Uchwały i Sesje

Rejestr interpelacji i zapytań w kadencji 2018-2023

  Nr Radny zgłaszający interpelację/ zapytanie Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Interpelacja/zapytanie dotyczy Data wpływu odpowiedzi
do BRM
Data przekazania odpowiedzi radnemu/ radnej
          2018    
  138  S. Więcławska
K. Czechowska
22.11.2018  23.11.2018  Interpelacja w sprawie podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 06.12.2018 06.12.2018
  139 K.Czechowska L.Penciny
J. Dziemdziory S. Więcławska  
D. Cecotka
23.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenów wokół zbiornika Bugaj. 08.01.2019 09.01.2019
  140 J. Dziemdziora 27.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu przy zbiegu Al. Kopernika i ul. Śląskiej oraz zlikwidowania uciążliwości jakie tam występują. 07.12.2018 07.12.2018
  141 M. Czarczyk 28.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie przeniesienia pętli autobusowej z ul. Konopnickiej/Słowackiego w Al. 800-lecia i utworzenia w miejscu po pętli autobusowej nowych miejsc parkingowych. 13.12.2018 18.12.2018
  142 J. Dziemdziora 03.12.2018 03.12.2018 Interpelacja w sprawie wykonania niezbędnych napraw  na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Rakowskiej oraz uporządkowania terenu przyległego. 07.12.2018 07.12.2018
  143 J. Dziemdziora 03.12.2018  05.12.2018 Interpelacja w sprawie pętli autobusowej MZK przy ul. Słowackiego i uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem. 13.12.2018 14.12.2018
  144 J. Wójcik 03.12.2018  05.12.2018 Interpelacja w sprawie remontu chodnika znajdującego się po północnej stronie bloków przy ul. ks. Piotra Skargi 4 i 6. 18.12.2018 18.12.2018
  145 J. Wójcik 03.12.2018 05.12.2018 Interpelacja w sprawie wymiany chodnika znajdującego się przed blokiem przy ul. Pawlikowskiego 12. 13.12.2018 14.12.2018
  146 J. Wójcik 03.12.2018 05.12.2018 Zapytanie dotyczące umieszczania słupów oświetleniowych na środku chodnika. 14.12.2018 14.12.2018
  147 J. Dziemdziora 04.12.2018 05.12.2018 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowania plagi szczurów na terenie osiedla Sadowa II. 13.12.2018
19.12.2018
14.12.2018
19.12.2018
  148 S. Więcławska 05.12.2018 06.12.2018 Interpelacja dotycząca inicjatywy wdrożenia przez miasto projektu "aktywny senior" 20.12.2018 20.12.2018
  149 J. Dziemdziora 05.12.2018 06.12.2018 Interpelacja w sprawie naprawy cząstkowej chodnika na skwerze im. Józefa Chełmońskiego oraz dokonania w przyszłości rewitalizacji tego skweru. 18.12.2018
18.12.2018
18.12.2018
  150 J. Dziemdziora 06.12.2018 07.12.2018 Interpelacja w sprawie usunięcia dysfunkcji w infrastrukturze komunalnej miasta. 21.12.2018 21.12.2018
  151 U. Czubała
J. Dziemdziora
 
07.12.2018 07.12.2018 Interpelacja w sprawie budowy zatoki postojowej przed blokiem przy ul. Hutniczej 13. 27.12.2018 27.12.2018
  152 J. Dziemdziora 07.12.2018 11.12.2018 Interpelacja dotycząca podjęcia stosownych działań organizatorskich mających na celu likwidację utrudnień związanych z zainstalowaniem słupków oddzielających zatokę postojową przy ul. Sienkiewicza. 14.12.2018 17.12.2018
  153 S. Więcławska 13.12.2018 14.12.2018 Interpelacja dotycząca umieszczenia informacji o możliwości skorzystania 
z dofinansowania z Programu "Czyste Powietrze" we wszystkich referatach Urzędu Miasta obsługujących mieszkańców w zakresie budowy i modernizacji domów.
27.12.2018 27.12.2018
  154 A. Piekarski 14.12.2018 17.12.2018 Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającej ziemi na ulicy Jeziornej przy skrzyżowaniu z ulicą Koralową. 04.01.2019 07.01.2019
  155 M. Wężyk-Głowacka 19.12.2018 21.12.2018 Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu wpływającego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Kostromskiej z Wojska Polskiego. 04.01.2019
15.02.2019
04.01.2019
18.02.2019
  156 J. Dziemdziora 28.12.2018 02.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań dotyczących systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście m.in. na terenach u zbiegu ulic Kołłątaja –Modrzewskiego oraz przy ul. Doroszewskiego 3 i 5. 10.01.2019 10.01.2019
  157 J. Dziemdziora 31.12.2018 02.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych czynności mających na celu usunięcia niedogodności związanych rosnącym krzewem przy ul. Matejki. 15.01.2019 15.01.2019
          2019    
  1 J. Dziemdziora 07.01.2019 08.01.2019 Interpelacja w sprawie niewykonanych prac w infrastrukturze miasta 10.01.2019
17.01.2019
23.01.2019
11.01.2019
18.01.2019
23.01.2019
  2 J. Dziemdziora 17.01.2019 18.01.2019 Interpelacja w sprawie inwestycji na ul. Okrzei dotychczas zrealizowanych oraz planowanych w bieżącym roku. 11.02.2019 11.02.2019
  3 S. Więcławska
D. Cecotka
J. Dziemdziora
L. Pencina
K. Czechowska
18.01.2019 22.01.2019 Interpelacja dotycząca przeprowadzenia w piotrkowskich  szkołach zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat hejtu oraz jego konsekwencji. 06.02.2019 06.02.2019
  4 Ł. Janik 21.01.2019 22.01.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza. 05.02.2019 05.02.2019
  5 J. Dziemdziora 23.01.2019 24.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcie stosownych działań mających na celu likwidację zagrożeń związanych z tworzącą się lodowicą w rejonie pętli MZK u zbiegu ul. Dmowskiego i ul. Górniczej. 07.02.2019 07.02.2019
  6 J. Dziemdziora 24.01.2019 25.01.2019 Interpelacja w sprawie zwiększenia miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy Reja w pobliżu bloku przy ul. Modrzewskiego 5 A. 31.01.2019 01.02.2019
  7 S. Więcławska
K. Czechowska
J. Dziemdziora
25.01.2019 25.01.2019 Interpelacja w sprawie dostosowania rozkładów jazdy miejskich autobusów do potrzeb mieszkańców oraz dokonania aktualizacji strony internetowej Spółki MZK. 05.02.2019 05.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
  8 J. Dziemdziora 25.01.2019 25.01.2019 Interpelacja dotycząca informacji o nieprzestrzeganiu przez kierowców znaków pionowych i poziomych na parkingu w galerii Focus Mall. 04.02.2019 05.02.2019
  9 K. Czyżyński 28.01.2019 29.01.2019 Interpelacja  dotycząca awarii oświetlenia ulicznego na ul. Kostromskiej, na odcinku od ul. Słowackiego do ronda Agnieszki Osieckiej oraz obowiązujących standardów w zakresie czasu usunięcia awarii. 07.02.2019 07.02.2019
  10 K. Czyżyński
U. Czubała
28.01.2019 29.01.2019 Interpelacja dotycząca rozważenia zmiany zasad zimowego utrzymania dróg w Piotrkowie Trybunalskim. 14.02.2019 14.02.2019
  11 A. Piekarski 29.01.2019 31.01.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia lub zmiany zasad zakazu parkowania w dni targowe na ul. Mieszka I oraz budowy parkingu na niezagospodarowanym terenie przyległym do ul. Mieszka I. 15.02.2019 15.02.2019
  12 A. Piekarski 29.01.2019 31.01.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia znaku "zakaz postoju" lub "zakaz zatrzymywania się" na ul. Czarnej w dni targowe. 15.02.2019 15.02.2019
  13 P. Gajda 30.01.2019 01.02.2019 Interpelacja w sprawie poparcia dla utrzymania bazy wodnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdującej w Bronisławowie się nad Zalewem Sulejowskim 13.02.2019 14.02.2019
  14 J. Dziemdziora 04.02.2019 05.02.2019 Interpelacja dotycząca uwzględnienia likwidacji zastoju wody na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego z ul. Kostromską w ramach planowanej wymiany nawierzchni jezdni na ul. Dmowskiego. 14.02.2019 14.02.2019
  15 J. Dziemdziora 05.02.2019 07.02.2019 Interpelacja w sprawie zwiększenia miejsc postojowych na  terenie po wschodniej stronie ul. Kołłątaja oraz w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia uciążliwości dla pieszych w rejonie tej ulicy. 22.02.2019 22.02.2019
  16 J. Dziemdziora 07.02.2019 07.02.2019 Interpelacja w sprawie zamontowania wiat na przystankach komunikacji miejskiej na ulicach: Kostromskiej, Wojska Polskiego i Łódzkiej. 20.02.2019 20.02.2019
  17 M. Czarczyk 20.02.2019 22.02.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania lustra drogowego poprawiającego widoczność na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater z Belzacką. 11.03.2019 11.03.2019
