Uchwały i Sesje

Nr

Radny zgłaszający interpelację

Data zgłoszenia

Data przekazania do Prezydenta Miasta

Interpelacja dotyczy

Data wpływu odpowiedzi
do BRM

Data przekazania odpowiedzi radnemu/ radnej

2014

75.

Jan Dziemdziora

04.12.2014 r.

05.12.2014 r.

Wniosek w sprawie potrzeby pilnego remontu chodnika przy ulicy Sienkiewicza oraz na Skwerze im. Chełmońskiego w Piotrkowie Tryb.

 

 

76.

Urszula Czubała

06.12.2014 r.

09.12.2014 r.

Wniosek w sprawie zamontowania lustra sferycznego przy drodze dojazdowej z Osiedla Łódzka-Wysoka do ul. Wysokiej

23.12.2014 r.

23.12.2014 r.

77.

Krzysztof Kozłowski

08.12.2014 r.

09.12.2014 r.

Interpelacja w sprawie braku na stronach BIP znowelizowanej wersji Statutu Miasta

16.12.2014 r.

16.12.2014 r.

78.

Krzysztof Kozłowski

08.12.2014 r.

09.12.2014 r.

Interpelacja w sprawie przygotowania zaplecza technicznego i uruchomienia na stronie UM transmisji z obrad Rady Miasta

23.01.2015 r.

23.01.2015 r.

79.

Lech Kaźmierczak

19.12.2014 r.

22.12.2014 r.

Interpelacja w sprawie zatoki postojowej przed blokiem przy ul. Litewskiej i wymiany zdewastowanego chodnika przy Placu Litewskim

21.012015 r.

23.01.2015 r.

2015

1.

Jan Dziemdziora

31.12.2014 r.

08.01.2015 r.

Wniosek sprawie awarii oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienia deklarowanych uzupełnień odpowiedzi do wcześniejszych  wniosków w tej sprawie

30.01.2015 r.

03.02.2015 r.

2.

Jan Dziemdziora

5.01.2015 r.

08.01.2015 r.

Wniosek sprawie uprzątnięcia terenu usytuowanego przy ul. Modrzewskiego

21.01.2015 r.

22.01.2015 r.

3.

Jan Dziemdziora

13.01.2015 r.

13.01.2015 r.

Wniosek J. Dziemdziory w sprawie wprowadzenia do planu remontów wykonania nawierzchni zatoki postojowej przy ul. Kostromskiej 47A

30.01.2015 r.

10.02.2015 r.

4.

Jan Dziemdziora

16.01.2015 r.

16.01.2015 r.

Wniosek J. Dziemdziory w sprawie gospodarki odpadami

30.01.2015 r.

10.02.2015 r.

5.

Jan Dziemdziora

19.01.2015 r.

19.01.2015 r.

Wniosek J. Dziemdziory w sprawie ustalenia komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, w której zapoznać się można z treścią decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie autostrady A1

28.01.2015 r.

03.02.2015 r.

6.

Wiesława Olejnik

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Wniosek dot. zmiany organizacji ruchu u wylotu ulic Dzielnej i łącznika między ul. Narutowicza i Piłsudskiego

13.03.2015 r.

18.03.2015 r.

7.

Wiesława Olejnik

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Wniosek dot. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej

05.02.2015 r.

18.02.2015 r.

8.

Marlena Głowacka

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Wniosek dot. naprawy progu zwalniającego między blokami Łódzka 35 i 35A

05.02.2015 r.

09.02.2015 r.

9.

Marlena Głowacka

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Interpelacja dot. działań Prezydenta w sprawie budowy S12

06.02.2015 r.

09.02.2015 r.

10.

Marlena Głowacka

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Wniosek o podjęcie działań dot. bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Wysokiej

18.02.2015 r.

18.02.2015 r.

11.

Krystyna Czechowska

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Wniosek dot. realizacji potrzeb i postulatów mieszkańców osiedla Wierzeje

10.02.2015 r.

13.02.2015 r.

12.

S. Dajcz

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Wniosek w sprawie budowy przejścia dla pieszych na ulicy Łódzkiej (Łódzka 31)

17.02.2015 r.

17.02.2015 r.

13.

S. Dajcz

28.01.2015 r.

29.01.2015 r.

Wniosek dot. uzupełnienia placu zabaw na ul. Rzecznej

05.02.2015 r.

13.02.2015 r.

14.

Marlena Głowacka

25.02.2015 r.

26.02.2015 r.

Wniosek w  sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Wysokiej

17.03.2015 r.

17.03.2015 r.

15.

Wiesława Olejnik

25.02.2015 r.

26.02.2015 r.

Wniosek w sprawie oczyszczenia zbiornika Bugaj

13.03.2015 r.

18.03.2015 r.

16.

Krystyna Czechowska

25.02.2015 r.

26.02.2015 r.

Wniosek w sprawie podjęcia działań celem oczyszczenia zbiornika Bugaj oraz podjęcia działań w celu kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych na terenie miasta.

19.03.2015 r.

19.03.2015 r.

17.

Jan Dziemdziora

02.03.2015 r.

02.03.2015 r.

Interpelacja w sprawie wyeliminowania awarii oświetlenia

23.03.2015 r.

27.03.2015 r.

18.

J. Dziemdziora/
L. Kaźmierczak

06.03.2015 r.

06.03.2015 r.

Wniosek w sprawie miejsc parkingowych na Pl. Niepodległości

23.03.2015 r.

27.03.2015 r.

19.

J. Dziemdziora

10.03.2015 r.

12.03.2015 r.

Wniosek w sprawie napraw cząstkowych ulicy Widok

03.04.2015 r.

08.04.2015 r.

20.

J. Dziemdziora

20.03.2015 r.

24.03.2015 r.

Wniosek w sprawie zorganizowania przejścia dla pieszych przez ul. P.O.W. (skrzyżowanie z ul. Grota Roweckiego)

15.04.2015 r.

16.04.2015 r.

21.

U. Czubała

23.03.2015 r.

24.03.2015 r.

Wniosek w sprawie zamontowania ławek przed blokiem przy ul. Wysokiej 14

01.04.2015 r.

14.04.2015 r.

22.

J. Dziemdziora

24.03.2015 r.

24.03.2015 r.

Wniosek w sprawie właściwego oznakowania zatoki postojowej (ul. Łódzka 35)

15.04.2015 r.

16.04.2015 r.

23.

K. Czechowska

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Interpelacja w sprawie remontu ul. Roosevelta wraz z niezbędna infrastrukturą

02.04.2015 r.

10.04.2015 r.

24.

K. Czechowska, M. Głowacka, T. Sokalski, L. Pencina, Ł. Janik, S. Dajcz, P. Gajda, W. Olejnik, K. Kozłowski, G. Lorek

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Interpelacja w sprawie rewaloryzacji Parku Belzackiego

08.04.2015 r.

10.04.2015 r.

25.

W. Olejnik

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek w sprawie  zniesienia barier architektonicznych (ul. Grota Roweckiego)

15.04.2015 r.

21.04.2015 r.

26.

W. Olejnik

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek w sprawie remontu chodnika przy ul. Dmowskiego

15.04.2015 r.

21.04.2015 r.

27.

M. Głowacka

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek w sprawie założenia oświetlenia ulicznego na ul. Morgowej

03.04.2015 r.

08.04.2015 r.

28.

K. Czechowska

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek w sprawie przeniesienia pętli autobusowej na ul. Wierzejską

15.04.2015 r.

16.04.2015 r.

29.

K. Czechowska

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek w sprawie dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej

03.04.2015 r.

15.04.2015 r.

30.

K. Czechowska

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek w sprawie modernizacji placu zabaw i przyległych boisk na ul. Jeziornej 39

09.04.2015 r.

15.04.2015 r.

31.

Sz. Miazek, B. Brylski, J. Dziemdziora, E. Ziółkowska

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Piotrkowie Trybunalskim

10.04.2015 r.

15.04.2015 r.

32.

K. Czechowska, M. Głowacka, T. Sokalski, L. Pencina, Ł. Janik, S. Dajcz, P. Gajda, W. Olejnik, K. Kozłowski, G. Lorek

25.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Interpelacja w sprawie transmisji na żywo z obrad Rady Miasta

13.04.2015 r.

15.04.2015 r.

33.

J. Dziemdziora

27.03.2015 r.

27.03.2015 r.

Wniosek dot. napraw cząstkowych ulic: Reja, Szarej i Michałowskiej

15.04.2015 r.

16.04.2015 r.

34.

U. Czubała

31.03.2015 r.

31.03.2015 r.

Wniosek dot. zamontowania progu zwalniającego i znaku ograniczenia prędkości na ul. Wysokiej

15.04.2015 r.

20.04.2015 r.

35.

J. Dziemdziora

14.04.2015 r.

16.04.2015 r.

Wniosek dot. napraw cząstkowych nawierzchni ulic

 

 

36.

U. Czubała

21.04.2015 r.

21.04.2015 r.

Wniosek dot. zmian trasy autobusów MZK

09.06.2015 r.

10.06.2015 r.

37.

G. Lorek

21.04.2015 r.

21.04.2015 r.

Wniosek o wybudowanie ciągu pieszego - ul. Włókiennicza

04.05.2015 r.

27.05.2015 r

38.

J. Dziemdziora

28.04.2015 r.

28.04.2015 r.

Interpelacja w sprawie dysfunkcji w infrastrukturze drogowej miasta

09.06.2015 r.

10.06.2015 r.

39.

J. Dziemdziora

28.04.2015 r.

28.04.2015 r.

Wniosek dot. oczyszczenia terenu przy ul. Sienkiewicza 16a

05.05.2015 r.

11.05.2015 r.

40.

J. Dziemdziora

05.05.2015 r.

16.04.2015 r.

Wniosek dw sprawie wyeliminowania utrudnień wokół przystanku MZK

09.06.2015 r.

10.06.2015 r.

41.

J. Dziemdziora

06.05.2015 r.

06.05.2015 r.

Wniosek dot. podjęcia działań - ul. Z. Nałkowskiej

18.06.2015 r.

17.06.2015 r.

42.

J. Dziemdziora

15.05.2015 r.

15.05.2015 r.

Wniosek w sprawie podjęcia działań celem neutralizacji utrudnień i zagrożeń

18.06.2015 r.

17.06.2015 r.

43.

J. Dziemdziora

20.05.2015 r.

20.05.2015 r.

Wniosek dot. znaków drogowych zasłoniętych roślinnością

06.07.2015 r.

09.07.2015 r.

44.

J. Dziemdziora

25.05.2015 r.

26.05.2015 r.

Interpelacja dot. estetyki miasta i koszenia traw

18.06.2015 r.

17.06.2015 r.

45.

J. Dziemdziora

26.05.2015 r.

26.05.2015 r.

Wniosek o podjęcie działań w/z dwoma porzuconymi pojazdami

18.06.2015 r.

22.06.2015 r.

46.

K. Czechowska, M. Wężyk-Głowacka

27.05.2015 r.

01.06.2015 r.

Wniosek o nagłośnienie sprawy niedokarmiania łabędzi

12.06.2015 r.

24.06.2015 r.

47.

M. Wężyk-Głowacka

27.05.2015 r.

01.06.2015 r.

Wniosek o wydłużenie cyklu pracy sygnalizatorów świetlnych

08.07.2015 r.

20.07.2015 r.

48.

M. Wężyk-Głowacka

27.05.2015 r.

01.06.2015 r.

Wniosek w sprawie stanu powietrza w mieście

12.06.2015 r.

17.06.2015 r.

49.

M. Wężyk-Głowacka

27.05.2015 r.

01.06.2015 r.

Wniosek w sprawie stojaków na rowery

18.06.2015 r.

17.06.2015 r.

50.

J. Dziemdziora

14.04.2015 r.

16.04.2015 r.

Wniosek w sprawie podjęcia działań w/z zagrożeniami podczas remontu ul. Rolniczej

18.06.2015 r.

18.06.2015 r.

51.

J. Dziemdziora

03.06.2015 r.

09.06.2015 r.

Interpelacja dot. zagrożenia uczestników ruchu drogowego

06.07.2015 r.

09.07.2015 r.

52.

J. Dziemdziora

10.06.2015 r.

12.06.2015 r.

Wniosek w sprawie dokonania napraw cząstkowych a w przyszłości remontu ul. Okrzei w Piotrkowie Trybunalskim

08.07.2015 r.

09.07.2015 r.

53.

J. Dziemdziora

17.06.2015 r.

17.06.2015 r.

Wniosek w sprawie naprawy kładki w Parku Belzackim

08.07.2015 r.

09.07.2015 r.

54.

G. Lorek

18.06.2015 r.

18.06.2015 r.

Wniosek w sprawie pilnej budowy instalacji deszczowej (ul. Parafialna)

25.06.2015 r.

26.06.2015 r.

55.

G. Lorek

18.06.2015 r.

18.06.2015 r.

Wniosek w sprawie położenia nakładki na ul. Przedborskiej i remontu ronda

16.07.2015 r.

20.07.2015 r.

56.

G. Lorek

18.06.2015 r.

18.06.2015 r.

Wniosek o zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej na skrzyżowaniu ul. Parafialnej i Sosnowej

22.06.2015 r.

24.06.2015 r.

57.

G. Lorek

19.06.2015 r.

22.06.2015 r.

Wniosek w sprawie podjęcia pilnych działań celem przywrócenia oświetlenia na ul. Zalesickiej

21.07.2015 r.

21.07.2015 r.

58.

G. Lorek

19.06.2015 r.

22.06.2015 r.

Wniosek o w sprawie opracowania ulotki "Bezpieczne wakacje"

08.07.2015 r.

08.07.2015 r.

59.

J. Dziemdziora

22.06.2015 r.

22.06.2015 r.

Wniosek dot. podjęcia działań dla ucywilizowania stanu technicznego jezdni ul. Porazińskiej

10.07.2015 r.

17.07.2015 r.

60.

J. Dziemdziora

23.06.2015 r.

24.06.2015 r.

Wniosek w sprawie podjęcia działań dla usunięcia opisanych uciążliwości

21.07.2015 r.

11.09.2015 r.

61.

W. Olejnik

24.06.2015 r.

29.06.2015 r.

Wniosek w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się (ul. Dmowskiego)

08.07.2015 r.

20.07.2015 r.

62.

L. Pencina

24.06.2015 r.

29.06.2015 r.

Wniosek Wniosek dot. studzienek kanalizacyjnych na ul. W. Polskiego 42 i 44

15.07.2015 r.

16.07.2015 r.

63.

L. Pencina

24.06.2015 r.

29.06.2015 r.

Wniosek w sprawie udzielenia informacji dot. opłat adiacenckich

08.07.2015 r.

09.07.2015 r.

64.

M. Wężyk -Głowacka

24.06.2015 r.

29.06.2015 r.

Wniosek dot. wyposażenia placu zabaw przy ul. Akacjowej

08.07.2015 r.

20.07.2015 r.

65.

J. Dziemdziora

29.06.2015 r.

30.06.2015 r.

Wniosek dot. masztów telefonii komórkowej

08.07.2015 r.

09.07.2015 r.

66.

J. Dziemdziora

30.06.2015 r.

30.06.2015 r.

Interpelacja dot. infrastruktury drogowej ul. Szkolnej, Daniłowskiego i innych

28.07.2015 r.

11.09.2015 r.

67.

J. Dziemdziora

30.06.2015 r.

30.06.2015 r.

Wniosek dot. parkingów przy UM przy ul. Pasaż K. Rudowskiego

20.07.2015 r.

