019 14.02.2019
15 J. Dziemdziora 05.02.2019 07.02.2019 Interpelacja w sprawie zwiększenia miejsc postojowych na  terenie po wschodniej stronie ul. Kołłątaja oraz w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia uciążliwości dla pieszych w rejonie tej ulicy. 22.02.2019 22.02.2019
16 J. Dziemdziora 07.02.2019 07.02.2019 Interpelacja w sprawie zamontowania wiat na przystankach komunikacji miejskiej na ulicach: Kostromskiej, Wojska Polskiego i Łódzkiej. 20.02.2019 20.02.2019
17 M. Czarczyk 20.02.2019 22.02.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania lustra drogowego poprawiającego widoczność na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater z Belzacką. 11.03.2019 11.03.2019
18 M. Czarczyk 20.02.2019 22.02.2019 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości wydzielenia miejsc parkingowych z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Konopnickiej/ Słowackiego. 11.03.2019 11.03.2019
19 W. Olejnik 22.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego. 04.03.2019
11.03.2019
05.03.2019
11.03.2019
20 W. Olejnik 22.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej łączącej osiedle przy "Piomie" z ogródkami działkowymi przy ul. Gęsiej. 18.03.2019 18.03.2019
21 J. Dziemdziora 25.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie kładki pieszo-jezdnej nad autostradą A1 oraz planowanych działań w związku z budową autostrady A1 zmierzających do zminimalizowania niedogodności z tym związanych. 11.03.2019 11.03.2019
22 J.Dziemdziora 28.02.2019 01.03.2019 Interpelacja dotycząca udzielenia informacji w sprawie podjętych czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych. 14.03.2019 15.03.2019
23 J. Dziemdziora 04.03.2019 05.03.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ławek. 22.03.2019 25.03.2019
24 J. Dziemdziora 11.03.2019 11.03.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach. 28.03.2019 29.03.2019
25 S. Więcławska
K. Czechowska
L. Pencina
 
12.03.2019 14.03.2019 Interpelacja dotycząca uprzątnięcia śmieci z terenu po dawnej kolejce wąskotorowej. 05.04.2019 05.04.2019
26 J. Dziemdziora 14.03.2019 14.03.2019 Interpelacja w sprawie zmiany usytuowania ławek znajdujących się przy ul. Daniłowskiego w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców. 05.04.2019 05.04.2019
27 J. Dziemdziora 18.03.2019 18.03.2019 Interpelacja dotycząca rozważenia możliwości zmiany zapisu w § 3 Uchwały XXIV/333/16 Rady Miasta z dnia 29.06.2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania, tak aby stawką zerową zostały objęte pojazdy hybrydowe i elektryczne. 22.03.2019 25.03.2019
28 P. Gajda 18.03.2019 20.03.2019 Zapytanie dotyczące budowy ronda przy ul. Dmowskiego i Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim. 22.03.2019 22.03.2019
29 S. Więcławska,
D. Cecotka,
L. Pencina
20.03.2019 22.03.2019 Interpelacja w sprawie informacji na temat ośrodków dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 03.04.2019 03.04.2019
30 J. Dziemdziora 21.03.2019 22.03.2019 Interpelacja w sprawie występujących zagrożeń w ruchu drogowym związanych z ograniczoną widocznością na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Mickiewicza. 05.04.2019 05.04.2019
31 W. Olejnik 22.03.2019 25.03.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia stanu nawierzchni ul. Szklarskiej 05.04.2019 05.04.2019
32 P.Gajda 22.03.2019 25.03.2019 Zapytanie dot.  udzielenia informacji o:
1) wysokości średnich zarobków pracowników instytucji kultury i sportu podległych Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
2) wysokości zarobków pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta z uwzględnieniem średnich zarobków dla grup pracowniczych.
03.04.2019
09.04.2019
03.04.2019
09.04.2019
33 K.Czyżyński 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja dot. doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie informacji ilu nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych skorzystało z dofinansowania, na jakie rodzaje form i w jakiej wysokości 18.04.2019 18.04.2019
34 P.Cecotka 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski swoim patronatem projektu "Ratujemy i Uczymy Ratować" w szkołach z terenu miasta oraz działania Stowarzyszenia Help PT w tym kierunku 10.04.2019 10.04.2019
35 W.Olejnik 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja dotycząca rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3, za lata 2017 i 2018 17.04.2019 18.04.2019
36 M.Czarczyk 27.03.2019 29.03.2019 Interpelacja w sprawie dobudowania odcinka chodnika na ul. Źródlanej od ul. Modrzewskiego w kierunku rzeki Strawa.    
37 J.Dziemdziora 28.03.2019 29.03.2019 Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu oznaczenia i uzupełnienia zabezpieczeń folią odblaskową słupów energetycznych znajdujących się przy ul. Brzeźnickiej. 09.04.2019 09.04.2019
38 S.Więcławska 29.03.2019 02.04.2019 Interpelacja w sprawie ponownego ustawienia metalowego słupka na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Sulejowskiej 09.04.2019 09.04.2019
39 J. Dziemdziora 08.04.2019 08.04.2019 Interpelację w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta (uprzątnięcie liści, przegląd drzewa na ul. 18 Stycznia, ul. Łódzkiej) oraz zminimalizowanie występujących dysfunkcji (brak rozkładów jazdy na przystankach, naprawy cząstkowe jezdni, brak znaków drogowych).    
40 M. Czarczyk 09.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie poprawy/wymiany nawierzchni jezdni na ul. Reja.    
41 M. Czarczyk 09.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia piachu wzdłuż krawężników ulic na osiedlu Słowackiego.    
42 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Lelewela. 16.04.2019 18.04.2019
43 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie przywrócenia komunikacji miejskiej z osiedlem Meszcze    
44 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Zapytanie dotyczące kwestii montażu słupów oświetleniowych po środku ciągu pieszego na ul. Leonarda, które utrudniają pieszym korzystania z chodnika.    
45 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Zapytanie w sprawie wykazu ulg podatkowych od nieruchomości za lata 2014-2018    
46 W. Olejnik 15.04.2019  16.04.2019 Interpelacja w sprawie zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Zalesickiej.    
47 W. Olejnik 15.04.2019 16.04.2019 Interpelacja w sprawie oczyszczenia chodnika wzdłuż ul. 18 Stycznia.    
48 J. Wójcik 17.04.2019 18.04.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu na placu zabaw przy targowisku na osiedlu Wyzwolenia.    
49 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie dotyczące Piotrkowskich Stref Aktywności Gospodarczej.    
50 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.    
51 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie wydatków ponoszonych na promocję realizowaną w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta w latach 2016-2018 w wyszczególnionym zakresie.    
52 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie ustalenia stanu prawnego ulicy biegnącej do Przedszkola Samorządowego nr 7 i pasażu biegnącego od Al. Armii Krajowej 35 do ul. Poprzecznej na wysokości wjazdu na bazar oraz udostępnienia mapy (III okręg).    
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59