  18 M. Czarczyk 20.02.2019 22.02.2019 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości wydzielenia miejsc parkingowych z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Konopnickiej/ Słowackiego. 11.03.2019 11.03.2019
  19 W. Olejnik 22.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego. 04.03.2019
11.03.2019
05.03.2019
11.03.2019
  20 W. Olejnik 22.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej łączącej osiedle przy "Piomie" z ogródkami działkowymi przy ul. Gęsiej. 18.03.2019 18.03.2019
  21 J. Dziemdziora 25.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie kładki pieszo-jezdnej nad autostradą A1 oraz planowanych działań w związku z budową autostrady A1 zmierzających do zminimalizowania niedogodności z tym związanych. 11.03.2019 11.03.2019
  22 J.Dziemdziora 28.02.2019 01.03.2019 Interpelacja dotycząca udzielenia informacji w sprawie podjętych czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych. 14.03.2019 15.03.2019
  23 J. Dziemdziora 04.03.2019 05.03.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ławek. 22.03.2019 25.03.2019
  24 J. Dziemdziora 11.03.2019 11.03.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach. 28.03.2019 29.03.2019
  25 S. Więcławska
K. Czechowska
L. Pencina
 
12.03.2019 14.03.2019 Interpelacja dotycząca uprzątnięcia śmieci z terenu po dawnej kolejce wąskotorowej. 05.04.2019 05.04.2019
  26 J. Dziemdziora 14.03.2019 14.03.2019 Interpelacja w sprawie zmiany usytuowania ławek znajdujących się przy ul. Daniłowskiego w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców. 05.04.2019 05.04.2019
  27 J. Dziemdziora 18.03.2019 18.03.2019 Interpelacja dotycząca rozważenia możliwości zmiany zapisu w § 3 Uchwały XXIV/333/16 Rady Miasta z dnia 29.06.2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania, tak aby stawką zerową zostały objęte pojazdy hybrydowe i elektryczne. 22.03.2019 25.03.2019
  28 P. Gajda 18.03.2019 20.03.2019 Zapytanie dotyczące budowy ronda przy ul. Dmowskiego i Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim. 22.03.2019 22.03.2019
  29 S. Więcławska,
D. Cecotka,
L. Pencina
20.03.2019 22.03.2019 Interpelacja w sprawie informacji na temat ośrodków dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 03.04.2019 03.04.2019
  30 J. Dziemdziora 21.03.2019 22.03.2019 Interpelacja w sprawie występujących zagrożeń w ruchu drogowym związanych z ograniczoną widocznością na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Mickiewicza. 05.04.2019 05.04.2019
  31 W. Olejnik 22.03.2019 25.03.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia stanu nawierzchni ul. Szklarskiej 05.04.2019 05.04.2019
  32 P.Gajda 22.03.2019 25.03.2019 Zapytanie dot.  udzielenia informacji o:
1) wysokości średnich zarobków pracowników instytucji kultury i sportu podległych Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
2) wysokości zarobków pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta z uwzględnieniem średnich zarobków dla grup pracowniczych.
03.04.2019
09.04.2019
03.04.2019
09.04.2019
  33 K.Czyżyński 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja dot. doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie informacji ilu nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych skorzystało z dofinansowania, na jakie rodzaje form i w jakiej wysokości 18.04.2019 18.04.2019
  34 P.Cecotka 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski swoim patronatem projektu "Ratujemy i Uczymy Ratować" w szkołach z terenu miasta oraz działania Stowarzyszenia Help PT w tym kierunku 10.04.2019 10.04.2019
  35 W.Olejnik 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja dotycząca rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3, za lata 2017 i 2018 17.04.2019 18.04.2019
  36 M.Czarczyk 27.03.2019 29.03.2019 Interpelacja w sprawie dobudowania odcinka chodnika na ul. Źródlanej od ul. Modrzewskiego w kierunku rzeki Strawa. 26.04.2019 26.04.2019
  37 J.Dziemdziora 28.03.2019 29.03.2019 Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu oznaczenia i uzupełnienia zabezpieczeń folią odblaskową słupów energetycznych znajdujących się przy ul. Brzeźnickiej. 09.04.2019 09.04.2019
  38 S.Więcławska 29.03.2019 02.04.2019 Interpelacja w sprawie ponownego ustawienia metalowego słupka na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Sulejowskiej 09.04.2019 09.04.2019
  39 J. Dziemdziora 08.04.2019 08.04.2019 Interpelację w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta (uprzątnięcie liści, przegląd drzewa na ul. 18 Stycznia, ul. Łódzkiej) oraz zminimalizowanie występujących dysfunkcji (brak rozkładów jazdy na przystankach, naprawy cząstkowe jezdni, brak znaków drogowych). 19.04.2019 19.04.2019
  40 M. Czarczyk 09.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie poprawy/wymiany nawierzchni jezdni na ul. Reja. 19.04.2019 19.04.2019
  41 M. Czarczyk 09.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia piachu wzdłuż krawężników ulic na osiedlu Słowackiego. 26.04.2019 26.04.2019
  42 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Lelewela. 19.04.2019 19.04.2019
  43 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie przywrócenia komunikacji miejskiej z osiedlem Meszcze 19.04.2019 23.04.2019
  44 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Zapytanie dotyczące kwestii montażu słupów oświetleniowych po środku ciągu pieszego na ul. Leonarda, które utrudniają pieszym korzystania z chodnika. 26.04.2019 29.04.2019
  45 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Zapytanie w sprawie wykazu ulg podatkowych od nieruchomości za lata 2014-2018 16.04.2019 18.04.2019
  46 W. Olejnik 15.04.2019  16.04.2019 Interpelacja w sprawie zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Zalesickiej. 26.04.2019 29.04.2019
  47 W. Olejnik 15.04.2019 16.04.2019 Interpelacja w sprawie oczyszczenia chodnika wzdłuż ul. 18 Stycznia. 06.05.2019 06.05.2019
  48 J. Wójcik 17.04.2019 18.04.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu na placu zabaw przy targowisku na osiedlu Wyzwolenia. 07.05.2019 08.05.2019
  49 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie dotyczące Piotrkowskich Stref Aktywności Gospodarczej. 29.04.2019 02.05.2019
  50 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 23.04.2019 23.04.2019
  51 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie wydatków ponoszonych na promocję realizowaną w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta w latach 2016-2018 w wyszczególnionym zakresie. 30.04.2019 02.05.2019
  52 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie ustalenia stanu prawnego ulicy biegnącej do Przedszkola Samorządowego nr 7 i pasażu biegnącego od Al. Armii Krajowej 35 do ul. Poprzecznej na wysokości wjazdu na bazar oraz udostępnienia mapy (III okręg). 29.04.2019 29.04.2019
30.04.2019
  53 J. Dziemdziora 29.04.2019 29.04.2019 Interpelacja w sprawie rewitalizacji budynku po byłej spółdzielni ogrodniczej i zakładzie rektyfikacji spirytusu przy ul. Batorego 06.05.2019 07.05.2019
  54 S. Stachaczyk 29.04.2019 02.05.2019 Zapytanie p. Sergiusza Stachaczyka w sprawie miejsc parkingowych dla interesantów przy Urzędzie Miasta na ul. Szkolnej. 16.05.2019 16.05.2019
  55 J. Dziemdziora 02.05.2019 06.05.2019 Interpelacja w sprawie dokonania nowych nasadzeń drzew w rejonie Al. 800-lecia oraz utworzenia w okolicy ronda im. Zygmunta Zaremby warunków do odpoczynku dla osób przemieszczających się tamtędy. 23.05.2019 24.05.2019
  56 J. Dziemdziora 07.05.2019 08.05.2019 Interpelacja w sprawie dokonania demontażu ławki przy ul. Daniłowskiego. 14.05.2019 15.05.2019
  57 W.Olejnik 07.05.2019 09.05.2019 Interpelacja w sprawie byłych mieszkań zakładowych włączonych do zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski. 23.05.2019 24.05.2019
  58 J.Dziemdziora 08.05.2019 10.05.2019 Interpelacja w sprawie napraw cząstkowych dróg i ścieżek rowerowych w 8 puntach miasta. 28.05.2019 29.05.2019
  59 W.Olejnik 10.05.2019 13.05.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia możliwości czasowego postoju dla aut parkujących na ul. Dmowskiego 30 B i C. 29.05.2019 30.05.2019