21.07.2015 r.

68.

J. Dziemdziora

06.07.2015 r.

06.07.2015 r.

Wniosek dot. fontanny w parku im. J.P. II

14.07.2015 r.

17.07.2015 r.

69.

J. Dziemdziora

17.07.2015 r.

20.07.2015 r.

Wniosek dot. podjęcia działań porządkowych na nieruchomościach znajdujących się przy ul. Belzackiej i ul. Batorego

27.07.2015 r.

13.08.2015 r.

70.

G. Lorek

22.07.2015 r.

23.07.2015 r.

Wniosek dot. wywiezienia nagromadzonych odpadów

07.08.2015 r.

07.08.2015 r.

71.

J. Dziemdziora

22.07.2015 r.

23.07.2015 r.

Wniosek dot. poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

 

 

72.

J. Dziemdziora

24.07.2015 r.

27.07.2015 r.

Interpelacja dot. wprowadzenia rozwiązań umożliwiających większy dostęp do oferty letniego wypoczynku w mieście

07.08.2015 r.

13.08.2015 r.

73.

J. Dziemdziora

28.07.2015 r.

28.07.2015 r.

Wniosek dot. podjęcia działań porządkowych przy zbiegu ul. Kostromskiej, Limbowej i Modrzewiowej

19.08.2015 r.

20.08.2015 r.

74.

J. Dziemdziora

31.07.2015 r.

31.07.2015 r.

Wniosek dot. wykorzystania gruntów w pasach drogowych ul. Brzeźnickiej i Wiatracznej

18.08.2015 r.

20.08.2015 r.

75.

J. Dziemdziora

17.08.2015 r.

20.08.2015 r.

Wniosek dot. wykonania czynności polegających na koszeniu traw w pasach drogowych

10.09.2015 r.

11.09.2015 r.

76.

G. Lorek

26.08.2015 r.

27.08.2015 r.

Interpelacja dot. naprawy i poprawy infrastruktury dróg gminnych

16.09.2015 r.

16.09.2015 r.

77.

W. Olejnik

26.08.2015 r.

27.08.2015 r.

Wniosek o zabezpieczenie placu budowy siłowni zewnętrznej

02.09.2015 r.

09.09.2015 r.

78.

M. Wężyk-Głowacka

26.08.2015 r.

27.08.2015 r.

Wniosek dot. udzielenia informacji na temat spornych kwestii dot. budowy placu zabaw (ul. Akacjowa)

08.09.2015 r.

15.09.2015 r.

79.

M. Wężyk-Głowacka

26.08.2015 r.

27.08.2015 r.

Wniosek dot. obniżenia krawężnika (ul. Żeromskiego)

16.09.2015 r.

20.09.2015 r.

80.

M. Wężyk-Głowacka

26.08.2015 r.

27.08.2015 r.

Wniosek dot. naprawy ścieżki rowerowej (ul. Łódzka)

 

 

81.

P. Gajda

26.08.2015 r.

27.08.2015 r.

Interpelacja dot. obchodów święta polskiego parlamentaryzmu

5.09.2015 r.

21.09.2015 r.

82.

J. Dziemdziora

31.08.2015 r.

1.09.2015 r.

Interpelacja dot. ponownego rozpoznania sprawy miejsc parkingowych w kontekście funkcjonowania WTZ

16.09.2015 r.

16.09.2015 r.

83.

J. Dziemdziora

1.09.2015 r.

1.09.2015 r.

Wniosek dot. zamontowania lustra drogowego (ul. Ciepła/ul. Czarna)

16.09.2015 r.

16.09.2015 r.

84.

J. Dziemdziora

14.09.2015 r.

14.09.2015 r.

Wniosek dot. zabezpieczenia drzew zagrożonyc złamaniem

29.09.2015 r.

30.09.2015 r.

85.

M. Wężyk-Głowacka

23.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Interpelacja dot. unowocześniena taboru MZK

29.09.2015 r.

30.09.2015 r.

86.

M. Wężyk-Głowacka

23.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Wniosek dot. udzielenia informacji na temat kosztów MZK

02.10.2015 r.

05.10.2015 r.

87.

M. Wężyk-Głowacka

23.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Wniosek dot. budowy chodnika na ul. Wiklinowej

02.10.2015 r.

05.10.2015 r.

88.

W. Olejnik

23.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Wniosek dot. ciszy nocnej na ul. Dmowskiego

14.10.2015 r.

12.11.2015 r.

89.

K. Czechowska

23.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Wniosek dot. strefy płatnego parkowania

13.10.2015 r.

18.10.2015 r.

90

K. Czechowska

23.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Wniosek dot. zmiany zasad parkowania (ul. Cmentarna)

20.10.2015 r.

02.11.2015 r.

91.

J. Dziemdziora

28.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Wniosek dot. prac porządkowych (koszenie)

20.10.2015 r.

30.10.2015 r.

92.

J. Dziemdziora

29.09.2015 r.

29.09.2015 r.

Wniosek dw sprawie zagrożeń uczestników ruchu drogowego (Os. Południe)

29.10.2015 r.

03.11.2015 r.

93.

J. Dziemdziora

30.09.2015 r.

30.09.2015 r.

Wniosek dot. organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Twardosławickiej i Źródlanej

29.10.2015 r.

03.11.2015 r.

94.

J. Dziemdziora

02.10.2015 r.

05.10.2015 r.

Wniosek dot. ustawienia wiaty przystankowej na ul. Kostromskiej

20.10.2015 r.

30.10.2015 r.

95.

J. Dziemdziora

05.10.2015 r.

06.10.2015 r.

Wniosek dot.  zjawiska szczurów w Parku Belzackim

29.10.2015 r.

03.11.2015 r.

96.

J. Dziemdziora

09.10.2015 r.

09.10.2015 r.

Interpelacja: "Służebna rola urzędników a rzeczywistosć'

19.10.2015 r.

30.10.2015 r.

97.

J. Dziemdziora

09.10.2015 r.

09.10.2015 r.

Wniosek dot. budek lęgowych dla ptaków

14.10.2015 r.

20.11.2015 r.

98

J. Dziemdziora

13.10.2015 r.

13.10.2015 r.

Interpelacja dot. dróg wewnętrznych i obowiązków gminy

 

 

99.

J. Dziemdziora

15.10.2015 r.

22.10.2015 r.

Wniosek dot. naprawy nawierzchni ul. Spacerowej

04.11.2015 r.

04.11.2015 r.

100.

J. Dziemdziora

27.10.2015 r.

27.10.2015 r.

Wniosek dot. zagospodarowania działki przy ul. Polnej 62A

09.11.2015 r.

13.11.2015 r.
14.01.2016 r.

101.

W. Olejnik

29.10.2015 r.

3.11.2015 r.

Wniosek dot. pilnego remontu chodników na terenie miasta

25.11.2015 r.

02.12.2015 r.

102.

M. Wężyk-Głowacka

29.10.2015 r.

3.11.2015 r.

Interpelacja dot. zakupu maszyny czyszcząco-myjącej

09.11.2015 r.

18.11.2015 r.

103

M. Wężyk-Głowacka

2.11.2015 r.

2.11.2015 r.

Wniosek dot. odtworzenia chodnika (ul. Szkolna/ul. Owocowa)

12.11.2015 r.

12.11.2015 r.

104.

T. Sokalski

29.10.2015 r.

29.10.2015 r.

Interpelacja dot. Kursowania linii MZK nr 4 i 9

18.11.2015 r.

23.11.2015 r.

105.

J. Dziemdziora

3.11.2015 r.

3.11.2015 r.

Wniosek dot. monitoringu na placu zabaw (Topolowa, Łódzka, Wysoka)

17.11.2015 r.

19.11.2015 r.

106.

J. Dziemdziora

10.11.2015 r.

12.11.2015 r.

Interpelacja dot. stanu jezdni chodnika ul. Wojska Polskiego

19.11.2015 r.

25.11.2015 r.

107.

J. Dziemdziora

23.11.2015 r.

24.11.2015 r.

Interpelacja: "Kanalizacja deszczowa ul. Wiślanej a remont ul. Śląskiej'

30.11.2015 r.

03.12.2015 r.

108

U. Czubała

23.11.2015 r.

24.11.2015 r.

Wniosek dot. wyrównania nawierzchni ulicy Wojska Polskiego

02.12.2015 r.

07.12.2015 r.

109.

J.Dziemdziora

21.10.2015 r.

24.11.2015 r.

Wniosek w sprawie pilnej naprawy studzienki kanalizacjyjnej  lub gazowej  - ul. Piastowska

18.12.2015 r.

18.12.2015 r.

110.

Wężyk-Głowacka

31.08.2015 r.

1.09.2015 r.

Wniosek w sprawie organizacji przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Młynarskiej i Słowackiego

09.12.2015 r.

14.12.2015 r.

111.

K. Czechowska

25.11.2015 r.

30.11.2015 r.

Wniosek dot. budowy żłobka miejskiego na Osiedlu Wierzeje

18.01.2016 r.

19.01.2016 r.

112

J. Dziemdziora

27.11.2015 r.

02.12.2015 r.

Wniosek dot. dziury w chodniku przy ul. Wojska Polskiego 141

18.12.2015 r.

18.12.2015 r.

113.

J. Dziemdziora

30.11.2015 r.

02.12.2015 r.

Interpelacja "Skutki działania bobrów w rejonie jeziora Bugaj'

18.12.2015 r.

18.12.2015 r.

114.

J. Dziemdziora

01.12.2015 r.

02.12.2015 r.

Wniosek dot. kradzieży w Parku im. Poniatowskiego

04.12.2015 r.

11.12.2015 r.

115.

J. Dziemdziora

01.12.2015 r.

02.12.2015 r.

Wniosek w sprawie przywrócenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

18.12.2015 r.

18.12.2015 r.

116.

J. Dziemdziora

02.12.2015 r.

02.12.2015 r.

Interpelacja dotycząca odpadków wielkogabarytowych

18.12.2015 r.

18.12.2015 r.

117

J. Dziemdziora

02.12.2015 r.

04.12.2015 r.

Interpelacja: "Jakbym był jednym z decydentów miasta' Dokument jest kopia interpelacji z roku 2013 i dotyczy pozycji 116 (powyżej)

 

 

118.

J. Dziemdziora

04.12.2015 r.

04.12.2015 r.

Wniosek o naprawę chodnika na ul. Włókienniczej

22.12.2015 r.

22.12.2015 r.

119.

Sz. Miazek

08.12.2015 r.

10.12.2015 r.

Wniosek w sprawie renowacji parku "piomowskiego"

22.12.2015 r.

30.12.2015 r.

120.

Sz..Miazek

08.12.2015 r.

10.12.2015 r.

Wniosek w sprawie pasów dla pieszych

 

 

121.

Sz. Miazek

08.12.2015 r.

10.12.2015 r.

Wniosek dot.3-4 lamp oświetleniowych na ul. Metalowców

14.12.2015 r.

16.12.2015 r.

122

Sz. Miazek

08.12.2015 r.

10.12.2015 r.

Wniosek w sprawie budowy chodnika na ul. Roosevelta

15.12.2015 r.

16.12.2015 r.

123.

Sz. Miazek

08.12.2015 r.

10.12.2015 r.

Wniosek w sprawie przebudowy ul. Żelaznej

16.12.2015 r.

17.12.2015 r.

124.

J. Dziemdziora

09.12.2015 r.

09.12.2015 r.

Interpelacja dot. 800-lecia Piotrkowa w kontekście 'potopu szwedzkiego"

21.12.2015 r.

22.12.2015 r.

125.

Sz. Miazek

08.12.2015 r.

11.12.2015 r.

Wniosek w sprawie zwiększenia ilości koszy na odpady

22.12.2015 r.

30.12.2015 r.

126.

J. Dziemdziora

14.12.2015 r.

15.12.2015 r.

Wniosek w sprawie podśwuetlenia rzeźby Piotra Dunina Włostowica

02.02.2016 r.

02.02.2016 r.

127

J. Dziemdziora

16.12.2015 r.

16.12.2015 r.

Wniosek dot. podjęcia działań dot. bezpieczeństwa na parkingu przez Urzędem Miasta

13.01.2016 r.

14.01.2016 r.

128.

J. Dziemdziora

16.12.2015 r.

16.12.2015 r.

Wniosek dot. uprzątnięcia terenów w bliskości Parku Belzackiego

 

 

129.

U. Czubała

17.12.2015 r.

21.12.2015 r.

Wniosek dot. naprawy oświetlenia na ul. Dąbrowskiego

08.01.2016 r.

11.01.2016 r.

130.

J. Dziemdziora

31.08.2015 r.

1.09.2015 r.

Interpelacja dot. uciążliwości znoszonych przez mieszkańców posesji przy ul. Próchnika 36 i 36A

29.02.2016 r.

12.01.2016 r. 02.03.2016 r.

131.

J. Dziemdziora

28.12.2015 r.

29.12.2015 r.

Wniosek dot. podjęcia działań w związku z przepisami Kodeksu Wyborczego i usuwaniem plakatów

08.01.2016 r.

11.01.2016 r.

132

J. Dziemdziora

30.12.2015 r.

31.12.2015 r.

Wniosek dot. propozycji zmian w uchwale dot. Strefy Płatnego Parkowania

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

1

J. Dziemdziora

04.01.2016 r.

05.01.2016 r.

Wniosek dot remontu chodnika przy ul. Sienkiewicza

21.01.2016 r.

21.01.2016 r.

2.

J. Dziemdziora

05.01.2016 r.

11.01.2016 r.

Wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do modernizacji otoczenia przejazdu kolejowego na ul. Słowackiego

14.04.2016 r.

18.04.2016 r.

3.

K. Czechowska

20.01.2016 r.

21.01.2016 r.

Wniosek w sprawie udrożnienia i integracji układukomunikacyjnego oraz poprawy infrastruktury na skrzyżowaniu Tymiankowa - Kajakowa - Sasanek na Osiedlu Wierzeje

09.02.2016 r.

25.02.2016 r.

4.

M. Wężyk-Głowacka

20.01.2016 r.

21.01.2016 r.

Wniosek w sprawie konsekwencji wynikającej z wprowadzenia przyszłej kwoty wolnej od podatku

03.02.2016 r.

09.02.2016 r.

5.

M. Wężyk-Głowacka

20.01.2016 r.

21.01.2016 r.

Interpelacja pt. Ponowna interpelacja w sprawie zakupu czyszcząco-myjącej

08.02.2016 r.

09.02.2016 r.

6.

J. Dziemdziora

26,01.2016 r,

27.01.2016 r.

Wniosek dot dokonania napraw cząstkowych jezdni

11.02.2016 r.

11.02.2016 r.

7.

J. Dziemdziora

01.02.2016 r.

04.02.2016 r.

Wniosek w sprawie zagrożenia uczestników ruchu drogowego oraz innych uciążliwości na Oś. Południe

26.02.2016 r.

26.02.2016 r.

8.

J. Dziemdziora

03.02.2016 r.

05.01.2016 r.

Wniosek dot. przywrócenia należytej estetyki po wschodniej stronie ul. Daniłowskiego

24.02.2016 r.

24.02.2016 r.

9.

M. Wężyk-Głowacka

09.02.2016 r.

11.02.2016 r.

Wniosek w sprawie znaku informacyjnego na ul. Słowackiego

24.02.2016 r.

25.02.2016 r.

10.

J. Dziemdziora

09.02.2016 r.

11.02.2016 r.

Wniosek w sprawie ograniczeń widoczności w rejonie ronda orzy ul. Łódzkiej oraz wynikającej z tego potrzeby prześwietlenia drzew i żywopłotów

24.02.2016 r.