  60 J.Dziemdziora 15.05.2019 16.05.2019 Interpelacja w sprawach: usunięcia drzewa na ul. Michałowskiej, udzielenia informacji dotyczącej zainstalowanego progu zwalniającego, napraw cząstkowych jezdni oraz usunięcia zwisających gałęzi przy zjeździe na parking Focus Mall od strony ul. Modrzewskiego. 04.06.2019 04.06.2019
  61 J.Dziemdziora 22.05.2019 23.05.2019 Interpelacja w sprawie zwłoki w realizacji postulatów mieszkańców dot. remontu chodnika przy ulicy Szkolnej 60. 06.06.2019 06.06.2019
  62 W. Olejnik 28.05.2019 28.05.2019 Interpelacja w sprawie uzupełnienia danych, dotyczących byłych mieszkań zakładowych włączonych do zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski. 11.06.2019 12.06.2019
  63 J.Dziemdziora 30.05.2019 04.06.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu zniesienie zagrożeń i utrudnień, dla uczestników ruchu drogowego, jakie stwarza bus  parkowany w pobliżu południowego szczytu bloku nr 49 przy ul. Szkolnej 62 A. 24.06.2019 24.06.2019
  64 S.Stachaczyk 03.05.2019 04.06.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia kolein na przejściu dla pieszych przy II LO na ul. Żeromskiego. 17.06.2019 18.06.2019
  65 J. Dziemdziora 27.06.2019 28.06.2019 Interpelacja w sprawie wykoszenia traw, pielęgnacji żywopłotów i inne 11.07.2019 12.07.2019
  66 J. Dziemdziora 28.06.2019 02.07.2019 Interpelacja w sprawach napraw cząstkowych ulic, zmodernizowania skrzyżowania 16.07.2019 16.07.2019
  67 J. Dziemdziora 01.07.2019 02.07.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu „Spektrum”.  08.07.2019 09.07.2019
  68 D. Cecotka  08.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i ul. Pawlikowskiego lustra poprawiającego widoczność wyjeżdżającym z ul. Pawlikowskiego od strony szkoły ZDZ. 17.07.2019 22.07.2019
  69 D. Cecotka 08.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia podczas Sesji i we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta, ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych oraz wprowadzenia nakazu używania ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto. 19.07.2019 22.07.2019
  70 D. Cecotka 08.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie darmowego przejazdu autobusem MZK przez Honorowego Dawcę Krwi, w dniu oddania krwi. 19.07.2019 22.07.2019
  71 D. Cecotka 08.07.2019 10.07.2019 Zapytanie w sprawie terminu budowy przyłącza na ul. Zawiłej 4. 24.07.2019 24.07.2019
  72 J. Dziemdziora 09.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na jakim etapie znajdują się przygotowania do ustawienia wiaty przystankowej po południowej stronie ul. Wojska Polskiego w pobliżu ul. 25 Pułki Piechoty oraz, czy przewiduje się usunięcie pieńków pozostałych po ściętych drzewach zalegających w pobliżu przystanków. 19.07.2019 22.07.2019
  73 J. Dziemdziora 12.07.2019 16.07.2019 Interpelacja w sprawie ponownego przeanalizowania interpelacji z dnia 01.07.2019 r., w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum". 23.07.2019 23.07.2019
  74 J. Dziemdziora 17.07.2019 18.07.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia dysfunkcji psujących wizerunek miasta. 31.07.2019 31.07.2019
  75 J. Dziemdziora 19.07.2019 22.07.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań w związku z zanieczyszczeniem jezdni betonem oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez radnego. 09.08.2019 12.08.2019
  76 W. Olejnik 31.07.2019 02.08.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące budynków mieszkalnych, które zostały przejęte przez gminę Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa. 12.08.2019 13.08.2019
  77 W. Olejnik 31.07.2019 02.08.2019 Interpelacja w sprawie zakupu strojów członkom Miejskiej Orkiestry Dętej. 09.08.2019 13.08.2019
  78 J. Dziemdziora 01.08.2019 02.08.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie następujących dysfunkcji: 1. Uszkodzony próg zwalniający na ul. Wąskiej 10A. 2. Dwie dziury w jezdni na ul. Rolniczej przy przejeździe kolejowym. 3. Dziury w jezdni ul. Twardosławickiej w szczególności na wysokości posesji nr 61A i 59A. 4. Zwisające gałęzie na ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Matejki. 5. Śmieci wokół wiaty przystankowej po północnej stronie Al. Sikorskiego w pobliżu Al. AK. 6. Po północnej stronie ul. Twardosławickiej w pobliżu ronda Zaremby leżący znak drogowy D-15. 12.08.2019 13.08.2019
  79 J. Dziemdziora 08.08.2019 09.08.2019 Interpelację w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie opisanych dysfunkcji na terenie miasta oraz udzielenia informacji na jakiej podstawie dokonano zmiany oznakowania pionowego ścieżki rowerowej na ul. Kostromskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jaworową. 23.08.2019 23.08.2019
  80 J. Dziemdziora 14.08.2019 16.08.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań porządkowych w zakresie wykoszenia traw i chwastów w rejonie ul. Szymanowskiego. 30.08.2019 30.08.2019
  81 D. Cecotka 19.08.2019 20.08.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia drogi wewnętrznej po budowie parkingów na osiedlu Wyzwolenia.  30.08.2019 04.09.2019
  82 D. Cecotka 19.08.2019 20.08.2019 Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu ograniczającego widoczność kierowcom na skrzyżowaniu ul. Garbarskiej z ul. Krasickiego. 27.08.2019 28.08.2019
  83 A. Piekarski 20.08.2019 22.08.2019 Interpelacja w sprawie przeniesienia w planie zagospodarowania przestrzennego chodnika na odcinku od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej ze strony wschodniej na stronę zachodnią, w celu utworzenia ciągu pieszego na całej długości ul. Jeziornej oraz możliwie szybkiego wybudowania tego odcinka chodnika na ul. Jeziornej. 27.08.2019 28.08.2019
  84 A. Piekarski  20.08.2019 22.08.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22. 18.9.2019 19.09.2019
  85 W. Olejnik 21.08.2019 23.08.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia na terenu Parku Sportowego "Wyzwolenie" zlokalizowanego przy ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. 03.09.2019 03.09.2019
  86 J. Dziemdziora 23.08.2019 23.08.2019 Interpelacja  w sprawie udzielenia informacji czy do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło zawiadomienie z Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zaprzestaniu nadzoru nad placem zabaw na oś. Łódzka. Jeżeli wpłynęło takie zawiadomienie to jakie działania zostaną podjęte. 06.09.2019 09.09.2019
  87 J. Dziemdziora 26.08.2019 26.08.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia informacji jakie zostaną podjęte działania mające na celu likwidację plagi szczurów w parku Belzackim i terenie przyległym. 06.09.2019 06.09.2019
  88 J. Dziemdziora 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych czynności w celu sprawdzenia samochodu bez tablic rejestracyjnych znajdującego się na parkingu przy ul. Spacerowej. 10.09.2019 10.09.2019
  89 A. Piekarski 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni na zakręcie ul. Wierzejskiej przy wiadukcie nad ul. Miast Partnerskich 11.09.2019 11.09.2019
  90 A. Piekarski 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie wybudowania placu zabaw na działce nr 100 obręb 19 przy zbiegu ulic Rumiankowej i Cytrynowej. 06.09.2019 06.09.2019
  91 A. Piekarski 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania budek lęgowych dla jerzyków na szczytach bloków na terenie miasta. 12.09.2019 12.09.2019
  92 D.Cecotka 05.09.2019 09.09.2019 Interpelacja w sprawie przystąpienia przez Urząd Miasta do akcji udostępniania mieszkańcom budek lęgowych dla jerzyków. 07.10.2019 07.10.2019
  93 D.Cecotka 05.09.2019 09.09.2019 Interpelacja w sprawie ogrodzenia ROD im. T. Kościuszki a graniczące z nim parkingi i chodnik przy ulicy Działkowej. 17.09.2019 17.09.2019
  94 D.Cecotka 06.09.2019 09.09.2019 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Armii Krajowej. 25.09.2019 02.10.2019
  95 J.Dziemdziora 11.09.2019 16.09.2019 Interpelacja w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji terenów zielonych. 26.09.2019 30.09.2019
  96 J.Dziemdziora 13.09.2019 16.09.2019 Interpelacja dot. ponownego udzielenia odpowiedzi
w sprawie plagi szczurów.
25.09.2019 26.09.2019
  97 J.Dziemdziora 16.09.2019 18.09.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu wybudowanie chodnika po północnej stronie ul.Modrzewskiego na całej długości. 24.09.2019 26.09.2019
  98 W. Olejnik 25.09.2019 30.09.2019 Interpelacja w sprawie dostosowania chodników i przejść dla mieszkańców w obrębie ronda Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelazna, Górna. 11.09.2019 15.10.2019
  99 W. Olejnik 25.09.2019 30.09.2019  Interpelacja dotycząca podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości dla mieszkańców osiedla Wronia firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej. 03.10.2019 08.10.2019
  100 J. Dziemdziora 26.09.2019 01.10.2019 Interpelacja w sprawie cen ciepła, sposobu jego dostarczania oraz zjawiska smogu występującego w Piotrkowie Trybunalskim. 09.10.2019 10.10.2019
  101 J. Dziemdziora 27.09.2019 01.10.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w rejonie ul. Szkolnej oraz pomiędzy ul. Kostromską i ul. Iwaszkiewicza. 10.10.2019 10.10.2019
  102 J. Dziemdziora 27.09.2019 03.10.2019 Interpelacja w sprawie założenia oświetlenia ulicznego przy ul. Energetyków, na odcinku od ul. Malinowej do ul. Jodłowej oraz poinformowania o możliwym terminie realizacji tego zadania, ewentualnie uwzględnienia zadania w przyszłorocznym planie inwestycyjnym. 04.10.2019 08.10.2019
  103 J. Dziemdziora 30.09.2019 03.10.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia niezbędnej pomocy właścicielom garaży przy ul. Górniczej, którzy zasygnalizowali radnemu o niszczeniu drogi (terenu, który wyrównali we własnym zakresie) przez pojazdy wożące materiały budowlane na budowę obiektu w rejonie zespołu garaży przy ww. ulicy. 10.10.2019 10.10.2019
  104 J. Dziemdziora 01.10.2019 03.10.2019 Interpelacja w kwestiach dotyczących napraw cząstkowych ulicy Roosevelta, jak i jej remontu kapitalnego (prace projektowe, etapy i terminarz robót). 08.10.2019 08.10.2019
  105 J. Dziemdziora 03.10.2019 04.10.2019 Interpelacja w sprawie utworzenia w Piotrkowie Trybunalskim Izby Historycznej Piotrkowskich Hut Szkła. 08.10.2019 09.10.2019
  106 J. Dziemdziora 04.10.2019 08.10.2019 Interpelacja pt. Al. 800-lecia – wystąpienie 6, złożoną w dniu 4 października 2019 roku, w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych i budżecie na 2020 rok projektów zgłoszonych przez niego w interpelacjach z dnia 14.12.2016 r. i z dnia 12.05.2017 r.  10.10.2019 14.10.2019
  107 J. Dziemdziora 09.10.2019 11.10.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dot. modernizacji placu zabaw pomiędzy oś. Łódzka a Wysoka. 18.10.2019 21.10.2019
  108 J. Dziemdziora 21.10.2019 23.10.2019 Interpelacja w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 01.10.2019 r. dot. złego stanu technicznego ul. Roosevelta. 25.10.2019 29.10.2019
  109  D. Cecotka 23.10.2019 28.10.2019 Interpelacja w sprawie okresowego zastosowania znaków B-36 i T-24 na ul. Armii Krajowej i parkingu na wysokości III LO. 14.11.2019 14.11.2019
  110 J. Dziemdziora 25.10.2019 30.10.2019 Interpelacja w sprawie remontów dróg i postulatów mieszkańców. 22.11.2019 22.11.2019
  111 W. Olejnik 30.10.2019 31.10.2019 Interpelacja w sprawie kontroli bezpieczeństwa w obrębie sklepu monopolowego zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej. 12.11.2019 12.11.2019
  112 W. Olejnik 30.10.2019 31.10.2019 Interpelacja w sprawie interwencji dotyczącej pojawiających się gryzoni przy zabudowaniach na ul. Nałkowskiej, Górniczej i Gałczyńskiego 3,4. 07.11.2019 07.11.2019
  113 M. Wężyk-Głowacka 04.11.2019 06.11.2019 Interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu na rondzie u zbiegu ulic: Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelaznej i Górnej. 21.11.2019 21.11.2019
  114 J. Dziemdziora 04.11.2019 06.11.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania w rejonie skrzyżowania ul. Gęsiej i Łódzkiej słupa ogłoszeniowego lub innego urządzenia, na którym byłaby możliwość umieszczania rożnego rodzaju ogłoszeń. 13.11.2019 14.11.2019
  115 M. Wężyk-Głowacka 05.11.2019 06.11.2019 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości dodatkowego oznakowania odcinka ulicy Al. Armii Krajowej obok III Liceum Ogólnokształcącego znakami B-36 oraz T-24. 22.11.2019 22.11.2019
  116 M. Wężyk-Głowacka 05.11.2019 06.11.2019 Interpelacja zawierająca propozycje zmian organizacji ruchu drogowego na wybranych ulicach, w związku z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 22.11.2019 22.11.2019
  117 J. Dziemdziora 14.11.2019 18.11.2019 Interpelacja sprawie sprawdzenia, czy pojazd zaparkowany przy ul. Kołłątaja w sposób uprawniony zajmuje miejsce przewidziane dla posiadaczy Europejskiej Karty Parkingowej. 20.11.2019 21.11.2019
  118 J. Dziemdziora 19.11.2019 20.11.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dot. budynków znajdujących się na terenie Parku Belzackiego oraz podjęcia stosownych działań porządkowych po północnej stronie ul. Kasztanowej. 27.11.2019 28.11.2019
  119 J. Dziemdziora 20.11.2019 25.11.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia w okolicy cmentarza toalety typu TOI TOI. 02.12.2019 03.12.2019
  120 J. Dziemdziora 22.11.2019 25.11.2019 Interpelacja w sprawie zmiany godzin włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego. 04.12.2019 04.12.2019
  121 A. Piekarski 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie wybudowania ciągu pieszo - rowerowego na ul. Wierzejskiej. 04.12.2019 12.12.2019
  122 A. Piekarski 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia stanu technicznego ul. Jeziornej, w szczególności na odcinku od kościoła św. Alberta do ul. Wierzejskiej. 05.12.2019 09.12.2019
  123 A. Piekarski 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian w kursach autobusów MZK oraz ustawienia przystanków autobusowych na ul. Wierzejskiej. 11.12.2019 12.12.2019
  124 W. Olejnik 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie rozważenia zmiany przepisów umożliwiających łowienia ryb w stawie w Parku Belzackim. 02.12.2019 04.12.2019
  125 W. Olejnik 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie wydrukowania ulotek informacyjnych dot. procedury segregacji śmieci dla obcokrajowców zamieszkujących na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, w szczególności w języku ukraińskim. 04.12.2019 04.12.2019
  126 L. Kaźmierczak 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia znaku zakazu postoju przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Wiejskiej. 11.12.2019 11.12.2019
  127 A. Piekarski 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie wykonania brakującego fragmentu kanalizacji sanitarnej na ul. Żwirki. 04.12.2019 04.12.2019
  128 A. Piekarski 27.11.2019 28.11.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22. 11.12.2019 11.12.2019
  129 W. Olejnik 04.12.2019 05.12.2019 Interpelacja w sprawie naprawy progu zwalniającego. 17.12.2019 18.12.2019
  130 S. Stachaczyk 09.12.2019 11.12.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie jakie działania podjęło miasto Piotrków Trybunalski aby znaleźć się w realizowanym przez rząd programie 100 obwodnic. 18.12.2019 19.12.2019
  131 A. Piekarski 12.12.2019 16.12.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia kursu autobusów MZK i ustawienia przystanku autobusowego na ul. Glinianej. 19.12.2019 20.12.2019
  132 A. Piekarski 12.12.2019 16.12.2019 Interpelacja w sprawie poprawy stanu technicznego ul. Gospodarczej. 27.12.2019 30.12.2019
  133 S. Więcławska 13.12.2019 16.12.2019 Interpelacja w sprawie uzupełnienia braków w oświetleniu na ul. Żelaznej. 27.12.2019 30.12.2019
  134 S. Więcławska 13.12.2019 16.12.2019 Interpelacja w sprawie naprawy ubytków w nawierzchni na ul. Świerczowskiej. 27.12.2019 30.12.2019
  135 S. Więcławska 13.12.2019 16.12.2019 Interpelacja w sprawie dokonania analizy dotychczasowego oświetlenia zastosowanego w al. Mikołaja Kopernika. 27.12.2019 30.12.2019
  136 J. Dziemdziora 16.12.2019 18.12.2019 Interpelacja w sprawie naprawy oświetlenia przed blokiem nr 54 przy ul. Słowackiego 184. 27.12.2019 30.12.2019
  137 J. Dziemdziora 20.12.2019 20.12.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do wyeliminowania  niszczenia chodnika i trawnika przed sklepem Żabka przy ul. 3 Maja 9 przez samochody dostawcze. 03.01.2020 07.01.2020
  138 A. Piekarski 23.12.2019 23.12.2019 Zapytanie w sprawie procedury realizacji zadań z listy rezerwowej planowanych przedsięwzięć. 27.12.2019 02.01.2020
  139 J. Dziemdziora 23.12.2019 31.12.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do wyeliminowania dysfunkcji w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. 09.01.2020 09.01.2020
  140 J. Dziemdziora 27.12.2019 31.12.2019 Interpelacja w kwestii sprzątania miasta i braku reakcji na jego zgłoszenia w ww. zakresie. 09.01.2020 09.01.2020
  141 J. Dziemdziora 30.12.2019 31.12.2019 Interpelacja w sprawie doświetlenia bądź naprawy oświetlenia ulicznego w rejonie przejść dla pieszych. 09.01.2020 09.01.2020
          2020    
  1 A. Piekarski 03.01.2020 03.01.2020 Interpelacja w sprawie naprawy ubytku w jezdni na ul. Szpakowej. 09.01.2020 14.01.2020
  2 A. Piekarski 03.01.2020 03.01.2020 Interpelacja w sprawie naprawy progu zwalniającego na ul. Stodolnianej.  16.01.2020 16.01.2020
  3 A. Piekarski 03.01.2020 03.01.2020 Zapytanie dotyczące pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję polegającą na podłączeniu mieszkańców ul. Żwirki do kanalizacji miejskiej. Pan radny Andrzej Piekarski zwraca się również z prośbą o przedstawienie informacji na temat zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez miasto na inwestycje w roku 2020.  09.01.2020 14.01.2020
  4 J. Dzimdziora 09.01.2020 13.01.2020 Interpelacja dotyczącą przyczyn wycięcia w ostatnim czasie wielu drzew w Parku Belzackim oraz prośby o poinformowanie
o najbliższych zamierzeniach.