24.02.2016 r.

11.

Sz. Miazek

19.02.2016 r.

23.02.2016 r.

Wniosek w sprawie garbów na ul. Roosevelta

19.02.2016r.

 

12.

J. Dziemdziora

21.02.2016 r.

24.02.2016 r.

Interpelacja: "Plan remotów a ul. Kościelna)

11.03.2016 r.

11.03.2016 r.

13.

M. Wężyk-Głowacka

23.02.2016 r.

24.02.2016 r.

Interpelacja w sprawie ronda Kostromska/Polna

14.04.2016r.

19.04.2016r.

14.

J. Dziemdziora

29.02.2016 r.

02.03.2016 r.

WWniosek w sprawie podjęcia stosownych działań celem usunięcia banerów wyborczych

02.03.2016r.

 

15.

J. Dziemdziora

07.03.2016 r.

08.03.2016 r.

Interpelacja pt. Ponowna interpelacja w sprawie zakupu czyszcząco-myjącej

11.03.2016 r.

16.03.2016 r.

16.

J. Dziemdziora

08.03.2016 r.

09.03.2016 r.

Wniosek w sprawie zagospodarowania terenu po wschodniej stronie bloku przy ul. polnej 64

16.03.2016 r.

16.03.2016 r.

17.

W. Olejnik

02.03.2016 r.

09.03.2016 r.

Interpelacja dot. monitorowania i egzekwowania znakow drogowych i zakazu postoju na parkingu przed blokiem na ul. Dmowskiego

16.03.2016 r.

16.03.2016 r.

18.

J. Dziemdziora

14.03.2016 r.

14.03.2016 r.

Wniosek dotyczacy napraw cząstkowych - Kostromska 47a

29.03.2016 r.

29.03.2016 r.

19.

J. Dziemdziora

18.03.2016 r.

21.03.2016 r.

Interpelacja dot. podjęcia działań zmierzających do likwidacji tworzących się po roztopach i opadach zastojów wody

14.04.2016 r.

18.04.2016 r.

20.

J. Dziemdziora

16.03.2016 r.

21.03.2016 r.

Wniosek dotyczacy napraw cząstkowych nawierzchni jezdni

08.04.2016 r.

13.04.2016 r.

21.

K. Czechowska,
M. Konieczko

23.04.2016 r.

24.03.2016 r.

Wniosek w sprawie modernizacji placu zabaw i boisk przyległych na ul. Jeziornej 39

14.04.2016r.

19.04.2016r.

22.

J. Dziemdziora

25.03.2016 r.

25.03.2016 r.

Wniosek w sprawie utwardzenia ul. Poprzecznej przy skrzyżowaniu z ul. Dmowskiego

26.04.2016r.

28.04.2016r.

23.

J. Dziemdziora

28.03.2016 r.

30.03.2016 r.

Interpelacja dot. napraw cząstkowych nawierzchni ulic oraz utrzymania czystości w mieście

30.03.2016r.

 

24.

J. Dziemdziora

29.12.2015 r.

01.04.2016 r.

Wniosek w sprawie reklamy firmy ubezpieczeniowej umieszonej na odnowionej elewacji dworca PKP

01.04.2016r.

 

25.

J. Dziemdziora

04.04.2016 r.

07.04.2016 r.

Interpelacja pt. Utrzymywanie zjazdów do posesji w pasie drogowym

18.04.2016r.

21.04.2016r.

26.

J. Dziemdziora

05.04.2016 r.

07.04.2016 r.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia weryfikacji liczby miejsc parkingowych na ul. Kościelnej dla osób posiadających Europejskie Karty Parkingowe

18.04.2016r.

21.04.2016r.

27.

U. Czubała

14.04.2016 r.

14.04.2016 r.

Wniosek w sprawie napraw cząstkowych jezdni na terenie miasta

26.04.2016r.

 

28.

J. Dziemdziora

18.04.2016 r.

18.04.2016 r.

Wniosek w sprawie chodnika na ul. Sienkiewicza

18.05.2016r.

19.05.2016r.

29.

J. Dziemdziora

20.04.2016 r.

22.04.2016 r.

Interpelacja w sprawie uruchomienia monitoringu obejmującego plac zabaw położony między osiedlami Wysoka-Łódzka

25.04.2016r.

28.04.2016r.

30.

M. Wężyk-Głowacka

20.04.2016 r.

22.04.2016 r.

Interpelacja w sprawie osób niepełnosprawnych i karty parkingowej

26.07.2016r.

01.08.2016r.

31.

J. Dziemdziora

22.04.2016 r.

22.04.2016 r.

Wniosek w sprawie namalowania przejścia dla pieszych na ul. Grota Roweckiego przy skrzyżowaniu z ul. P.O.W.

17.05.2016r.

19.05.2016r.

32.

R. Czajka

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Interpelacja z XXI Sesji RM w sprawie funkcjonowania systemu Strefy Płatnego Parkowania

17.05.2016r.

18.05.2016r.

33.

L. Kaźmierczak

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Interpelacja w sprawie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej

11.05.2016 r.

13.05.2016 r.

34.

L. Kaźmierczak

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Wniosek w sprawie spowodowania zablokowania zasiedlania się gołębi na posesji przy ul. Jasnej

27.04.2016r.

 

35.

K. Czechowska

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Wniosek w sprawie uporządkowania terenu wokół ziornika Bugaj

18.05.2016r.

20.05.2016r.

36.

K. Czechowska

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Wniosek w sprawie organizacji obchodów 800-lecia miasta Piotrkowa Trybunalskiego

11.05.2016 r.

12.05.2016 r.

37.

M. Wężyk-Głowacka

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Interpelacja w sprawie lokali komunalnych na terenie miasta Piotrkowa Tryb.

09.05.2016 r.

12.05.2016 r.

38.

M. Wężyk-Głowacka

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Interpelacja w sprawie wprowadzenia programu e-podatki.

11.05.2016 r.

31.08.2016 r.

39.

Ł. Janik

22.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Wniosek w sprawie przeznaczenia środków z wadium

27.04.2016r.

 

40.

J. Dziemidziora

25.04.2016 r.

27.04.2016 r.

Wniosek w sprawie naprawy drogi dojazdowej do Kąpieliska Słoneczko

27.04.2016r.

 

41.

M. Wężyk-Głowacka

29.04.2016 r.

29.04.2016 r.

Interpelacja w sprawie stosowania wyrokół Trybunału Konstytucyjnego do spraw o charaktrze indywidualnym i konkretnym

09.05.2016 r.

12.05.2016 r.

42.

J. Dziemdziora

29.04.2016 r.

29.04.2016 r.

Wniosek w sprawie umieszczania ławki na przystanku MZK przy zbiegu ulic Łódzkiej i Porazińskiej

29.04.2016r.

 

43.

J. Dziemdziora

29.04.2016 r.

29.04.2016 r.

Wniosek w sprawie znaku drogowego B-5

31.05.2016 r.

09.06.2016 r.

44.

J. Dziemdziora

05.05.2016 r.

06.05.2016 r.

Wniosek dot. pilnego przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych - Kostromska 68

18.05.2016 r.

19.05.2016 r.

45.

J. Dziemdziora

05.05.2016 r.

06.05.2016 r.

Wniosek w sprawie niewłaściwego oznakowania parkingu w rejonie OSiR przy ul. Belzackiej oraz uciążliwości wokół skateparku

17.05.2016 r.

19.05.2016 r.

46.

U. Czubała

13.05.2016 r.

13.05.2016 r.

Wniosek w sprawie umieszczenia rozkładu jazdy MZK na przystanku przy ul. Partyzantów

03.06.2016 r.

03.06.2016 r.

47.

J. Dziemdziora

13.05.2016 r.

16.05.2016 r.

Wniosek w sprawie likwidacji zaniżenia w jezdni ul. Twardosławickiej (58 A)

14.06.2016 r.

14.06.2016 r.

48.

J. Dziemdziora

17.05.2016 r.

19.05.2016 r.

Interpelacja pt "Koszenie traw"

07.06.2016 r.

08.06.2016 r.

49.

J. Dziemdziora

24.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja pt. "Zagłębie garażowe"

20.06.2016 r.

22.06.2016 r.

50.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja dot. kosztów biletowania w komunikacji miejskiej

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

51.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja dot. strefy płatnego parkowania

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

52.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja dot. dewastacji skweru u zbiegu ulic Słowackiego i Sienkiewicza

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

53.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja w sprawie zagospodarowania zbiornika Bugaj i kąpieliska "Słoneczko"

25.05.2016r.

 

54.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Wniosek dot. konieczności usunięcia przeszkód na chodniku (ul. Słowackiego)

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

55.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja "Ponowna (3) interpelacja w sprawie zakupu maszyny czyszcząco-myjącej"

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

56.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Wniosek dot. rzeźby Piotra Włostowica

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

57.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja w sprawie ronda Kostromska-Polna

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

58.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja w sprawie przejść dla pieszych (Słowackiego/Młynarska)

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

59.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja w sprawie rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piotrkowie Trybunalskim

03.06.2016 r.

20.06.2016 r.

60.

M. Wężyk-Głowacka

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja w sprawie poprawy stanu ścieżek rowerowych

20.06.2016 r.

20.06.2016 r.

61.

P. Gajda

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja dot. renowacji pałacu wieżowego króla Zygmunta Starego - modernizacja CO

24.06.2016 r.

28.06.2016 r.

62.

P. Gajda

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja dot. renowacji pałacu wieżowego króla  Zygmunta Starego - odwodnienie

15.06.2016r.

12.06.2016r.

63.

P. Gajda

25.05.2016 r.

27.05.2016 r.

Interpelacja dot. renowacji pałacu wieżowego króla  Zygmunta Starego

14.06.2016r.

22.06.2016r.

64.

J. Dziemdziora

30.05.2016 r.

31.05.2016 r.

Interpelacja pt. "Ushcnięte drzewa i inne dysfunkcje na terenie miasta"

22.07.2016 r.

22.07.2016 r.

65.

J. Dziemdziora

31.05.2016 r.

31.05.2016 r.

Interpelacja w sprawie zdynamizowania prac związanych z koszeniem traw

21.06.2016 r.

21.06.2016 r.

66.

J. Dziemdziora

06.06.2016 r.

07.06.2016 r.

Interpelacja "Zagrożenia i utrudnienia na dworcu PKP"

21.06.2016 r.

21.06.2016 r.

67.

J. Dziemdziora

07.06.2016 r.

07.06.2016 r.

Wniosek dot. ławki na ul. Topolowej

22.06.2016 r.

22.06.2016 r.

68.

J. Dziemdziora

09.06.2016 r.

09.06.2016 r.

Interpelacja dot. stojaków rowerowych przy ZSG nr 1 (ul. Wysoka)

21.06.2016 r.

21.06.2016 r.

69.

J. Dziemdziora

10.06.2016 r.

10.06.2016 r.

Interpelacja w sprawie palenia chwastów w pasach drogowych, ciągach pieszo-rowerowych

29.06.2016 r.

01.07.2016 r.

70.

J. Dziemdziora

13.06.2016 r.

15.06.2016 r.

Interpelacja dot. ograniczeń jakie powoduje znak B-5 dla prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Kostromskiej

01.08.2016 r.

01.08.2016 r.

71.

J. Dziemdziora

20.06.2016 r.

22.06.2016 r.

Interpelacja dot. uszkodzonej infrastruktury na skrzerze J. Chełmońskiego

22.06.2016r.

 

72.

U. Czubała

20.06.2016 r.

22.06.2016 r.

Wniosek dotyczacy naprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. AK i ul. Wojska Polskiego

22.06.2016r.

 

73.

U. Czubała

20.06.2016 r.

22.06.2016 r.

Wniosek dot. wykaszania traw pomiędzy ul. Łódzką a ul. Wojska Polskiego

22.06.2016r.

 

74.

U. Czubała

20.06.2016 r.

22.06.2016 r.

Wniosek dot. systematycznego sprawdzania stanu technicznego i naprawy siłowni zewnętrznych

04.07.2016 r.

07.07.2016 r.

75.

J. Dziemdziora

28.06.2016 r.

28.06.2016 r.

Wniosek dot. podjęcia stosownych działań dla przywrócenia stanu sanitarno-porządkowego wokół parkingu przy kaplicy cmentarnej

06.07.2016 r.

12.07.2016 r.

76.

M.Wężyk - Głowacka

29.06.2016 r.

29.06.2016 r.

Interpelacja złożona podczas XXIV sesji RM w sprawie realizacji inwestycji miejskich w formule Partnerstwa Publicznego Prawnego

29.06.2016 r.

08.07.2016 r.

77.

K.Czechowska

29.06.2016 r.

30.06.2016 r.

Wniosek złożony podczas XXIV sesji RM w sprawie zagospodarowania terenów zielonych będących własnością Miasta Piotrkowa Tryb.

30.06.2016 r.

12.08.2016 r.

78.

J. Dziemdziora

30.06.2016 r.

04.07.2016 r.

Wniosek dotyczący uprzątnięcia śmieci na ul. Wiatraczanej, po zachodniej stronie ul. Kostromskiej

04.07.2016 r.

20.07.2016 r.

79.

J.Dziemdziora

04.07.2016 r.

08.07.2016 r.

Wniosek dotyczący usuwania ogłoszeń - celem poprawy estetyki miasta

04.08.2016 r.

09.08.2016 r.

80.

J. Dziemdziora

11.07.2016 r.

13.07.2016 r.

Wniosek dotyczący nawierzchni parkingu cmentarza przy ul. Spacerowej

13.07.2016 r.

29.07.2016 r.

81.

J. Dziemdziora , B. Brylski

12.07.2016 r.

13.07.2016 r.

Interpelacja dotycząca uciążliwości zamieszkania ul.Próchnika 36

13.07.2016 r.

29.07.2016 r.

82.

J.Dziemdziora

13.07.2016 r.

14.07.2016 r.

Wniosek dotyczący naprawy nawierzchni ul.Kolejowa

28.07.2016 r.

29.07.2016 r.

83.

J. Dziemdziora

15.07.2016 r.

15.07.2016 r.

Interpelacja dotycząca oświetlenia ulicznego na osiedlu Wyzwolenia

29.07.2016 r.

29.07.2016 r.

84.

J.Dziemdziora

19.07.2016 r.

19.07.2016 r.

Wniosek dotyczący uporządkowania drzew, krzewów na ścieżkach rowerowych : ul. Łódzka 68, Dmowskiego i Sygietyńskiego

04.08.2016 r.

09.08.2016 r.

85.

J. Dziemdziora

22..07.2016 r.

22.07.2016 r.

Wniosek dot.kontroli bezumownego wykorzystania gruntów na ul. Brzeźnickiej

20.08.2016 r.

20.08.2016 r.

86.

J. Dziemdziora

01.08.2016 r.

02.08.2016 r.

Wniosek dotyczący naprawy chodnika przy ul. Sienkiewicza 14

23.08.2016 r.

25.08.2016 r.

87.

J.Dziemdziora

02.08.2016 r.

02.08.2016 r.

Wniosek dotyczący remontu przejścia dla pieszych przy Al.Sikorskiego w pobliżu stacji paliw Lukoil

23.08.2016 r.

25.08.2016 r.

88.

J.Dziemdziora

09.08.2016 r.

11.08.2016 r.