16.01.2020 16.01.2020
  5 J. Dzimdziora 14.01.2020 15.01.2020 Interpelacja w sprawie doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim, która nawiązuje do jego interpelacji z dnia 30.12.2019 r. w tej samej kwestii. 28.01.2020 28.01.2020
  6 A. Piekarski 16.01.2020 20.01.2020 Interpelacja w sprawie zapewnienia oświetlenia miejskiego, w tym o postawienie latarni ulicznych na fragmencie ulicy Gołębiej, między ulicami Jeziorną a Zwiłą. 31.01.2020 31.01.2020
  7 A.Piekarski 16.01.2020 20.01.2020 Interpelacja dotyczącą kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej oraz częstszych kontroli prędkości na ul. Sulejowskiej, po obu jej stronach, przed wjazdem na ww. skrzyżowanie. 30.01.2020 31.01.2020
  8 A.Piekarski 16.01.2020 20.01.2020 Zapytanie dotyczące udzielenia informacji nt. materiałów z jakich wykonano nawierzchnię placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz ich ewentualny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo przebywających tam osób. 22.01.2020 22.01.2020
  9 W. Olejnik 23.01.2020 27.01.2020 Interpelacja dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości życia mieszkańców ul. Sąsiedzkiej i ul. Migdałowej. 31.01.2020 04.02.2020
  10 W. Olejnik 23.01.2020 27.01.2020 Interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji elementów małej infrastruktury (ławka i stojak na rowery) w obrębie targowiska przy ul. Modrzewskiego. 06.02.2020 07.02.2020
  11 S. Stachaczyk 27.01.2020 29.01.2020 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości podpisania przez miasto Piotrków Trybunalski porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. 12.02.2020 12.02.2020
  12 J. Dziemdziora 27.01.2020 29.01.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia odpowiednich działań wobec drzewa, które rośnie na wysokości nieruchomości nr 179 przy ul. Belzackiej oraz o rozważenie utwardzenia niektórych alejek Parku Belzackiego. 10.02.2020 10.02.2020
  13 A. Piekarski 29.01.2020 31.01.2020 Zapytanie w sprawie przekazania informacji dotyczących zasad i harmonogramu przeprowadzania kontroli nawierzchni placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz informacji na temat wykonanych konserwacji nawierzchni. 06.02.2020 07.02.2020
  14 J. Dziemdziora 04.02.2020 05.02.2020 Interpelacja dotycząca napraw cząstkowych niektórych ulic w celu likwidacji zastojów wody przy poboczach (np. ul. Twardosławicka, ul. Wiatraczna, w pobliżu ulic Brzeźnickiej i Nowowiejskiej). 17.02.2020 17.02.2020
  15 J. Dziemdziora 06.02.2020 10.02.2020 Interpelacja (nawiązującą do interpelacji radnego z dnia 13.12.2017 r.) dotyczącą wyznaczenia i namalowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Zawodzie. 19.02.2020 20.02.2020
  16 Ł. Janik 10.02.2020 10.02.2020 Interpelacja  w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku gdy wystąpi przekroczenie norm jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim. 18.02.2020 19.02.2020
  17 J. Dziemdziora 17.02.2020 19.02.2020 Interpelacja w sprawie podania numeru uchwały sankcjonującą nazwę miasta Piotrków Trybunalski, a w przypadku jej braku podjęcia czynności mających na celu przygotowanie stosownej uchwały. 25.02.2020 25.02.2020
  18 J. Dziemdziora 18.02.2020 20.02.2020 Wniosek w sprawie uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika. 27.02.2020 27.02.2020
  19 A. Piekarski 20.02.2020 21.02.2020 Interpelacja w sprawie ponownej prośby o rozważenie ustawienia na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej urządzeń rejestrujących prędkość i/lub wjazd na skrzyżowanie. 06.03.2020 06.03.2020
  20 A. Piekarski 20.02.2020 21.02.2020 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w siatce połączeń komunikacji miejskiej tak, by wprowadzić "szybkie linie" – autobusy jeżdżące w kierunku wschód-zachód. 03.03.2020 03.03.2020
  21 A. Piekarski 20.02.2020 21.02.2020 Interpelacja w sprawie informacji na temat możliwości zakupienia biletów komunikacji miejskiej poprzez aplikację i ich popularność wśród pasażerów. 03.03.2020 03.03.2020
  22 A. Piekarski 20.02.2020 21.02.2020 Zapytanie nawiązujące do zapytań z dnia 16 i 29 stycznia br. w sprawie nawierzchni placu zabaw na Wierzejach i udzielonych na nie odpowiedzi, które budzą jego kolejne wątpliwości w przedmiotowej sprawie. 05.03.2020 06.03.2020
  23 A. Piekarski 26.02.2020 28.02.2020 Interpelacja w sprawie zmiany godzin pracy Biura Obsługi Klienta i kasy w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacja Sp. z. o. o. 12.03.2020 12.03.2020
  24 A. Piekarski 26.02.2020 28.02.2020 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości stworzenia toru wrotkowego lub rolkowego. 10.03.2020 11.03.2020
  25 J. Dziemdziora 02.03.2020 04.03.2020 Interpelacja w sprawie likwidacji zastoju wody po zachodniej stronie hali balonowej przy ul. Belzackiej na chodniku pomiędzy ul. Belzacką a al. Sikorskiego. 25.03.2020 25.03.2020
  26 J. Dziemdziora 04.03.2020 06.03.2020 Wniosek w sprawie spowodowania, aby podjęto działania zmierzające do realizacji pkt 5 odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2020 r. w sprawie uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika. 19.03.2020 19.03.2020
  27 J. Dziemdziora 05.03.2020 06.03.2020 Wniosek w sprawie uprzątnięcia terenu po północnej stronie ul. Kasztanowej na wysokości Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej. 16.03.2020 16.03.2020
  28 J. Dziemdziora 10.03.2020 10.03.2020 Interpelacja w sprawie ponownego podjęcia działań zmierzających do utworzenia nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych po wschodniej stronie nieruchomości przy ul. Polnej. 27.03.2020 27.03.2020
  29 S. Więcławska 10.03.2020 13.03.2020 Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na odcinku od ul. Przedborskiej do ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników. 25.03.2020 25.03.2020
  30 S. Więcławska 10.03.2020 13.03.2020 Interpelacja w sprawie naprawy jezdni na skrzyżowaniu ul. Moryca i ul. Krakowskie Przedmieście. 26.03.2020 26.03.2020
  31 Ł. Janik,
P. Gajda,
S. Stachaczyk, A. Piekarski 
19.03.2020 19.03.2020 Interpelacja w sprawie przedstawienia pełnych informacji odnoszących się do działań Zarządu i Rady Nadzorczej MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w wyspecyfikowanych w interpelacji sprawach. 03.04.2020 03.04.2020
  32 W. Olejnik 19.03.2020 19.03.2020 Interpelacja w sprawie monitorowania i naprawy ul. Twardosławickiej. 01.4.2020 01.04.2020
  33 J. Dziemdziora 19.03.2020 19.03.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań zapobiegawczych dotyczących koronawirusa według sugestii mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego załączonych w interpelacji. 26.03.2020 26.03.2020
  34 J. Dziemdziora 24.03.2020 25.03.2020 Interpelacja w sprawie wyremontowania chodnika położonego po południowej stronie placówki pocztowej a prowadzącego do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Łódzkiej 35. 02.04.2020 03.04.2020
  35 J. Dziemdziora 27.03.2020 01.04.2020 Interpelacja w sprawie odpowiedzi na pytanie dlaczego stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Piotrkowie Trybunalskim są, w porównaniu do innych miast, wysokie. 06.04.2020 07.04.2020
  36 M. Wężyk-Głowacka 03.04.2020 06.04.2020 Interpelacja w sprawie zorganizowania pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i w jednostkach podległych. 09.04.2020 10.04.2020
  37 J. Dziemdziora 08.04.2020 10.04.2020 Interpelacja w sprawie postulatów mieszkańców dotyczących napraw infrastruktury drogowej w Piotrkowie Trybunalskim. 22.04.2020 23.04.2020
  38 Ł. Janik 15.04.2020 16.04.2020 Interpelacja w sprawie zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. 22.04.2020 22.04.2020
  39 Ł. Janik 15.04.2020 16.04.2020 Interpelacja w sprawie podania imiennych składów Rad Nadzorczych w spółkach z większościowym lub minimum 50% udziałem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podania kosztów funkcjonowania Rad Nadzorczych. 27.04.2020 28.04.2020
  40 Ł. Janik 20.04.2020 22.04.2020 Interpelacja w sprawie uciążliwości masarni zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim. 28.04.2020 29.04.2020
  41 Ł. Janik 20.04.2020 22.04.2020 Interpelacja w sprawie wydłużenia cyklu zielonego światła dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: al. Armii Krajowej i al. Generała Władysława Sikorskiego. 30.04.2020 04.05.2020
  42 Ł. Janik 20.04.2020 22.04.2020 Interpelacja w sprawie braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 29.04.2020 04.05.2020
  43 Ł. Janik 20.04.2020 22.04.2020 Interpelacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowań do 30 tys. euro w zakresie utrzymania zieleni lub inwestycji/prac związanych z zielenią na terenie miasta. 30.04.2020 04.05.2020
  44 Ł. Janik 20.04.2020 22.04.2020 Interpelacja w sprawie postępowań przetargowych na oczyszczanie miasta. 30.04.2020 04.05.2020
  45 Ł. Janik 20.04.2020 22.04.2020 Interpelacja w sprawie zniesienia znaczącego ograniczenia funkcjonowania targowisk miejskich - podczas wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego. 27.04.2020 28.04.2020
  46 Ł. Janik 23.04.2020 27.04.2020 Interpelacja w sprawie zwolnienia z opłaty targowej obowiązującej na targowiskach zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w czasie zagrożenia epidemicznego. 30.04.2020 04.05.2020
  47 Ł. Janik,
P. Gajda,
S. Stachaczyk, A. Piekarski
23.04.2020 27.04.2020 Interpelacja w sprawie ciepłownictwa w Piotrkowie Trybunalskim a w szczególności podjętemu procesowi likwidacji MZGK Spółka z o.o. 08.05.2020 08.05.2020
  48 Ł. Janik 24.04.2020 27.04.2020 Interpelacja w sprawie zniesienia świadczenia usługi rezerwacji stanowiska handlowego na zorganizowanych targowiskach miejskich oraz miejsc do tego wyznaczonych w Piotrkowie Trybunalskim w czasie zagrożenia epidemicznego. 30.04.2020 04.05.2020
  49 W. Olejnik 24.04.2020 27.04.2020 Interpelacja w sprawie rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3 za rok 2019. 12.05.2020 15.05.2020
  50 S. Stachaczyk 27.04.2020 29.04.2020 Interpelacja w sprawie stanu technicznego i naprawy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Sienkiewicza. 08.05.2020 08.05.2020
  51 Ł. Janik 28.04.2020 29.04.2020 Interpelacja w sprawie zniesienia ograniczeń funkcjonowania targowisk miejskich dopuszczanie do sprzedaży na targowiskach miejskich produktów tekstylnych oraz artykułów przemysłowych. 30.04.2020 04.05.2020
  52 Ł. Janik,
P. Gajda,
S. Stachaczyk, A. Piekarski
28.04.2020 29.04.2020 Interpelacja w sprawie złożenia wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie do zakupu: komputerów – laptopów, tabletów dla uczniów i nauczycieli. 30.04.2020 04.05.2020
  53 M. Wężyk-Głowacka 04.05.2020 06.05.2020 Interpelacja w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok. 15.05.2020 15.05.2020
  54 Ł. Janik 05.05.2020 06.05.2020 Interpelacja w sprawie zniesienia ograniczeń funkcjonowania targowisk miejskich dopuszczanie do sprzedaży na targowiskach miejskich produktów tekstylnych oraz artykułów przemysłowych w czasie zagrożenia epidemicznego. 14.05.2020 15.05.2020
  55 Ł. Janik 05.05.2020 06.05.2020 Interpelacja w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych w czasie zagrożenia epidemicznego. 15.05.2020 15.05.2020
  56 Ł. Janik 05.05.2020 06.05.2020 Interpelacja w sprawie braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, która stanowi uzupełnienie interpelacji z dnia 20.04.2020 r. 19.05.2020 19.05.2020
  57 Ł. Janik 05.05.2020 06.05.2020 Interpelacja w sprawie zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta z powodu obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. 15.05.2020 15.05.2020
  58 Ł. Janik 06.05.2020 11.05.2020 Interpelacja w sprawie ponownego uruchomienia oświetlenia od godz. 04.00 na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. 15.05.2020 15.05.2020
  59 J. Dziemdziora 07.05.2020 11.05.2020 Interpelacja w sprawie łamania przepisów o ruchu drogowym oraz utrudnienia po wschodniej stronie ul. Konopnickiej w pobliżu ul. Modrzewskiego. 27.05.2020 28.05.2020
  60 Ł. Janik 07.05.2020 11.05.2020 Interpelacja w sprawie wykupu nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim przez najemców. 19.05.2020 22.05.2020
  61 J. Dziemdziora 08.05.2020 11.05.2020 Interpelację w sprawie dokończenia budowy parkingu przy ul. Kobyłeckiego w celu poprawy wizerunku tego regionu miasta. 14.05.2020 14.05.2020
  62 Ł. Janik 12.05.2020 15.05.2020 Interpelacja w sprawie subwencji, dotacji przekazywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz inne podmioty na rzecz ,,Mediateki' Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 30.04.2020 r. 26.05.2020 26.05.2020
  63 Ł. Janik 12.05.2020 15.05.2020 Interpelacja w sprawie kosztów utrzymania ,,Mediateki' - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztuje utrzymanie? 26.05.2020 26.05.2020
  64 Ł. Janik 12.05.2020 15.05.2020 Interpelacja w sprawie usług zewnętrznych wykonywanych na rzecz ,,Mediateki' Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile wynoszą koszty usług obcych? 26.05.2020 26.05.2020
  65 Ł. Janik 12.05.2020 15.05.2020 Interpelacja w sprawie inwestycji związanej z budową ,,Mediateki' Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztuje mieszkańców? 27.05.2020 27.05.2020
  66 Ł. Janik 12.05.2020 15.05.2020 Interpelacja w sprawie inwestycji związanej z budową ,,Mediateki' Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - ile kosztowała budowa i wyposażenie ,,Mediateki'? 27.05.2020 27.05.2020
  67 J. Dziemdziora 14.05.2020 15.05.2020 Interpelacja w sprawie wyłączeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 26.05.2020 26.05.2020
  68 M. Wężyk-Głowacka 18.05.2020 22.05.2020 Interpelacja w sprawie wsparcia w postaci maseczek dla pracowników lokalnych osiedlowych sklepów "Społem" PSS w Piotrkowie Trybunalskim w celu zapewnienia bezpiecznej pracy zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia. 03.06.2020 04.06.2020
  69 M. Wężyk- Głowacka 19.05.2020 22.05.2020 Interpelacja w sprawie przywrócenia ulicznego oświetlenia na ulicy Łódzkiej. 02.06.2020 02.06.2020
  70 Ł. Janik 20.05.2020 22.05.2020 Interpelacja dot. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XIV/212/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej. 29.05.2020 29.05.2020
  71 Ł. Janik 20.05.2020 22.05.020 Interpelacja w sprawie ponownego uruchomienia oświetlenia ulicznego od godz. 3.00 nad ranem na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. 02.06.2020 02.06.2020
  72 M. Wężyk- Głowacka 21.05.2020 22.05.2020 Interpelacja w sprawie zniesienia lub obniżenia stawek opłaty targowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 28.05.2020 29.05.2020
  73 J. Dziemdziora 21.05.2020 22.05.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 02.06.2020 02.06.2020
  74 Ł. Janik 26.05.2020 27.05.2020 Interpelacja w sprawie braku reakcji przez służby odpowiedzialne za opróżnianie koszy. 04.06.2020 04.06.2020