Wniosek dotyczy wykaszania traw w pasach drogowych, ciągu pieszo-rowerowego i drodze wew. : - ul. Daniłowskiego, Wyspiańskiego, Kościelna i Kasztanowa, - ciągu pieszo-rowerowego od ul.Wojska Polskiego 171B do ul. Fabianiego, - wyjazd z drogi wew.na ul.Topolową obok posesji nr.22

26.08.2016 r.

30.08.2016 r.

89.

J.Dziemdziora

16.08.2016 r.

17.08.2016 r.

Interpelacja w sprawie składowania gruzu przy ul.Kasztanowej

05.09.2016 r.

14.09.2016r.

90.

J.Dziemdziora

30.08.2016 r.

30.08.2016 r.

Wniosek dot.wykonania napraw cząstkowych chodnika ul. Próchnika

19.09.2016 r.

20.09.2016 r.

91.

K.Czechowska

31.08.2016

01.09.2016 r.

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego Kościoła O.O. Jezuitów w Piotrkowie Tryb.

14.09.2016r.

 

92.

M.Wężyk - Głowacka

31.08.2016

01.09.2016 r.

Interpelacja w sprawie: Placu Zabaw zlokalizowanego przy ul.Sulejowskiej 39/41.

14.09.2016 r.

19.09.2016 r.

93.

T.Sokalski

31.08.2016

01.09.2016 r.

wniosek w sprawie stojaka na rowery przy nowo oddanym boisku ul.Ceramicznej

14.09.2016 r.

16.09.2016 r.

94.

W.Olejnik

31.08.2016

01.09.2016 r.

Interpelacja w sprawie ustawienia ławek przy ul. Folwarcznej

 

 

95.

T. Sokalski

31.08.2016

01.09.2016 r.

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej

27.09.2016r.

 

96.

T.Sokalski

31.08.2016

01.09.2016 r.

Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dla rowerzystów przejeżdżających ( przechodzących ) ul. Żurawią ( ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Sulejowskiej )

20.09.2016 r.

21.09.2016 r.

97.

J.Dziemdziora

31.08.2016

01.09.2016 r.

Interpelacja w sprawie wiat przystankowych.

20.09.2016 r.

22.09.2016 r.

98.

J. Dziemdziora

19.09.2016 r.

20.09.2016 r.

Wniosek w sprawie bałaganu przy stacji trafo-SP nr.12, wykaszanie traw ul. Konopnicka, naprawa cząstkowa jezdni

07.10.2016r.

10.10.2016r.

99.

J. Dziemdziora

20.09.2016 r.

21.09.2016 r.

Wniosek J.Dziemdziory z dn.20.09.2016 r. w sprawie usunięcia zagrożenia w rejonie ul. Poprzecznej z ul. Dmowskiego

12.10.2016r.

18.10.2016r.

100.

J. Dziemdziora

15.09.2016 r.

21.09.2016 r.

Wniosek w sprawie wykaszania trawy przy ul.Kasztanowej i ul. Energetyków od ul.Kasztanowej do ul.Agatowej.

07.10.2016r.

10.10.2016r.

101.

W.Olejnik

28.09.2016 r.

03.10.2016 r.

Interpelacja w sprawie remontu ciągu pieszego ul.Iwaszkiewicza

19.10.2016r.

21.10.2016r.

102.

L. Kaźmierczak

28.09.2016 r.

03.10.2016 r.

Interpelacja w sprawie możliwości wykonania przejścia dla pieszych na wysokości ul.Wiejskiej na Plac Zamkowy oraz zajęcia pasa jezdni przez wysypanie ziemi z gruzem na wsch.str. ul.Handlowej.

24.10.2016r.

26.10.2016r.

103.

L.Kaźmierczak

28.09.2016 r.

03.10.2016 r.

Interpelacja w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa dla pieszych idących północną str.chodnika przy dawnej Szkole Podstawowej nr 4.

19.10.2016r.

21.10.2016r.

104.

K.Czechowska

28.09.2016 r.

03.10.2016 r.

Wniosek w sprawie realizacji projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego " Siłownia plenerowa wraz z modernizacją placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej na osiedlu Wierzeje "

17.10.2016r.

21.10.2016r.

105.

K.Czechowska

28.09.2016 r.

03.10.2016 r.

Wniosek w sprawie modernizacji i remontu bloków "zastępczych" na ul.Wierzeje ( przy pętli)

25.10.2016r.

25.10.2016r.

106.

W.Olejnik

28.09.2016 r.

03.10.2016 r.

Interpelacja w sprawie ustawienia ławeczki na ul.Folwarcznej.

31.08.2016r.

05.09.2016r.

107.

Sz.Miazek

03.10.2016 r.

03.10.2016 r.

Wniosek w sprawie świetlicy dla osób niepełnosprawnych która stanowiłaby kontynuację zajęć WTZ.

20.10.2016r.

21.10.2016r.

108.

J.Dziemdziora

10.10.2016r.

17.10.2016r.

Wniosek w sprawie remontu Al.Sikorskiego.

02.11.2016r.

09.11.2016r.

109.

J.Dziemdziora

11.10.2016r.

13.10.2016r.

Wniosek w sprawie leżącego, wyrwanego drzewa z korzebniami przy ul.Modrzewskiego oraz w sprawie rozsnącej jarzębiny zagrożonej złamaniem oraz w sprawie oczyszczania ulic i innych miejsc z zalegających liści.

27.10.2016r.

03.11.2016r.

110.

J.Dziemdziora

12.10.2016 r.

13.10.2016r.

Interpelacja w sprawie postulatów mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej.

07.11.2016r.

14.11.2016r.

111.

J.Dziemdziora

13.10.2016r.

17.10.2016r.

Interpelacja w sprawue monitoringu placu zabaw i oświetlenia ciągu pieszego.

09.11.2016r.

01.12.2016r.

112.

J.Dziemdziora

14.10.2016r.

17.10.2016r.

Interpelacja w sprawie zagłębia garażowego przy ul.Górnej.

28.10.2016r.

03.11.2016r.

113.

J.Dziemdziora

19.10.2016r.

21.10.2016r.

Wniosek w sprawie napraw cząstkowych ulic.

7.11.2016r.

14.11.2016r.

114.

W.Olejnik

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie działalności komunikacji miejsckiej.

07.11.2016r.

29.11.2016r.

115.

G.Lorek

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Intrpelacja w sprawie remontu dróg, naprawy nawierzchni.

16.11.2016r.

30.11.2016r.

116.

L.Kaźmierczak

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie wykonania łagodnego zejścia z chodnika na przejście dla pieszych na ul.Jerozolimskiej za ul.Małą do SP nr 5

09.11.2016r.

21.11.2016r.

117.

L.Kaźmierczak

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie zamiany mieszkania z wyższego piętra na parter w okolicach hali targowej dla osoby niepełnosprawnej.

03.11.2016r.

09.11.2016r.

118.

L.Kaźmierczak

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacjaw sprawie zamontowania znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych.

09.11.2016r.

30.11.2016r.

119.

L.Kaźmierczak

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie wykonania remontu klatek schodowych oraz remontu podwórza w ciągu kamienic ul.Rycerskiej i Pl.Niepdległości.

28.11.2016r.

30.11.2016r.

120.

T.Sokalski

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Wniosek w sprawie wymalowania przejścia dla pieszych.

09.11.2016r.

21.11.2016r.

121.

T.Sokalski

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie środków UE w Oświacie

08.11.2016r.

22.11.2016r.

122.

T.Sokalski

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie systemu ciepłownictwa w Piotrkowie Tryb.

18.11.2016r.

21.11.2016r.

123.

T.Sokalski

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie kosztów utrzymania budynku Biblioteki Publicznej.

09.11.2016r.

22.11.2016r.

124.

M.Wężyk-Głowacka

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interpelacja w sprawie chodnika przy ul.Rolniczej

14.11.2016r.

23.11.2016r.

125.

M.Węzyk-Głowacka

26.10.2016r.

26.10.2016r.

Interplecja w sprawie wybudowania parkingu na terenie Przedszkola Samorządowego nr 11

10.11.2016r.

30.11.2016r.

126.

J.Dziemdziora

31.10.2016r.

02.11.2016r.

Wniosek w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu kolumnowego.

31.10.2016r.

30.11.2016r.

127.

J.Dziemdziora

28.10.2016r.

02.11.2016r.

Wniosek w sprawie parkingu w obszarze pętli.

08.11.2016r.

29.11.2016r.

128.

J.Dziemdziora

03.11.2016r.

03.11.2016r.

Wniosek w sprawie utwardzenia drogi przy ul.Przemysłowej.

03.11.2016r.

23.11.2016r.

129.

J.Dziemdziora

03.11.2016r.

07.11.2016r.

Wniosek w sprawie remontu ul.Kościelnej.

03.11.2016r.

23.11.2016r.

130

J.Dziemdziora

04.11.2016r.

07.11.2016r.

Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszo0rowerowego na ul.Dmowskiego.

18.11.2016r.

30.11.2016r.

131

J.Dziemdziora

07.11.2016r.

07.11.2016r.

Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przy hiperkarkecie Auchan.

06.11.2016r.

07.12.2016r.

132

J.Dziemdziora

07.11.2016r.

10.11.2016r.

Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych ul.Matejki a ul.Modrzewskiego.

07.11.2016r.

29.11.2016r.

133

Sz.Miazek

09.11.2016r.

14.11.2016r.

Wniosek w sprawie progu zwalniającego na Osiedlu Wronia

09.11.2016r.

16.12.2016r.

134

Sz.Miazek

09.11.2016r.

09.11.2016r.

Wniosek w sprawie budowy chodnika na ul.Roosevelta.

09.11.2016r.

30.11.2016r.

135

J.Dziemdziora

10.11.2016r.

15.11.2016r.

Wniosek w sprawie parkingu przy kaplicy cmentarnej.

29.11.2016r.

05.12.2016r.

136

J.Dziemdziora

14.11.2016r.

15.11.2016r.

Wniosek w sprawie schodów w parku św. Jana Pawła II

09.12.2016r.

19.12.2016r.

137

Sz.Miazek

28.11.2016r.

30.11.2016r.

Wniosek w sprawie rewitalizacji boiska.

28.11.2016r.

16.12.2016r.

138

Sz.Miazek

28.11.2016r.

30.11.2016r.

Wniosek w sprawie odtworzenia śladu ul.Sikorek.

28.11.2016r.

16.12.2016r.

139

Sz.Miazek

28.11.2016r.

30.11.2016r.

Wniosek w sprawie naprawy nawierzchni.

28.11.2016r.

16.12.2016r.

140

Sz.Miazek

28.11.2016r.

30.11.2016r.

Wniosek w sprawie garbów na ul.Roosevelta.

27.12.2016r.

09.01.2017r.

141

K.Czechowska

30.11.2016r.

05.12.2016r.

Wniosek w sprawie budowy brakującej części ul.Rusałki.

15.12.2016r.

20.12.2016r.

142

L.Kaźmierczak

30.11.2016r.

05.12.2016r.

Interpelacja w sprawie zagrożenia katastrofą budowlaną.

13.12.2016r.

13.12.2016r.

143

J.Dziemdziora

07.12.2016r.

08.12.2016r.

Wniosek w sprawie sytuacji na pętli MZK przy ul.Dmowskiego.

07.12.2016r.

28.12.2016r.

144

J.Dziemdziora 

12.12.2016r.

13.12.206r.

Wniosek w sprawie stanu drogi ul.Przemysłowa 27.

12.12.2016r.

28.12.2016r.

145

J.Dziemdziora

14.12.2016r.

16.12.2016r.

Interpelacja w sprawie 800-lecia Miasta Piotrkowa.

27.12.2016r.

28.12.2016r.

146

J.Dziemdziora

16.12.2016r.

19.12.2016r.

Wniosek w sprawie parku Belzackiego.

23.12.2016r.

04.01.2017r.

147

J.Dziemdziora

21.12.2016r.

22.12.2016r.

Wniosek w sprawie zapadnięta jezdnia ul.Michałowska.

03.01.2017r.

09.01.2017r.

148

L.Kazmierczak

21.12.2016r.

22.12.2016r.

Interpelacja w sprawie niezgodnego wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

30.12.2016r.

09.01.2017r.

149

L.Kazmierczak

21.12.2016r.

22.12.2016r.

Interpelacja w sprawie wykonania parkingu i koordynacji.

03.01.2017r.

09.01.2017r.

150

P.Gajda

21.12.2016r

22.12.2016r

Interpelacja w sprawie uwag do wystawy stałej w Muzeum.

05.01.2017r.

09.01.2017r.

 

 

 

 

2017

 

 

1

M.Wężyk-Głowacka

30.12.2016

02.01.2017

Interpelacja w spr. zakupu choinki umieszczonej w Rynku Trybunalskim.

03.01.2017

07.01.2017

2

Sz.Miazek

09.01.2017

11.01.2017

Wniosek w sprawie ul.Świerkowej.

23.01.2017

 

3

M.Wężyk-Głowacka

09.01.2017

11.01.2017

Interpelacja M.Wężyk-Głowackiej w sprawie bieżącego informowania mieszkańców Piotrkowa Tryb. o przekroczeniach norm zanieczyszczeń powietrza.

01.02.2017

07.02.2017

4

J.Dziemdziora

13.01.2017

18.01.2017

Wniosek w sprawie peronu na przystanku.

06.02.2017

07.02.2017

5

J.Dziemdziora

18.01.2017

20.01.2017

Wniosek w sprawie drzewka przy ul.Dmowskiego

06.02.2017

07.02.2017

6

J.Dziemdziora

24.01.2017

25.01.2017

Wniosek w sprawie remontu ul.Kościelnej.

07.02.2017

07.02.2017

7

M.Wężyk-Głowacka

25.01.2017

26.01.2017

Interpelacja w sprawie liczby wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów.

01.02.2017

07.02.2017

8

J.Dziemdziora

30.01.2017

02.02.2017

Wniosek w sprawie utrudnień na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Sikorskiego a Piłsudskiego.

13.02.2017

16.02.2017

9

J.Dziemdziora

01.02.2017

02.02.2017

Wniosek sprawie nieruchomości 47 przy ul. Sulejowskiej.

06.02.2017

07.02.2017

10

Ł. Janik

06.02.2017

07.02.2017

Interpelacja w sprawie usług świadczonych przez MZK w Piotrkowie Trybunalskim.

24.05.2017

 

11

Ł. Janik

06.02.2017

07.02.2017

Wniosek w sprawie darmowej komunikacji miejskiej w przypadku  przekroczenia norm powietrza

17.02.2017

 

12

M. Wężyk-Głowacka

22.02.2017

23.02.2017

Interpelacja w sprawie unowoczesnienia taboru komunikacyjnego

06.03.2017

 

13

L. Kaźmierczak

22.02.2017

23.02.2017

Inteprelacja w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia problemu składowania odpadów z gospodarstw rolnych w obrębie miasta.

07.03.2017

15.03.2017

14

L. Kaźmierczak

22.02.2017

23.02.2017

Interpelacja w sprawie kompleksowej rewitalizacji skweru na Pl. Litewskim włącznie z ulicami i z możliwością stworzenia miejsc postojowych.

08.03.2017

15.03.2017

15

W. Olejnik

22.02.2017

23.02.2017

Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego przy ulicy Słowackiego 150/152 bl. 72

08.03.2017

08.03.2017

16

J. Dziemdziora

22.02.2017

23.02.2017

Wniosek w sprawie odwodnienia ulicy Kałuży.  

06.03.2017

06.03.2017

17

J. Dziemdziora

27.02.2017

27.02.2017

Wniosek w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Sienkiewicza.