  75 Ł. Janik 26.05.2020 27.05.2020 Interpelacja w sprawie programu dofinansowania instalacji do zbieranie wody opadowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu. 29.05.2020 29.05.2020
  76 S. Stachaczyk 27.05.2020 28.05.2020 Interpelacja w sprawie poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Belzackiej z ul. Dworską. 04.06.2020 04.06.2020
  77 S. Stachaczyk 27.05.2020 28.05.2020 Interpelacja w sprawie ponownego uruchomienia oświetlenia nocnego w ciągu ulic: Kostromska, Polna, Łódzka szczególnie w godzinach od 3:00 rano. 04.06.2020 04.06.2020
  78 J. Dziemdziora 29.05.2020 01.06.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie remontu i uzupełnienia ławek przy ul. Modrzewskiego. 09.06.2020 10.06.2020
  79 W. Olejnik 02.06.2020 03.06.2020 Interpelacja radnej Wiesławy Olejnik w sprawie przywrócenia oświetlenia nocnego w rejonie ul: Łódzkiej, Kostromskiej, Polnej, Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 04.06.2020 04.06.2020
  80 W. Olejnik 02.06.2020 10.06.2020 Wniosek w sprawie uzupełnienia ubytków w drogach na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 18.06.2020 19.06.2020
  81 Ł. Janik 05.06.2020 10.06.2020 Zapytanie w sprawie wysokości zadłużenia Gminy Miasto Piotrków Trybunalski - kredyty długoterminowe na dzień 31.05.2020 r. 17.06.2020 19.06.2020
  82 Ł. Janik 05.06.2020 10.06.2020 Zapytanie w sprawie wysokości zadłużenia Gminy Miasto Piotrków Trybunalski - kredyty krótkoterminowe na dzień 31.05.2020 r. 17.06.2020 19.06.2020
  83 J. Dziemdziora 08.06.2020 10.06.2020 Interpelacja w sprawie rozważenia wsparcia finansowego działkowców, którzy zainstalują na swoich działkach urządzenia do gromadzenia deszczówki i używania jej do podlewania. 19.06.2020 22.06.2020
  84 S. Stachaczyk 12.06.2020 16.06.2020 Wniosek w sprawie zainstalowania toalety na kąpielisku ,,Słoneczko". 26.06.2020 29.06.2020
  85 S. Stachaczyk  12.06.2020 16.06.2020 Interpelacja w sprawie odwodnienia parkingu przy kąpielisku ,,Słoneczko". 26.06.2020 29.06.2020
  86 Ł. Janik 15.06.2020 17.06.2020 Interpelacja w sprawie przedstawienia Radzie Miasta przez Prezydenta projektu Uchwały, zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XIV/212/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej. 29.06.2020 29.06.2020
  87 J. Dziemdziora 15.06.2020 17.06.2020 Interpelację w sprawie koszenia traw i pielęgnacji żywopłotów na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 01.07.2020 01.07.2020
  88 J. Dziemdziora 17.06.2020 19.06.2020 Interpelacja dotycząca podjęcia stosownych działań zmierzających do uzupełnienia uschniętych klonów kulistych i lip oraz uzupełnienia uszkodzonych palików (nawiązanie do interpelacji z dn. 04.10.2019, 02.05.2019 i 12.05.2017 rok) 30.06.2020 30.06.2020
  89 Ł. Janik 18.06.2020 24.06.2020 Interpelacja w sprawie ponownego włączenia oświetlenia ulicznego w weekendy na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. 07.07.2020 08.07.2020
  90 J. Dziemdziora 19.06.2020 24.06.2020 Interpelacja w sprawie rozważenia zamieszczenia na ul. Wroniej znaku A-18B,B-33 oraz przeanalizowanie zamieszczenia znaku na innych ulicach miasta. 02.07.2020
07.07.2020
03.07.2020
08.07.2020
  91 Ł. Janik 19.06.2020 24.06.2020 Interpelacja w sprawie w sprawie wysokości zadłużenia Gminy Miasto Piotrków Trybunalski: kredyty – pożyczki, zobowiązania/należności długoterminowe i krótkoterminowe na dzień 31.05.2020 r. 02.07.2020 03.07.2020
  92 Ł. Janik 19.06.2020 24.06.2020 Interpelacja w sprawie w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31.05.2020 r. 02.07.2020 03.07.2020
  93 Ł. Janik 22.06.2020 24.06.2020 Interpelacja w sprawie w sprawie zamontowania sekundników — czyli urządzeń odliczających czas do zmiany światła przy sygnalizacjach świetlnych na piotrkowskich skrzyżowaniach. 07.07.2020 08.07.2020
  94 J. Dziemdziora 22.06.2020 24.06.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia stosowanych działań w celu wyeliminowania łamania podstawowych przepisów ruchu drogowego przez jazdę rowerami po chodnikach i przejściach dla pieszych. 01.07.2020 01.07.2020
  95 J. Dziemdziora 25.06.2020 25.06.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań w celu poprawy widoczności na przejściu dla pieszych na wysokości bl. 27 przy ul. Nałkowskiego 48 i zespołu garaży przy ul. Belzackiej. 06.07.2020 08.07.2020
  96 J. Dziemdziora 29.06.2020 02.07.2020 Interpelacja w sprawie poprawy organizacji ruchu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Aleją Concordii i Alejami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. 14.07.2020 14.07.2020
  97 J. Dziemdziora 30.06.2020 02.07.2020 Interpelacja w sprawie zasad oraz bezpieczeństwa użytkowania miejskich hulajnóg elektrycznych. 14.07.2020 14.07.2020
  98 J. Dziemdziora 02.07.2020 02.07.2020 Zapytanie dotyczące możliwości usunięcia muldy powstałej na chodniku przy ul. Słowackiego przed posesją 68. 14.07.2020 14.07.2020
  99 J. Dziemdziora 02.07.2020 06.07.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu zmniejszenie hałasu emitowanego przez samolot służący do uprawiania sportów spadochronowych. 13.07.2020 13.07.2020
  100 J. Dziemdziora 06.07.2020 09.07.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przechodzących na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Polnej, na wysokości ZUS. 22.07.2020 23.07.2020
  101 Ł. Janik 07.07.2020 09.07.2020 Interpelacja w sprawie wykazania kosztów porad prawnych zleconych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski z podziałem na lata oraz rodzaj zatrudnienia od 2006 r. do 30.06.2020 r. 16.07.2020 16.07.2020
  102 Ł. Janik 07.07.2020 09.07.2020 Interpelacja w sprawie braku podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. (Interpelacja stanowi uzupełnienie interpelacji z dnia 20.04.2020 r. oraz 05.05.2020 r.) 17.07.2020 20.07.2020
  103 S. Więcławska 07.07.2020 09.07.2020 Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni na całej długości ulicy Świerczowskiej (uzupełnienie ubytków) jak i naprawę chodnika przy posesji 16A. 21.07.2020 22.07.2020
  104 J. Dziemdziora 15.07.2020 16.07.2020 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w pobliżu południowego szczytu bloku nr 49 przy ul. Szkolnej 62 A. 24.07.2020 24.07.2020
  105 A. Piekarski 16.07.2020 20.07.2020 Interpelacja w sprawie rozważenia przygotowania ścieżki technicznego doskonalenia jazdy na rolkach w parku Józefa Poniatowskiego. 03.08.2020 03.08.2020
  106 A. Piekarski 16.07.2020 20.07.2020 Interpelacja w sprawie umieszczenia informacji o możliwości zakupu biletów poprzez aplikacje moBilet oraz GoPay we wskazanych w interpelacji miejscach. 30.07.2020 30.07.2020
  107 A. Piekarski 16.07.2020 20.07.2020 Interpelacja w sprawie obniżenia stawki za śmieci dla osób kompostujących odpady organiczne. 22.07.2020 23.07.2020
  108 A. Piekarski 16.07.2020 20.07.2020 Interpelacja w sprawie przebudowy istniejącej zatoki parkingowej w obrębie działki nr 100 obręb 19 przy ul. Rumiankowej. 03.08.2020 03.08.2020
  109 A. Piekarski 16.07.2020 20.07.2020 Zapytanie w sprawie budowy skrzyżowania łącznicy z ul.Wierzejskiej do ul. Miast Partnerskich oraz poprawy nawierzchni na zakręcie ul.Wierzejskiej przy wiadukcie. 27.07.2020 28.07.2020
  110 A. Piekarski 16.07.2020 20.07.2020 Interpelacja w sprawie uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie inwestycji z rezerwowej listy planowanych inwestycji wymienionych w interpelacji. 23.07.2020 23.07.2020