13.03.2017

14.03.2017

18

J. Dziemdziora

07.03.2017

09.03.2017

Intrpelacja w sprawie uciążliwości związanych z transportem

22.03.2017

23.03.2017

19

J. Dziemdziora

13.03.2017

14.03.2017

Interpelacja w sprawie opieszałości realizacji postulatów mieszkańców

29.03.2017

30.03.2017

20

J. Dziemdziora

14.03.2017

16.03.2017

Interpelacja w sprawie opieszałości realizacji postulatów mieszkańców (2) - (dotyczy usunięcia żywopłotu)

24.03.2017

27.03.2017

21

J. Dziemdziora

15.03.2017

16.03.2017

Inteprelacja w sprawie problemu występowania szczurów na osiedlu

28.03.2017

28.03.2017

22

J. Dziemdziora

16.03.2017

16.03.2017

Wniosek w sprawie podjęcia stosownych działań organizatorkisch w ramach wiosennego sprzątania

17.03.2017

04.04.2017

23

J. Dziemdziora

17.03.2017

17.03.2017

Inteprelacja w sprawie opieszałości w realizacji postulatów mieszkańców (3) - dotyczy sygnalizacji świetlnej

12.04.2017

12.04.2017

24

J. Dziemdziora

20.03.2017

21.03.2017

Interpelacja w sprawie opieszałości w realizacji postulatów mieszkańców (4)

31.05.2017

31.05.2017

25

M.Wężyk-Głowacka

22.03.2017

27.03.2017

Interpelacja w sprawie Osiedla Szkolna-Kostromska-Słowackiego

03.04.2017

03.04.2017

26

M.Wężyk - Głowacka

22.03.2017

27.03.2017

Interpelacja w sprawie unowocześnienia taboru komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim

24.05.2017

24.05.2017

27

J. Dziemdziora

24.03.2017

27.03.2017

Wniosek w sprawie przejazdu rowerzystów przez skrzyżowanie

10.04.2017

10.04.2017

28

J. Dziemdziora

27.03.2017

27.03.2017

Wniosek w sprawie skweru przy ul. PCK i stanu dróg

04.05.2017

04.05.2017

29

W. Olejnik

29.03.2017

31.03.2017

Wniosek w sprawie Osedla Wronia

10.04.2017

13.04.2017

30

W. Olejnik

29.03.2017

31.03.2017

Interpelacja w sprawie ekspertyzy budynku przy ulicy Roosevelta 49

04.05.2017

04.05.2017

31

M. Wężyk-Głowacka

29.03.2017

31.03.2017

Interpelacja w sprawie hali sportowo-widowiskowej "Relax"

19.04.2017

19.04.2017

32

L. Kaźmierczak

29.03.2017

31.03.2017

Interpelacja w sprawie romontu chodników na ul. Krzywej (od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej)

10.04.2017

10.04.2017

33

L. Kaźmierczak

29.03.2017

31.03.2017

Interpelacja w sprawie zainstalowania wiaty przystankowej i ławek

11.04.2017

11.04.2017

34

L.Kaźmierczak

29.03.2017

31.03.2017

Interpelacja w sprawie wzmocnienia nabrzeża rzeki strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul Cmentarnej

06.04.2017

07.04.2017

35

L. Kaźmierczak

29.03.2017

31.03.2017

Interpelacja w sprawie bezpiecznego przejścia pieszych przed budynkiem na ul. Jerozlimskiej i ul. Litewskiej 14

26.04.2017

26.04.2017

36

J.Dziemdziora

31.03.2017

04.04.2017

Inteprelacja w sprawie plagi szczurow na osiedlu Sadowa

12.04.2017

12.04.2017

37

J. Dziemdziora

05.04.2017

11.04.2017

Wniosek w sprawie stanu dróg i chodników

05.05.2017

05.05.2017

38

J. Dziemdziora

10.04.2017

11.04.2017

Interpelacja w sprawie wdrażania regulaminu tagowisk

05.05.2017

05.05.2017

39

J. Dziemdziora

10.04.2017

11.04.2017

Wniosek w sprawie stanu porządku po zachodnie stronie ul. Doroszewskiego

19.04.2017

19.04.2017

40

J. Dziemdziora

12.04.2017

18.04.2017

Interpelacja w sprawie naprawy siedziska usytuowanego na skwerze im. J. Chełmońskiego 

05.05.2017

12.05.2017

41

J. Dziemdziora

14.04.2017

18.04.2017

Wniosek w sprawie niesprawnego zegara znajdującego się przy wieży ciśnień

12.05.2017

19.05.2017

42

J. Dziemdziora

18.04.2017

20.04.2017

Wniosek w sprawie: Parku Belzackiego, napraw cząstkowych skrzyżowania ulic: Belzackiej, Zawodzie i Podmiejskiej, zapadniętego chodnika przy ul. Doroszewskiego oraz ścieżki rowerowej  przy Al. 800 - lecia Miasta Piotrkowa Tryb.

17.05.2017

17.05.2017

43

J. Dziemdziora

20.04.2017

21.04.2017

Interpelacja w sprawie podjazdów przy schodowych w parku Jana Pawła II

05.05.2017

05.05.2017

44

M. Wężyk - Głowacka

26.04.2017

04.05.2017

Interpelacja dotycząca sprawy sądowej wytyczonej dzieciom przez Dyrektora PS Nr 7

10.05.2017

10.05.2017

45

M. Wężyk - Głowacka

26.04.2017

04.05.2017

Interpelacja w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nieruchomości położonych przy ul. Rakowskiej 33 i 35

26.05.2017

28.06.2017

46

W. Olejnik

26.04.2017

04.05.2017

Wniosek w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Sygietyńskiego 3 bl. 18

08.05.2017

24.05.2017

47

J. Dziemdziora

26.04.2017

04.05.2017

Wniosek w sprawie napraw cząstkowych jezdni

31.05.2017

31.05.2017

48

J. Dziemdziora

02.05.2017

08.05.2017

Interpelacja w sprawie wylewania rzeki Strawa

31.05.2017

31.05.2017

49

J. Dziemdziora

04.05.2017

09.05.2017

Interpelacja w sprawie stanu ulic wymagających napraw cząstkowych oraz remontu

18.05.2017

18.05.2017

50

J. Dziemdziora

12.05.2017

17.05.2017

Interpelacja w sprawie Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

07.06.2017

08.06.2017

51

J. Dziemdziora

16.05.2017

17.05.2017

Wniosek w sprawie miejsca na garaże przy ul. Kołłątaja 3

14.06.2017

20.06.2017

52

J. Dziemdziora

19.05.2017

22.05.2017

Wniosek w sprawie parku im. J. Poniatowskiego oraz napraw cząstkowych jezdni

13.06.2017

20.06.2017

53

J. Dziemdziora

22.05.2017

22.05.2017

Wniosek w sprawie dokonania przeglądu ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ul. Słowackiego pomiędzy Al. Concordii a ul. Dworską oraz prac porządkowych w jego okolicy 

19.06.2017

20.06.2017

54

J. Dziemdziora

29.05.2017

30.05.2017

Wniosek w sprawie niedrożnego rowu przy ul. Słowackiego

19.06.2017

20.06.2017

55

K. Czechowska
M. Błaszczyński
M. Konieczko

31.05.2017

02.06.2017

Wniosek w sprawie modernizacji ulicy Jeziornej wraz z wybudowaniem brakującej części chodnika

13.06.2017

13.06.2017

56

K. Czechowska
M. Błaszczyński
M. Konieczko

31.05.2017

02.06.2017

Wniosek w sprawie realizacji siłowni plenerowej przy placu zabaw na ul. Jeziornej 39, Osiedle Wierzeje

19.06.2017

22.06.2017

57

M. Wężyk -Głowacka

31.05.2017

02.06.2017

Interpelacka w sprawie uzupełnienia braków w poziomym oznakowaniu ulicy AL. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

19.06.2017

21.06.2017

58

K. Czechowska
M. Konieczko

31.05.2017

02.06.2017

Wniosek w sprawie remontu, modernizacji fragmentu ul. Rusałki

14.06.2017

14.06.2017

59

L. Kaźmierczak

31.05.2017

02.06.2017

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zapobiegających dalszej dewastacji budynków przy ul. Toruńskiej i budynku restauracji "Europa"

19.06.2017

22.06.2017

60

J. Dziemdziora

31.05.2017

02.06.2017

Wniosek w sprawie wykoszenia traw na ul. Energetyków i ul. Kasztanowej

19.06.2017

21.06.2017

61

J. Dziemdziora

01.06.2017

02.06.2017

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia uschniętych drzew oraz poprawę nieczytelnych znaków drogowych

28.06.2017

29.06.2017

62

J. Dziemdziora

04.06.2017

06.06.2017

Interpelacja w sprawie Al. 800 - lecia Piotrkowa Trybunalskiego (wystapienie 3)

12.07.2017

13.07.2017

63

J.Dziemdziora

05.06.2017

07.06.2017

Interpelacja w sprawie zagrożenia dla uczestników ruchu na ul. Brzeźnickiej

19.06.2017

21.06.2017

64

J. Dziemdziora

06.06.2017

07.06.2017

Interpelacja w sprawie opieszałości w realizacji wniosków - naprawa chodnika przy ul. Sienkiewicza

22.06.2017

22.06.2017

65

J. Dziemdziora

07.06.2017

08.06.2017

Wniosek w sprawie utrudnień dotyczących korzystania z usług zakładu rehabilitacji przy ul. Folwarcznej

12.07.2017

14.07.2017

66

J. Dziemdziora

12.06.2017

12.06.2017

Interpelacja w sprawie niebezpiecznego skrzyżowania przy ul. Granicznej i Glinianej

12.07.2017

12.07.2017

67

J. Dziemdziora

14.06.2017

19.06.2017

Interpelacja w sprawie zastoju wody na ul. Brzeźnickiej przy wjeździe na ul. Łódzką

30.06.2017

30.06.2017

68

J. Dziemdziora

16.06.2017

19.06.2017

Wniosek w sprawie ponownego przeprowadzenia czynności porządkowych chodnika po zachodniej stronie ul. Migdałowej

12.07.2017

12.07.2017

69

J. Dziemdziora

19.06.2017

21.06.2017

Wniosek w sprawie koszenia traw i chwastów w rejonie ul. Modrzewiowej i Górniczej

12.07.2017

13.07.2017

70

J. Dziemdziora

20.06.2017

21.06.2017

Wniosek w sprawie odrostów z pni drzew i odziomków, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

17.07.2017

17.07.2017

71

J. Dziemdziora

21.06.2017

22.06.2017

Wniosek w sprawie uciążliwości jakie odczuwają mieszkańcy przy skrzyżowaniu ul. Kostromskiej z ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb.

12.07.2017

13.07.2017

72

J. Dziemdziora

09.06.2017

sprawa dot. Biura Rady Miasta

Wniosek w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta

23.06.2017

23.06.2017

73

J. Dziemdziora

27.06.2017

27.06.2017

Wniosek w sprawie braku pielęgnacji żywopłotów w pobliżu ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego od ul. Zamenhofa do Al. 800-lecia oraz przy ul. Konopnickiej

17.07.2017

17.07.2017

74

W. Olejnik

28.06.2017

29.06.2017

Interpelacja w sprawie postawienia słupa ogłoszeniowego u zbiegu ul. Słowackiego i Dworskiej

07.07.2017
06.09.2017

14.07.2017
15.09.2017

75

W. Olejnik

28.06.2017

29.06.2017

Interpelacja w sprawie wykonania brakującej części nawierzchni chodnika na ul. Wiatracznej

10.07.2017

11.07.2017

76

W. Olejnik

28.06.2017

29.06.2017

Wniosek w sprawie ustawienia kosza na śmieci na osiedlu przy ul. Dmowskiego 30 B i C

12.07.2017

13.07.2017

77

W. Olejnik

28.06.2017

29.06.2017

Wnioski dotyczące:
- uporządkowania terenu za Lidlem
(ul. Kostromska);
- skomunikowania płd.-zach. części miasta Piotrkowa Tryb.;
-wykorzystania materiałów z rozbiórki chodnika przy ul. Sikorskiego;
- naprawy nawierzchni bocznego boiska przy ZSP Nr 2.

07.07.2017
11.07.2017
14.07.2017
12.07.2017

10.07.2017
11.07.2017
14.07.2017
12.07.2017

78

J. Dziemdziora

28.06.2017

29.06.2017

Interpelacja w sprawie uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej

13.07.2017

13.07.2017

79

M. Wężyk - Głowacka

28.06.2017

29.06.2017

Interpelacja w sprawie dokonania przeniesienia nieodpłatnie własności działki (skwer Armii Krajowej/Górna) na własność gminy Piotrków Trybunalski

07.07.2017

10.07.2017

80

M. Wężyk - Głowacka

28.06.2017

29.06.2017

Interpelacja w sprawie środków finansowych przeznaczonych na prace archeologiczne związane z budową nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

05.07.2017

05.07.2017

81

U. Czubała

28.06.2017

29.06.2017

Wniosek w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na zatoce parkingowej przy bloku na ul. Sadowej 22 B i 22 C.

12.07.2017

13.07.2017

82

J. Dziemdziora

06.07.2017

07.07.2017

Wniosek w sprawie uszkodzonych urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy markecie Piotr i Paweł - ul. Wojska Polskiego.

20.07.2017

21.07.2017

83

J. Dziemdziora

10.07.2017

13.07.2017

Wniosek w sprawie wycinki drzew na ul. Słowackiego oraz dokonania obniżenia pobocza na tej ulicy od Al. Concordii
w kierunku zachodnim

26.07.2017

27.07.2017

84

J. Dziemdziora

11.07.2017

13.07.2017

Wniosek w sprawie wizerunku dworca autobusowego w Piotrkowie Trybunalskim.

19.07.2017

19.07.2017

85

J. Dziemdziora

12.07.2017

14.07.2017

Wniosek w sprawie rozwiązania problemu zgłoszonego radnemu przez mieszkańca

21.07.2017

25.07.2017

86

J. Dziemdziora

14.07.2017

17.07.2017

Interpelacja w sprawie plagi szczurów
w Parku Belzackim
 

21.07.2017

25.07.2017

87

J. Dziemdziora

17.07.2017

17.07.2017

Wniosek w sprawie chodnika
na ul. Dmowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną

24.07.2017

25.07.2017

88

J. Dziemdziora

18.07.2017

19.07.2017

Wniosek w sprawie podświetlenia rzeźby Piotra Włostowica znajdującej się przy rondzie Bugaj.

02.08.2017

03.08.2017

89

J. Dziemdziora

19.07.2017

21.07.2017

Wniosek w sprawie koszenia traw i chwastów oraz pielęgnacji drzew w pasach drogowych.

10.08.2017

11.08.2017

90

J. Dziemdziora

25.07.2017

25.07.2017

Interpelacja w sprawie Al. 800 – lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

26.07.2017

18.08.2017

91

J. Dziemdziora

28.07.2017

31.07.2017

Wniosek w sprawie stanu nawierzchni dróg.