  111 J. Dziemdziora 16.07.2020 20.07.2020 Zapytanie w sprawie poprawy wyglądu Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez stworzenie miejsca do wypoczynku pośród starodrzewu, (nawiązanie do interpelacji z dn. 12.05.2017 r.) 30.07.2020 30.07.2020
  112 M. Wężyk-Głowacka 22.07.2020 27.07.2020 Zapytanie radnej Marleny Wężyk-Głowackiej dotyczące przyjęcia psa do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim. 04.08.2020 04.08.2020
  113 M. Wężyk-Głowacka 22.07.2020 27.07.2020 Interpelacja radnej Marleny Wężyk-Głowackiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące bezdomnych zwierząt przebywających w piotrkowskim schronisku. 04.08.2020 04.08.2020
  114 J. Dziemdziora 23.07.2020 27.07.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie poprawy wyglądu skorodowanego ogrodzenia po południowej stronie al. Józefa Piłsudskiego w pobliżu wiaduktu PKP (nawiązanie do interpelacji z dn. 18.03.2016 r.) 07.08.2020 07.08.2020
  115 J. Dziemdziora 24.07.2020 27.07.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie znajdują się przygotowania do budowy drogi gminnej na osiedlu Łódzka i jakie są realne prognozy czasowe? 11.08.2020 11.08.2020
  116 J. Dziemdziora 27.07.2020 30.08.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie udzielenia informacji, czy planowane jest uruchomienie bezpłatnej linii komunikacji miejskiej, którą można by dojechać w rejon kąpieliska "Słoneczko" i z niego wrócić. 05.08.2020 05.08.2020
  117 J. Dziemdziora 28.07.2020 30.07.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu skoordynowaną deratyzację plagi szczurów, których siedliskiem są kanały kanalizacji sanitarnej i śmietnik usytuowany pomiędzy blokami przy ul. Łódzkiej 39 i 37 oraz ul. Topolowej. 04.08.2020 04.08.2020
  118 J. Dziemdziora 04.08.2020 05.08.2020 Interpelacje radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do likwidacji wystających kamieni i innych nierówności na ul. Kostromskiej 49A. 11.08.2020 11.08.2020
  119 J. Dziemdziora 06.08.2020 10.08.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie budowy nowych oraz modernizacji dotychczasowych ciągów pieszo – rowerowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 21.08.2020 24.08.2020
  120 J. Dziemdziora 07.08.2020 10.08.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wolborskiej. 24.08.2020 24.08.2020
  121 J. Dziemdziora 07.08.2020 17.08.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory złożone w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do zapobiegania jazdy samochodów osobowych po wschodniej stronie ul. Młynarskiej poprzez montaż słupków przeszkodowych. 27.08.2020 28.08.2020
  122 J. Dziemdziora 10.08.2020 17.08.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu dostosowanie parkingu oraz ścieżki rowerowej wokół jeziora Bugaj do potrzeb osób niepełnosprawnych. 24.08.2020 25.08.2020
  123 M.Wężyk-Głowacka 19.08.2020 24.08.2020 Zapytanie radnej Marleny Wężyk-Głowackiej dotyczące przyjęcia psa do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim, (nawiązanie do zapytania z dn. 22.07.2020 r.) 03.09.2020 03.09.020
  124 M.Wężyk-Głowacka 19.08.2020 24.08.2020 Interpelacja radnej Marleny Wężyk-Głowackiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące bezdomnych zwierząt przebywających w piotrkowskim schronisku, (nawiązanie do interpelacji z dn. 22.07.2020 r). 03.09.2020 03.09.2020
  125 D.Cecotka 21.08.2020 24.08.2020 Zapytanie radnego Dariusza Cecotki w sprawie przekazanych środków finansowych przez grupę radnych klubu PiS oraz środków przekazanych przez premiera Mateusza Morawieckiego dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 31.08.2020 31.08.2020
  126 D.Cecotka 21.08.2020 24.08.2020 Interpelacja radnego Dariusza Cecotki w sprawie odpowiedniego przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w szkołach na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podczas trwającej pandemii Covid-19. 01.09.2020 01.09.2020
  127 M.Staszek 21.08.2020 24.08.2020 Zapytanie radnego Mariusza Staszka w sprawie hałasu który emituje samolot którego właścicielem jest Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej. 07.09.2020 07.09.2020
  128 D.Cecotka 25.08.2020 27.08.2020 Interpelacja radnego Dariusza Cecotki w sprawie przycięcia żywopłotu na ul. Garbarskiej ograniczającego widoczność uczestników ruchu drogowego. 07.09.2020 07.09.2020
  129 D.Cecotka 25.08.2020 27.08.2020 Interpelacja radnego Dariusza Cecotki w sprawie dotyczącej funkcjonowania targowiska przy Hali targowej w Piotrkowie Trybunalskim. 03.09.2020 03.09.2020
  130 D.Cecotka 25.08.2020 27.08.2020 Interpelacja radnego Dariusza Cecotki sprawie zmiany naliczania opłat na targowiskach miejskich 
w Piotrkowie Trybunalskim.
07.09.2020 07.09.2020
  131 Ł.Janik  27.08.2020 02.09.2020 Interpelacja radnego Łukasza Janika w sprawie naprawy zegara włączającego oświetlenie na ul. Nowowiejskiej, jak również o zaprzestanie wyłączania oświetlenia od godz. 01.00 w nocy. 16.09.2020 16.09.2020
  132 J. Dziemdziora 31.08.2020 02.09.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie zasad użytkowania miejskich hulajnóg elektrycznych (nawiązanie do zapytania z dn. 30.06.2020 r.) 10.09.2020 10.09.2020
  133 J. Dziemdziora 01.09.2020 02.09.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie przycięcia żywopłotu na ul. Dmowskiego 38 przed byłym biurowcem "FMG PIOMA" ograniczającego widoczność uczestników ruchu drogowego. 14.09.2020 14.09.2020
  134 J. Dziemdziora 03.09.2020 07.9.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie wzrostu podatków od nieruchomości płaconych przez mieszkańców miasta. 16.09.2020 21.09.2020
  135 J.Dziemdziora 04.09.2020 07.09.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie przyczyn zmian w komunikacji miejskiej wprowadzonych z dniem 30.08.2020 r. oraz przedstawienia koncepcji dotyczących rozwoju komunikacji miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 17.09.2020 21.09.2020
  136 D.Cecotka 04.09.2020 07.09.2020 Interpelacja radnego Dariusza Cecotki w sprawie propozycji zmiany wyłączenia oświetlenia ulic w godzinach nocnych. 18.09.2020 21.09.2020
  137 J.Dziemdziora 07.09.2020 09.09.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie remontu budynku zagrażającego zdrowiu i życiu przy pl. Niepodległości 5 w Piotrkowie Trybunalskim.    
  138 Ł. Janik 08.09.2020 09.09.2020 Interpelacja radnego Łukasza Janika w sprawie zabezpieczenia terenu budowy przy ul. Broniewskiego. 16.09.2020 21.09.2020
  139 M.W.Głowacka 09.09.2020 10.09.2020 Interpelacja radnej Marleny Wężyk-Głowackiej w sprawie przywrócenia Mszy Świętej w ,,Dziennym Domu Pomocy Społecznej'' przy ul. Wojska Polskiego 127 w Piotrkowie Trybunalskim. 21.09.2020 21.09.2020
  140 J.Dziemdziora 14.09.2020 21.09.2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie remontu budynku zagrażającego zdrowiu i życiu przy pl. Niepodległości 5 w Piotrkowie Trybunalskim.    
  141 J.Dziemdziora 15.09.2020 21.09.2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie uczczenia miejsca pamięci narodowej przy ul. Budki 
w postaci umieszczenia tablicy z nazwiskami ofiar oraz czy posiadamy rejestr miejsc pamięci narodowej na terenie miasta.
   
  142 S.Więcławska 15.09.2020 21.09.2020 Interpelacja radnej Sylwii Więcławskiej w sprawie naprawy nawierzchni Ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników w Piotrkowie Trybunalskim.    
  143 S.Więcławska 15.09.2020 21.09.2020 Interpelacja radnej Sylwii Więcławskiej w sprawie naprawy nawierzchni oraz pobocza na ul. Moryca 
w Piotrkowie Trybunalskim.