10.08.2017

11.08.2017

92

J. Dziemdziora

31.07.2017

02.08.2017

Interpelacja w sprawie podjęcia działań porządkowych na terenie miasta oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

16.08.2017

21.08.2017

93

J. Dziemdziora

04.08.2017

07.08.2017

Wniosek w sprawie uporządkowania terenu położonego po wschodniej stronie ul. Kotromskiej

16.08.2017

17.08.2017

94

J. Dziemdziora

11.08.2017

11.08.2017

Interpelacja w sprawie stanu technicznego kamienicy znajdującej się na ulicy Łazienna Mokra

17.08.2017

18.08.2017

95

J. Dziemdziora

16.08.2017

17.08.2017

Wniosek pana Jana Dziemdziory w sprawie uporządkowania terenu znajdującego się w obrębie stacji energetycznej położonej przy Szkole Podstawowej Nr 12

29.08.2017

31.08.20176

96

J. Dziemdziora

18.08.2017

22.08.2017

Interpelacja w sprawie zatoki postojowej przy
ul. Kostromskiej 68

29.08.2017

31.08.2017

97

J. Dziemdziora

21.08.2017

22.08.2017

Interpelacja w sprawie plagi szczurów na osiedlu Sadowa II i terenach przyległych.

31.08.2017

08.09.2017

98

J. Dziemdziora

28.08.2017

29.08.2017

Interpelacja w sprawie postulatu mieszkańców
o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Kościelnej

05.10.2017

05.10.2017

99

J Dziemdziory

29.08.2017

29.08.2017

Wniosek w sprawie pubu Starówka, którego działalność powoduje zakłócanie spoczynku nocnego

12.09.2017

12.09.2017

100

T. Sokalski

30.08.2017

01.09.2017

Interpelacja w sprawie zmodernizowanej
ul. Garncarskiej

15.09.2017

19.09.2017

101

T. Sokalski

30.08.2017

01.09.2017

Interpelacja w sprawie wizerunku Al. 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

19.09.2017

21.09.2017

102

G. Lorek

30.08.2017

01.09.2017

Wniosek w sprawie naprawy krawędzi drogi
na ul. Anny i ustawienia koszy na śmieci

14.09.2017

20.09.2017

103

G. Lorek

30.08.2017

01.09.2017

Interpelacja w sprawie budowy nawierzchni drogowej na drodze dojazdowej do schroniska dla zwierząt oraz oznakowania kierunku dojazdu do schroniska dla zwierząt

11.09.2017
14.09.2017
21.11.2017

11.09.2017
20.09.2017
22.11.2017

104

J. Dziemdziora

30.08.2017

01.09.2017

Wniosek w sprawie uporządkowania nieruchomości na terenie miasta oraz napraw cząstkowych jezdni

20.09.2017

25.09.2017

105

L. Kaźmierczak

30.08.2017

01.09.2017

Interpelacja p. L. Kaźmierczaka w sprawie wykonania przyłącza wodociągowego w budynku na ul. Kwiatowej

19.09.2017

26.09.2017

106

W. Olejnik

30.08.2017

01.09.2017

Wniosek w sprawie zainstalowania małych koszy na śmieci przy ul. Dmowskiego i w rejonie
ul. Dworska/Folwarczna

06.09.2017

15.09.2017

107

W. Olejnik

30.08.3017

01.09.2017

Interpelacja w sprawie poprawy progów zwalniających na osiedlu przy ul. Kostromskiej
i Iwaszkiewicza

14.09.2017

25.09.2017

108

M. Wężyk-Głowacka

30.08.2017

01.09.2017

Interpelacja w sprawie wywozu odpadów wielkogabarytowych

04.09.2017

06.09.2017

109

M. Wężyk-Głowacka

30.08.2017

01.09.2017

Wniosek w sprawie naprawy ścieżki rowerowej na ul. Łódzkiej i usunięcia trawy w jej obrębie

07.09.2017

19.09.2017

110

M. Wężyk-Głowacka

30.08.2017

01.09.2017

Interpelacja  w sprawie niedostosowania pasażu łączącego ulicę Starowarszawską z Curie-Skłodowską do potrzeb osób niepełnosprawnych

19.09.2017

19.09.2017

111

M. Wężyk-Głowacka

30.08.2017

01.09.2017

Wniosek w sprawie progu zwalniającego
na skrzyżowaniu ul. Rolniczej i Spacerowej
oraz remontu chodnika na ul. Krzywej

14.09.2017

19.09.2017

112

J. Dziemdziora

01.09.2017

04.09.2017

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych znajdujących się przy ul. Spacerowej

18.09.2017

19.09.2017

113

J. Dziemdziora

04.09.2017

05.09.2017

Interpelacja o ponowne rozpatrzenie sprawy
dot. zatoki postojowej przy ul. Kostromskiej 68

18.09.2017

19.09.2017

114

J. Dziemdziora

08.09.2017

12.09.2017

Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie Miejskiej Karty Seniora

05.10.2017

05.10.2017

115

J. Dziemdziora

13.09.2017

15.09.2017

Interpelacja w sprawie uciążliwości i zagrożenia na ulicy Wierzejskiej

21.09.2017

25.09.2017

116

J. Dziemdziora

14.09.2017

15.09.2017

Interpelacja w sprawie zagrożenia i dysfunkcji na ul. Dmowskiego

02.10.2017

02.10.2017

117

J. Dziemdziora

18.09.2017

20.09.2017

Interpelacja w sprawie remontu ulicy 25 Pułku Piechoty

05.10.2017

05.10.2017

118

J. Dziemdziora

20.09.2017

21.09.2017

Interpelacja w sprawie dysfunkcji w infrastrukturze miasta

05.10.2017

11.10.2017

119

G. Lorek

27.09.2017

29.09.2017

Interpelacja dot. Uchwały XXXIX/494/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

10.10.2017

11.10.2017

120

W. Olejnik

27.09.2017

29.09.2017

Wnioski pani Wiesławy Olejnik złożone w dniu 27 września 2017 roku dotyczące:
- ponownego rozważenie sprawy zorganizowania e-sesji;
- sygnalizatora świetlnego na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Kostromską;
- przeanalizowania sprawy alkoholizmu w Piotrkowie Tryb.;
- monitorowania prędkości pojazdów na ul. Jerozolimskiej

04.10.2017
05.10.2017
11.10.2017

05.10.2017
11.10.2017
11.10.2017

121

W. Olejnik

27.09.2017

29.09.2017

Interpelacja dot. uregulowania sprawy bezpieczeństwa na ciągu pieszym/pieszo-rowerowym po zachodniej stronie ul. Kostromskiej

05.10.2017

05.10.2017

122

M. Wężyk-Głowacka

27.09.2017

29.09.2017

Interpelacja w sprawie cennika opłat na stadionie przy ul. Żwirki

12.10.2017

13.10.2017

123

J. Dziemdziora

27.09.2017

29.09.2017

Interpelacja w sprawie wykonania oznakowania poziomego na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej - Piłsudskiego od strony ul. Słowackiego oraz odpowiedniego dostosowania sygnalizatorów na tym skrzyżowaniu.

05.10.2017

05.10.2017

124

J. Dziemdziora

29.09.2017

02.10.2017

Wniosek w sprawie zastoju wody na placu zabaw w kompleksie sportowo-rekreacyjnym znajdującym się przy ul. Belzackiej.

16.10.2017

17.10.2017

125

J. Dziemdziora

02.10.2017

03.10.2017

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej naprawy chodnika przy ul. Sienkiewicza 14

24.10.2017

24.10.2017

126

J. Dziemdziora

04.10.2017

06.10.2017

Interpelacja w sprawie wykonania peronu przystankowego oraz wiaty przystankowej na ul. Zawodzie.

24.10.2017

24.10.2017

127

J. Dziemdziora

06.10.2017

10.10.2017

Interpelacja o ponowne rozważenie sprawy dotyczącej progów zwalniających na ul. Kościelnej

23.10.2017
04.01.2018

24.10.2017
04.01.2018

128

J. Dziemdziora

10.10.2017

12.10.2017

Wniosek dot. zorganizowania spotkania zainteresowanych stron, w celu rozważenia możliwość urządzeniu zatoki postojowej przed blokiem przy ul. Kostromskiej 68

09.11.2017

10.11.2017

129

J. Dziemdziora

16.10.2017

18.10.2017

Interpelacja dot. skutków działania orkanu Ksawery; napraw cząstkowych nawierzchni jezdni; koszenia traw i uprzątnięcia zalegających śmieci.

07.11.2017

07.11.2017

130

J. Dziemdziora

18.10.2017

19.10.2017

Interpelacja w sprawie organizacji ruchu drogowego na Starym Mieście.

07.11.2017
06.12.2017

07.11.2017
07.12.2017

131

J. Dziemdziora

19.10.2017

20.10.2017

Interpelacja o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Dmowskiego i ujęcie tego zadania w planach inwestycyjnych i budżecie na 2018 rok

26.10.2017

27.10.2017

132

J. Dziemdziora

20.10.2017

24.10.2017

Interpelacja w sprawie ujęcia inwestycji w rejonie zespołu garaży przy ul. Górniczej w planach inwestycyjnych i w budżecie na 2018 rok

27.10.2017

31.10.2017

133

J. Dziemdziora

23.10.2017

24.10.2017

Interpelacja w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej w rejonie ulicy Logistycznej i Spedycyjnej

08.11.2017

10.11.2017

134

M. Wężyk-Głowacka

25.10.2017

27.10.2017

Interpelacja w sprawie niesprawnego systemu przyzywowo - alarmowego w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb.

08.11.2017

09.11.2017

135

M. Wężyk-Głowacka

25.10.2017

27.10.2017

Interpelacja w/s udzielenia informacji dotyczącej rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej wyroku w sprawie placu zabaw na ulicy Akacjowej.

15.11.2017

15.11.2017

136

K. Czechowska

25.10.2017

27.10.2017

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2018 projektów, które zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego a nie uzyskały wystarczającej ilości głosów

02.11.2017

07.11.2017

137

Ł. Janik

25.10.2017

27.10.2017

Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza

08.11.2017

10.11.2017

138

W. Olejnik

25.10.2017

27.10.2017

Interpelacja w sprawie utworzenia parkingu przy ul. Litewskiej 4

09.11.2017

10.11.2017

139

W. Olejnik

25.10.2017

27.10.2017

Wnioski dotyczące:
- wyburzanych pomieszczeń na opał przy kamienicy zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 41 i kwestii kosztów budowy nowych;
- monitorowania porządku przy ławeczce zainstalowanej przy ul. Folwarcznej; 
- przygotowywania materiałów promujących imprezy i uroczystości miejskie;
- likwidacji skutków działania orkanu Ksawery

09.11.2017

10.11.2017

140

J. Dziemdziora

25.10.2017

27.10.2017

Interpelacja w sprawie zastoju wody na parkingu przy ul. Konopnickiej 4 oraz usunięcia wiatrołomów na pobliskim skwerze

08.11.2017

10.11.2017

141

J. Dziemdziora

31.10.2017

03.11.2017

Interpelacja w sprawie zainstalowania na ul. Dmowskiego ławek o trwalszej konstrukcji

09.11.2017

13.11.2017

142

J. Dziemdziora

03.11.2017

08.11.2017

Interpelacja pt. "spostrzeżenia w ramach XXX kwesty TPPT" dot. zgłoszonych przez mieszkańców różnych dysfunkcji występujących mieście.

29.11.2017

29.11.2017

143

J. Dziemdziora

06.11.2017

08.11.2017

Interpelacja w sprawie infrastruktury drogowej w mieście (ciąg dalszy).

21.11.2017
06.12.2017

24.11.2017
07.12.2017

144

J. Dziemdziora

10.11.2017

13.11.2017

Interpelacja w sprawie poprawy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. gen. W. Sikorskiego z Al. Concordii i N-S.

24.11.2017
06.12.2017

27.11.2017
07.12.2017

145

S. Dajcz

15.11.2017

20.11.2017

Interpelacjao w sprawie remontu chodników na ul. Staszica i ul. Polnej.

24.11.2017

27.11.2017

146

S. Dajcz

15.11.2017

20.11.2017

Interpelacja w sprawie nieprawidłowego parkowania samochodów przy ul. Szkolnej

30.11.2017

01.12.2017

147

J. Dziemdziora

16.11.2017

20.11.2017

Wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przy nieruchomości na ul. Słowackiego 155/157 poprzez doświetlenie schodów

01.12.2017

15.12.2017

148

T. Sokalski

16.11.2017

20.11.2017

Interpelacja w sprawie dostosowania oświetlenia ulicznego na ul. Dmowskiego

05.12.2017

11.12.2017

149

T. Sokalski

16.11.2017

20.11.2017

Wniosek w sprawie umieszczenia w planie remontu ulic na rok 2018 wykonania remontu ul. Ceramicznej oraz ul. Tkackiej.

24.11.2017

27.11.2017

150

J. Dziemdziora

16.11.2017

20.11.2017

Wniosek w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego na rondzie w pobliżu Centrum Dystrybucyjnego KAUFLAND.

22.11.2017
04.12.2017

23.11.2017
06.12.2017

151

J. Dziemdziora

17.11.2017

20.11.2017

Wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych po wschodniej stronie nieruchomości nr 21 przy ul. Polnej.

05.12.2017

06.12.2017

152

J. Dziemdziora

21.11.2017

23.11.2017

Wniosek o udzielenie wyjaśnień na najbliższej sesji Rady Miasta przez Prezydenta Miasta w sprawie zatoki postojowej przed blokiem przy ulicy Kostromskiej 68.

06.12.2017

07.12.2017

153

J. Dziemdziora

21.11.2017

24.11.2017

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta.

05.12.2017

06.12.2017

154

M. Wężyk-Głowacka

29.11.2017

01.12.2017

Wniosek w sprawie rozwiązania problemu korzystania z krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106 w godzinach popołudniowych przez klientów indywidualnych.

15.12.2017

15.12.2017

155

L. Pencina

29.11.2017

01.12.2017

Interpelacja w sprawie zagrożenia związanego z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

08.12.2017

15.12.2017

156

W. Olejnik

29.11.2017

01.12.2017

Interpelacja w sprawie skomunikowania południowo-zachodniej części miasta oraz osiedla Wronia

22.03.2018

22.03.2018

157

W. Olejnik

29.11.2017

01.12.2017

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących rozliczania kosztów w bloku zlokalizowanym przy ul. Sygietyńskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

15.12.2017

18.12.2017

158

W. Olejnik

29.11.2017

01.12.2017

Wnioski w sprawie podjęcia działań na osiedlu Wronia.

18.12.2017

20.12.2017

159

Ł. Janik

29.11.2017

01.12.2017

Interpelacja o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej bezpłatnej komunikacji miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w przypadku wystąpienia efektu smogu

15.12.2017

15.12.2017

160

J. Dziemdziora

07.12.2017

11.12.2017

Interpelacja w sprawie podtapiania działek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OAZA".

04.01.2018

05.01.2018

161

J. Dziemdziora

12.12.2017

13.12.2017

Interpelacja w sprawie realizacji w ramach budżetu obywatelskiego projektu budowy wjazdu i parkingu przy ul. Łódzkiej oraz dokonania napraw cząstkowych sąsiedniego parkingu, który nie jest objęty ww. projektem.

27.12.2017

28.12.2017

162

J. Dziemdziora

12.12.2017

13.12.2017

Wniosek w sprawie stanu technicznego peronu na przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wojska Polskiego na wysokości skweru im. Rawity Witanowskiego.

20.12.2017

21.12.2017

163

J. Dziemdziora

13.12.2017

18.12.2017

Wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Zawodzie.

04.01.2018

04.01.2018

164

J. Dziemdziora

15.12.2017

19.12.2017

Interpelacja w sprawie uciążliwości i dysfunkcji występujących na osiedlu Sadowa II

04.01.2018

05.01.2018

165

W. Olejnik

20.12.2017

21.12.2017

Wniosek w sprawie ustalenia terminu spotkania mieszkańców osiedla Wronia z przedstawicielami TBS

04.01.2018

11.01.2018

166

L. Kaźmierczak

20.12.2017

21.12.2017

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej przez Komisję BRD na dojeździe ul. Wierzejską do ronda Wolborska-Wyzwolenia w celu rozważenia umiejscowienia  stosownego oznakowania

04.01.2018

04.01.2018

167

Ł. Janik

20.12.2017

21.12.2017

Wniosek w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza.

05.01.2018

09.01.2018

168

K. Czechowska

20.12.2017

21.12.2017

Wniosek w sprawie wykonania generalnego remontu ulicy Rakowskiej.

03.01.2018

05.01.2018

169

K. Czechowska

20.12.2017

21.12.2017

Wniosek w sprawie wykonania w 2018 roku chodnika w pasie drogowym ul. Leśnej

04.01.2018

04.01.2018

 

 

 

 

2018

 

 

1

J. Dziemdziora

03.01.2018

08.01.2018

Interpelacja w sprawie dysfunkcji występujących w infrastrukturze miasta

24.01.2018

26.01.2018

2

J. Dziemdziora

17.01.2018

19.01.2018

Wnioski dotyczące zadania zrealizowanego w ramach budżetu obywatelskiego przy ul. Łódzkiej tj. budowy wjazdu na parking oraz parkingu.

01.02.2018

01.02.2018

3

J. Dziemdziora

19.01.2018

23.01.2018

Wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu umożliwienie zatrzymywania się na zatoce przystankowej wyłączonej z użytku przy ul. Wysokiej w rejonie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym "Szansa".

02.02.2018

02.02.2018

4

J. Dziemdziora

22.01.2018

24.01.2018

Wniosek w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Malinowej z ul. Energetyków.

07.02.2018
13.03.2018

07.02.2018
13.03.2018

5

G. Lorek

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja w sprawie dotyczącej złożenia przez Prezydenta Miasta wniosku de lege ferenda

19.02.2018

22.02.2018

6

G. Lorek

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja w sprawie zakupu mieszkań z nieruchomości przy ul. Sygietyńskiego 3

09.02.2018

09.02.2018

7

L. Pencina

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja w sprawie rozbudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wiślanej w Piotrkowie Tryb.

31.01.2018

31.01.2018

8

K. Czechowska

24.01.2018

26.01.2018

Wniosek w sprawie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dalekiej z ul. Sulejowską

07.02.2018
09.05.2018

07.02.2018
10.05.2018

9

W. Olejnik

24.01.2018

26.01.2018

Wnioski dot.: sprawdzenia odpowiedniego oznakowania drogi przy ul. Porazińskiej i innych na osiedlu Pawłowska; oświetlenia boiska przy ul. Wroniej; zadbania o właściwy stan parkingu przy Urzędzie Miasta.

01.02.2018
05.03.2018

02.02.2018
05.03.2018

10

W. Olejnik

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja w sprawie przeanalizowania przyznawania/podziału turnusów rehabilitacyjnych z PFRON dla osób niepełnosprawnych

06.02.2018

07.02.2018

11

W. Olejnik

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemów związanych z uciążliwościami życia codziennego mieszkańców na ul. Jaworowej i ul. Sąsiedzkiej

02.02.2018

02.02.2018

12

W. Olejnik

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja w sprawie zorganizowania przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego od Al. 800-lecia do wiaduktu oraz oświetlenia ulicznego w tej części miasta

09.02.2018
13.03.2018

09.02.2018
14.03.2018

13

W. Olejnik

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja dot. rozliczania kosztów utrzymania bloku zlokalizowanego w Piotrkowie Tryb przy ul. Sygietyńskiego 3 - uzupełnienie

09.02.2018

09.02.2018

14

L. Kaźmierczak

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja pt. "Stan zagrożenia budowlanego a wizerunek miasta" dot. m.in. budynku byłej restauracji Europa

12.02.2018

15.02.2018

15

L. Kaźmierczak

24.01.2018

26.01.2018

Interpelacja w sprawie złego stanu budynku przy ul. Pereca

07.02.2018

09.02.2018

16

L.Kaźmierczak

24.01.2018

wniosek wycofany przez radnego

Wniosek w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej dotyczący mieszkania socjalnego

-----

        -----

17

J. Dziemdziora

29.01.2018

31.01.2018

Wniosek w sprawie miejsc parkingowych przy ul. Górnej

13.02.2018

13.02.2018

18

J. Dziemdziora

30.01.2018

31.01.2018

Wniosek dotyczący podjęcia stosownych działań w kontekście artykułu pt. "Takie będzie Osiedle Życzliwa" w tygodniku "Ziemia Piotrkowska" z dnia 25.01.2018 r.

08.02.2018

09.02.2018

19

J. Dziemdziora

31.01.2018

05.02.2018

Wniosek w sprawie krytycznych uwag dotyczących parkingu przy ul. Łódzkiej wybudowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

15.02.2018

16.02.2018

20

J. Dziemdziora

31.01.2018

05.02.2018

Wniosek w sprawie udrożnienia zamulonego przepustu w ul. Brzeźnickiej, który powoduje podtapianie działek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OAZA".

23.02.2018

23.02.2018

21

J. Dziemdziora

01.02.2018

05.02.2018

Wniosek p. J. Dziemdziory w sprawie dokonania napraw cząstkowych jezdni
na ul. Podole, ul. Świerczów oraz ul. Przedborskiej

09.02.2018

09.02.2018

22

J. Dziemdziora

05.02.2018

07.02.2018

Wniosek w sprawie: podjęcia działań mających na celu uporządkowania terenów w mieście (zalegające śmieci); "dzikiej" wycinki drzew przy ul. Doroszewskiego 5.

15.02.2018
23.02.2018

16.02.2018
23.02.2018

23

J. Dziemdziora

06.02.2018

07.02.2018

Wniosek w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu likwidacji utrudnień drogowych spowodowanych zamarzaniem spływającej wody na ulicach w mieście.

23.02.2018

23.02.2018

24

J. Dziemdziora

08.02.2018

12.02.2018

Wniosek w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcia zagrożeń jakie stwarzają drzewa oraz uprzątnięcia terenu w pobliżu bloku przy ul. Przechodniej

23.02.2018

26.02.2018

25

J. Dziemdziora

09.02.2018

12.02.2018

Wniosek o uwzględnienie tematu ścieżki rowerowej przy projektowaniu i realizacji zadania dotyczącego przebudowy ul. Kostromskiej

15.02.2018

15.02.2018

26

J. Dziemdziora

15.02.2018

19.02.2018

Wniosek dotyczący wcześniejszych wystąpień (z 17.01.2018 r. i 31.01.2018 r.) w sprawie usunięcia dysfunkcji na nowym parkingu przy ul. Łódzkiej wybudowanym w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

09.03.2018

12.03.2018

27

J. Dziemdziora

16.02.2018

19.02.2018
/ZDiUM/

Wniosek nawiązujący do pisma stanowiącego odpowiedź na jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

    ---------

    --------

28

J. Dziemdziora

19.02.2018

20.02.2018

Wniosek w sprawie poinformowania o działaniach jakie zostały podjęte w wyniku zgłoszenia Prezydentowi Miasta przez mieszkankę rejonu ul. Energetyków, problemów związanych z ruchem wielotonowych pojazdów na ww. ulicy

13.03.2018

13.03.2018

29

J. Dziemdziora

21.02.2018

23.02.2018

Wniosek w sprawie podjęcia odpowiednich działań mających na celu naprawę fragmentu pasa drogowego przy ul. Słowackiego 126

13.03.2018

13.03.2018

30

M. Staszek

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Piaskowa, Prosta, Rakowska, Wschodnia, Kręta.

09.03.3018
15.06.2018

12.03.2018
15.06.2018

31

W. Olejnik

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie rozliczeń kosztów "uchybów" w zużyciu wody w mieszkaniach zarządzanych przez TBS w Piotrkowie Trybunalskim.

15.03.2018

16.03.2018

32

M. Wężyk-Głowacka

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja dot. złożenia wniosku o dofinansowanie rewaloryzacji Parku Belzackiego w ramach konkursu na dotację WFOŚiGW z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazupn. "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków"

15.03.2018

16.03.2018

33

W. Olejnik

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie rozliczania bloku przy ul. Sygietyńskiego 3 z uwagi na konieczność doprecyzowania udzielonych odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje w tej samej sprawie.

15.03.2018

16.03.2018

34

M. Wężyk-Głowacka

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie podjęcia inicjatywy dotyczącej ukształtowania przestrzeni reklamowej na terenie całości  lub części miasta w formie uchwały Rady Miasta

21.03.2018

21.03.2018

35

L. Kaźmierczak

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie regulacji koryta rzeki Strawy

14.03.2018

16.03.2018

36

L. Kaźmierczak

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie wykonania pergoli śmietnikowej na ul. Cmentarnej

13.03.2018

16.03.2018

37

L. Kaźmierczak

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie mieszkania socjalnego przy Pl. Czarnieckiego

20.03.2018

20.03.2018

38

L. Kaźmierczak

28.02.2018

02.03.2018

Interpelacja w sprawie zmiany powierzchni wywłaszczenia nieruchomości przy ul. Spacerowej i Jerozolimskiej oraz przeprowadzenia wizji lokalnej na okoliczność stwierdzenia potrzeby zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul. Krętej z ul. Spacerową.

21.03.2018
26.03.2018

22.03.2018
28.03.2018

39

J. Dziemdziora

06.03.2018

07.03.2018

Wniosek w sprawie zmiany przebiegu linii nr 4 komunikacji miejskiej w rejonie ul. Logistycznej i Spedycyjnej na okres próbny.

21.03.2018

23.03.2018

40

J. Dziemdziora

06.03.2018

07.03.2018

Wniosek w sprawie wykonania remontu chodnika przy ul. Szkolnej 60.

22.03.2018

23.03.2018

41

J. Dziemdziora

12.03.2018

13.03.2018

Interpelacja w sprawie wykonania naprawy nawierzchni ulicy Widok.

21.03.2018

21.03.2018

42

M. Wężyk-Głowacka

28.03.2018

29.03.2018

Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu związanego z zalegającymi wodami opadowymi na terenach działek w rejonie ulic: Scaleniowa, Rodzinna, Barwna, Podbratek, Prosta i Piaskowa.

09.04.2018

11.04.2018

43

M. Wężyk-Głowacka

28.03.2018

29.03.2018

Interpelacja w sprawie "Strategii Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017 - 2021".

12.04.2018

12.04.2018

44

L.Kaźmierczak

28.03.2018

29.03.2018

Interpelacja dot. naprawy nawierzchni drogi na wysokości posesji przy ul. Wolborskiej 10 i 12, w celu zlikwidowania zastoisk wody opadowej.

12.04.2018

13.04.2018

45

L. Kaźmierczak

28.03.2018

29.03.2018

Interpelacja w sprawie niebezpiecznego zejścia do piwnicy w budynku przy Pl. Niepodległości 1 i zagrożenia pożarowego w piwnicy na skutek składowania materiałów łatwopalnych.

10.04.2018

13.04.2018

46

L. Kaźmierczak

28.03.2018

29.03.2018

Interpelacja w sprawie zagrożenia dla mieszkańców budynku przy ul. Garncarskiej 5, wynikającego ze złego stanu technicznego bramy wjazdowej.

10.04.2018

13.04.2018

47

L. Kaźmierczak

28.03.2018

29.03.2018

Interpelacja dotycząca braku poręczy i oświetlenia w klatce schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11.

16.04.2018

19.04.2018

48

L. Kaźmierczaka

28.03.2018 r.

29.03.2018 r.

Interpelacja w sprawie niebezpiecznych schodów w budynku przy ul. Wojska Polskiego 13.

16.04.2018r.

19.04.2018 r.

49

L. Pencina

28.03.2018 r.

29.03.2018 r.

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Grabskiej poprzez instalację oświetlenia ulicznego.

10.04.2018r.

12.04.2018 r.

50

J. Dziemdziora

28.03.2018 r.

29.03.2018 r.

Wniosek w sprawie deficytu miejsc postojowych w rejonie ul. Wyspiańskiego

12.04.2018r.

12.04.2018 r.

51

J. Dziemdziora

03.04.2018 r.

03.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie poprawy wizerunku Parku Belzackiego i terenu przyległego.

19.04.2018r.

30.04.2018 r.

52

J.Dziemdziora

06.04.2018 r.
30.04.2018 r.

09.04.2018 r.
04.05.2018 r.

Interpelacja w sprawie dysfunkcji występujących w infrastrukturze drogowej miasta (tj. ul. Wyspiańskiego, Al. Armii Krajowej i Al. Piłsudskiego). 

Interpelacja dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na interpelację złożoną w dn. 06.04.2018 r. w sprawie utworzenia miejsca postojowego dla pojazdów niepełnosprawnych na ul. Wyspiańskiego 3

25.04.2018r.
14.05.2018r.

30.05.2018r.

30.04.2018 r.
16.05.2018 r.

01.06.2018 r.

53

J.Dziemdziora

06.04.2018 r.

11.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do poprawy wizerunku miasta poprzez uprzątnięcie zalegających śmieci.

26.04.2018r.

30.04.2018 r.

54

J.Dziemdziora

09.04.2018 r.

11.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu przywrócenia odpowiedniego stanu porządku wokół budynku przy ul. Dmowskiego 47 oraz poinformowanie o aktualnym stanie prawnym i planowanych przedsięwzięciach wobec tej nieruchomości. 

24.04.2018r.
26.04.2018r.

30.04.2018r.

55

J.Dziemdziora

10.04.2018 r.

11.04.2018 r.

Interpelacja dot. ponownego rozpatrzenia sprawy zastoju wody na placu zabaw w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Belzackiej. 

23.04.2018r.

30.04.2018 r.

56

J.Dziemdziora

12.04.2018 r.

17.04.2018 r.

Wniosek w sprawie niewłaściwego wykorzystania infrastruktury drogowej (Al. Armii Krajowej 26, ul. Kołłątaja).

20.04.2018r.

30.04.2018 r.

57

J.Dziemdziora

17.04.2018 r. 

17.04.2018 r. 

Interpelacja w sprawie stanu dróg w mieście (ul. 25 Pułku Piechoty, Al. Piłsudskiego)

09.05.2018r.

09.05.2018 r.

58

G. Lorek

23.04.2018 r. 

26.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie dokończenia inwestycji przy ul. Świerczów

09.05.2018r. 

10.05.2018 r. 

59

J. Dziemdziora

23.04.2018 r.

26.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie dysfunkcji w infrastrukturze miasta (2)

09.05.2018r.

10.05.2018 r.

60

M. Wężyk-Głowacka

25.04.2018 r.

27.04.2018 r. 

Interpelacja w sprawie zamontowania ekranów akustycznych na wysokości ulicy Kasztelańskiej.

09.05.2018r. 
23.05.2018r.

10.05.2018 r.
24.05.2018 r. 

61

L. Kaźmierczak

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie ograniczenia parkowania samochodów na ulicy Białej

14.05.2018r.
30.05.2018r.

15.05.2018 r.
05.06.2018 r.

62

L. Kaźmierczak

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań w celu rozbiórki spalonej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 23.

10.05.2018r. 
22.05.2018r.

10.05.2018 r.
24.05.2018 r.

63

W. Olejnik

25.04.2018 r.

27.04.2018 r.

Interpelacja w sprawie naprawy oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego.

09.05.2018r.

10.05.2018 r.

64

W. Olejnik

25.04.2018 r.

27.04.2018 r.

Wnioski w sprawie:
- przeprowadzenia remontu cząstkowego chodnika przy ul. Czarnej i poręczy przy schodach prowadzących od ul. Słowackiego do ul. Narutowicza;
 - rekultywacji pasów zieleni w pasie drogowym ul. Słowackiego, na odcinku od
ul. Staszica do ul. Niecałej.

14.05.2018r.

16.05.2018 r.

65

K. Czechowska

25.04.2018 r.

27.04.2018 r.

Wniosek w sprawie odnowienia elewacji bloków TBS znajdujących się na ulicy Wierzeje 31 A i 31 B oraz zagospodarowania terenów wokół

15.05.2018r.

16.05.2018 r.

66

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r. 

Wniosek w sprawie uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonania kompleksowej modernizacji ulicy Jeziornej.

09.05.2018r.

11.05.2018 r.

67

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r.

Wniosek w sprawie naprawy nawierzchni na ulicy Jeziornej w kierunku od ulicy Koralowej do ulicy Wierzejskiej oraz ulicy Zawiłej w kierunku ulicy Wierzejskiej

22.05.2018r.

22.05.2018 r.

68

K. Czechowska

25.04.2018 r.

27.04.2018 r.

Wniosek sprawie podłączenia do sieci energetycznej i ustawienia lamp oświetleniowych na ulicy Gołębiej

09.05.2018r. 

11.05.2018 r.

69

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r. 

Wniosek w sprawie przedstawienia harmonogramu zagospodarowania i uporządkowania terenów zielonych na osiedlu Wierzeje.

09.05.2018r. 

10.05.2018 r. 

70

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r. 

Wniosek w sprawie uporządkowania terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na ulicy Zawiłej, Strzelniczej i Wierzejskiej

18.05.2018r.

18.05.2018 r. 

71

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r. 

Wniosek w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na brakujących odcinkach na Osiedlu Jeziorna II.

09.05.2018r. 

11.05.2018 r. 

72

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r. 

Wniosek w sprawie naprawy istniejącego chodnika na ulicy Jeziornej oraz o budowę ciągów pieszych na odcinku od ulicy Koralowej do ulicy Wierzejskiej.

09.05.2018r. 

11.05.2018 r. 

73

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r. 

Wniosek w sprawie doposażenia placu zabaw przy ulicy Jeziornej

09.05.2018r. 

10.05.2018 r. 

74

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r.

Wniosek w sprawie kompleksowej modernizacji ulicy Bosmańskiej

09.05.2018r.

10.05.2018 r.

75

K. Czechowska

25.04.2018 r. 

27.04.2018 r. 

Wniosek w sprawie budowy jezdni, zatoki parkingowej i ciągów pieszych na ulicy Rusałki od ulicy Jeziornej w stronę Jeziora Bugaj.

09.05.2018r.

11.05.2018 r.

76

J. Dziemdziora

04.05.2018 r.

09.05.2018 r. 

Interpelacja dotycząca podjęcia dalszych działań w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego przy ulicy Łódzkiej oraz uszkodzonych ławek znajdujących się po południowej stronie wieżowców. 

23.05.2018r.

24.05.2018 r.

77

J. Dziemdziora

08.05.2018 r.

09.05.2018 r.

Interpelacja nawiązująca do wcześniejszych wystąpień radnego w sprawie udoskonalenia sieci ścieżek rowerowych w mieście. 

18.05.2018r.

18.05.2018 r.

78

J. Dziemdziora08.05.2018 r.25.05.2018 r.


29.06.2018 r.
 
10.05.2018 r.28.05.2018 r.


29.06.2018 r.

 
Wniosek w sprawie uszkodzonych ławek znajdujących się w rejonie ul. Kościelnej i Wyspiańskiego.
Wniosek dotyczący udzielenia właściwej odpowiedzi w sprawie rewitalizacji ławek w rejonie ul. Kościelnej i ul. Wyspiańskiego zgłoszonej we wniosku z 08.05.2018 r.Interpelacja w sprawie usytuowania ławek w rejonie ul. Kościelnej i ul. Wyspiańskiego oraz zorganizowania spotkania z przedstawicielami ZDiUM w celu omówienia i ustalenia dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie.
 

21.05.2018r.15.06.2018r.


06.07.2018r.

21.05.2018 r.15.06.2018 r.


06.07.2018 r.

79

G. Lorek

08.05.2018 r.

10.05.2018 r. 

Interpelacja w sprawie uruchomienia linii komunikacji miejskiej obsługującej rejon ul. Krętej

21.05.2018r.

22.05.2018 r.

80

J. Dziemdziora

10.05.2018 r.

11.05.2018 r.

Interpelacja nawiązująca do wcześniejszych wystąpień radnego w sprawie poprawy wizerunku miasta w rejonie Al. 800-lecia.

30.05.2018r.

30.05.2018 r.

81

J. Dziemdziora

18.05.2018 r.

21.05.2018 r.

Interpelacja w sprawie infrastruktury drogowej w południowo – zachodniej części miasta.

29.05.2018r.

30.05.2018 r.

82

J. Dziemdziora 

21.05.2018 r.

23.05.2018 r.

Interpelacja w sprawie dotyczącej zagospodarowania terenów przyległych do ul. Kasztanowej

05.06.2018r.

05.06.2018 r.

83

J. Dziemdziora

22.05.2018 r.

23.05.2018 r.

Wniosek w sprawie naprawy nawierzchni na ulicy Agrestowej.

04.06.2018r.

05.06.2018 r.

84

J. Dziemdziora

23.05.2018 r.

28.05.2018 r.

Interpelacja w sprawie występujących w mieście dysfunkcji w gospodarce odpadami komunalnymi.

07.06.2018r.

08.06.2018 r.

85

U. Czubała

24.05.2018 r.

28.05.2018 r.

Wniosek w sprawie wykoszenia trawy na Osiedlu Sadowa.

12.06.2018r.

13.06.2018 r.

86

U. Czubała

24.05.2018 r.

28.05.2018 r.

Wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi na Osiedlu Sadowa.

04.06.2018r.

05.06.2018 r.

87

J. Dziemdziora

28.05.2018 r.

28.05.2018 r.

Interpelacja w sprawie dokonania czynności pielęgnacyjnych krzewów i drzew w pasach drogowych.

08.06.2018r.

08.06.2018 r.

88

J. Dziemdziora

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie znalezienia rozwiązań technicznych w celu zlikwidowania uciążliwości dla osób niepełnosprawnych występujących przy nieruchomości przy ul. Targowej / Kazimierza Wielkiego

18.06.2018r.

18.06.2018 r.

89

L. Kaźmierczak

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelację w sprawie przykrycia rowu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Lisiej.

06.06.2018r.

07.09.2018 r.

90

L. Kaźmierczak

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni ul. Prostej.

06.07.2018r.

09.07.2018 r.

91

L. Kaźmierczak

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie zamontowania lampy na słupie przy ul. Handlowej 3.

20.06.2018r.

21.06.2018 r.

92

L. Kaźmierczak

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie wycięcia drzewa rosnącego w pasie ruchu drogowego przy ul. Geodezyjnej 1.

15.06.2018r.

15.06.2018 r.

93

L. Kaźmierczak

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie udrożnienia ścieżki pieszo-rowerowej przy rzece Strawa.

20.06.2018r.

21.06.2018 r.

94

M. Wężyk-Głowacka

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie udostępnienia listy wniosków złożonych przez władze miasta dotyczących ubiegania się o dofinansowanie w latach 2016-2017, z informacją o pozyskanych środkach zewnętrznych.

18.06.2018r.

19.06.2018 r.

95

M. Wężyk-Głowacka

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie przedstawienia uzasadnienia rezygnacji władz miasta z rozegrania finału Pucharu Polski oraz o przedstawienie kosztów naprawy płyty boiska, która była przygotowana na tę okoliczność.

18.06.2018r.

19.06.2018 r.

96

B. Brylski

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie przygotowania zestawienia ilości uczniów – obcokrajowców uczących się w piotrkowskich szkołach.

18.06.2018r.

19.06.2018 r.

97

B. Brylski

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie zamontowania dekoracyjnych pokryw studzienek kanalizacyjnych z okolicznościowym symbolem upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę.

03.07.2018 r.

04.07.2018 r.

98

Ł. Janik

30.05.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie wyjazdów krajowych i zagranicznych Prezydenta Miasta oraz radnych Rady Miasta.

14.06.2018r.
15.06.2018r.
 

15.06.2018 r.

99

J. Dziemdziora

04.06.2018 r.

04.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie koszenia traw w mieście.

08.06.2018r.

08.06.2018 r.

100

J. Dziemdziora

08.06.2018 r.

12.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia uschniętych drzew.

28.06.2018r.

28.06.2018 r.

101

J. Dziemdziora

15.06.2018 r.

18.06.2018 r.

Wniosek w sprawie pielęgnacji żywopłotów.

28.06.2018r.

28.06.2018 r.

102

J.Dziemdziora

18.06.2018 r.

20.06.2018 r.

Interpelacja dotycząca ponownego rozpatrzenia sprawy organizacji ruchu na Starym Mieście.

16.07.2018r.

18.07.2018r.

103

J. Dziemdziora

19.06.2018 r.

20.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie naprawy i zwiększenia liczby ławek na terenie miasta.

06.07.2018r.

06.07.2018 r.

104

L. Kaźmierczak

27.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Interpelacja dotycząca usunięcia zamontowanych znaków drogowych "zatrzymywania się" na odcinku ul. Jerozolimskiej między ul. Małą a ul. Krętą.

30.07.2018r.

02.08.2018 r.

105

L. Kaźmierczak

27.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie utwardzenia pobocza na ul. Wschodniej.

18.07.2018r.

18.07.2018 r.

106

M. Wężyk-Głowacka

27.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości położonych przy ul. Porazińskiej.

09.07.2018r.

11.07.2018 r.

107

W. Olejnik

27.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Interpelacja w sprawie wykonania remontów cząstkowych chodników (ul. Słowackiego, ul. Czarna) oraz poprawienia barierki znajdującej się przy schodach na ul. Czarnej.

06.07.2018r.

06.07.2018 r.

108

J. Dziemdziora

02.07.2018 r.

04.07.2018 r.

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do harmonogramu działań porządkowych uporządkowania ciągu pieszego pomiędzy ul. Migdałową a ul. Jaworową.

19.07.2018r.

19.07.2018 r.

109

J. Dziemdziora

17.07.2018 r.

18.07.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań dla zlikwidowania przyczyn ponownego tworzenia się zastoju wody w pasie drogowym ul. Energetyków.

24.07.2018r.

24.07.2018 r.

110

J. Dziemdziora

17.07.2018 r.

18.07.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań dla zlikwidowania przyczyn tworzenia się zastojów wody na parkingu przy ul. Konopnickiej 4.

23.07.2018r.

23.07.2018 r.

111

J. Dziemdziora

18.07.2018 r.

19.07.2018 r.

Interpelacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Daniłowskiego do Al. Armii Krajowej.

23.07.2018r.
04.09.2018r.

23.07.2018 r.
05.09.2018 r.

112

J. Dziemdziora

20.07.2018 r.

20.07.2018 r.

Interpelacja w sprawie naprawy jezdni: odcinka ulicy 25 Pułku Piechoty pomiędzy ul. Rembeka, a wjazdem na teren ujęcia wody "Szczekanica" oraz poprzecznego zaniżenia jezdni al. Piłsudskiego, na wysokości wjazdu do marketu Biedronka i stacji paliw Shell.

07.08.2018r.

08.08.2018 r.

113

J. Dziemdziora

26.07.2018 r.

26.07.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożeń występujących na os. Pawłowska.

07.08.2018r.

08.08.2018 r.

114

M. Wężyk-Głowacka

30.07.2018 r.

31.07.2018 r.

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Telewizji Piotrków, w tym także udostępnienia czasu antenowego w okresie kampanii wyborczej dla komitetów wyborczych i poszczególnych kandydatów.

20.08.2018r.

23.08.2018 r.

115

p. J. Dziemdziora

16.08.2018 r.

17.08.2018 r.

Interpelacja nawiązująca do interpelacji z dn. 4.06.2018 i 28.05.2018 r. w sprawie wykaszania traw i chwastów na terenie miasta.

04.09.2018r.

04.09.2018 r.

116

J. Dziemdziora

22.08.2018 r.

27.08.2018 r.

Interpelacja dotycząca podjęcia działań mających na celu usunięcia dysfunkcji występujących w rejonie ul. Widok.

11.09.2018r.

11.09.2018r.

117

U. Czubała

27.08.2018 r.

28.08.2018 r.

Wniosek w sprawie modernizacji ulicy Michałowskiej

06.09.2018r.

06.09.2018 r.

118

K. Czechowska

29.08.2018 r.

31.08.2018 r.

Wniosek sprawie uporządkowania terenu skweru u zbiegu ulic Rumiankowej i Cytrynowej po modernizacji pętli autobusowej na Osiedlu Wierzeje.

11.09.2018r.

12.09.2018 r.

119

W. Olejnik

29.08.2018 r.

31.08.2018 r.

Interpelacja w sprawie usunięcia szkód jakie pojawiają się po wycięciu topoli wzdłuż ul. Wroniej.

11.09.2018r.

12.09.2018 r.

120

W. Olejnik

29.08.2018 r.

31.08.2018 r.

Interpelacja dotycząca Osiedla Wronia w sprawach: skoszenia trawy na boisku; posadzenia drzew pomiędzy blokiem przy ul. Wronia 43 a firmą budowlaną; uprzątnięcia ściętych gałęzi; przeprowadzenia analizy szkodliwości działania na środowisko firmy złomującej.

11.09.2018r.

12.09.2018 r.

121

W. Olejnik

29.08.2018 r.

31.08.2018 r.

Wnioski w sprawach: dopilnowania porządku na terenie pomiędzy sklepem "Kaufland" a hurtownią elektryczną "Hempis"; ustawienia ławeczek wzdłuż ul. Wroniej.

05.09.2018r.

06.09.2018 r.

122

W. Olejnik

29.08.2018 r.

31.08.2018 r.

Interpelacja w sprawie podwyższenia barierki przy schodach na ul. Czarnej.

11.09.2018r.

12.09.2018 r.

123

L. Kaźmierczak

29.08.2018 r.

31.08.2018 r.

Interpelacja w sprawie dokończenia remontu chodników i wjazdów do posesji przy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Spacerowej.

19.09.2018r.

20.09.2018 r.

124

L. Kaźmierczak

29.08.2018 r.

31.08.2018 r.

Interpelacja dotycząca demontażu słupów energetycznych na ul. Rzemieślniczej.

07.09.2018r.

07.09.2018 r.

125

J. Dziemdziora

11.09.2018 r.

 

11.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcie działań zmierzających do budowy chodnika na ul. Folwarcznej.

19.09.2018 r.

19.09.2018 r.

126

J. Dziemdziora

17.09.2018 r.

18.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie dokonania czynności pielęgnacyjnych krzewów i drzew w pobliżu ścieżek rowerowych.

02.10.2018r.

02.10.2018r .

127

J. Dziemdziora

18.09.2018 r.

19.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie połączenia chodnika z ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Konopnickiej.

01.10.2018r.

01.10.2018 r.

128

J. Dziemdziora
 

19.09.2018 r.
24.10.2018 r.

19.09.2018 r.
25.10.2018 r.

Interpelację w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych i w budżecie na rok 2019 zadania dotyczącego remontu ul. Twardosławickiej.Ponowna interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych i w budżecie na rok 2019 zadania dotyczącego remontu ul. Twardosławickiej.

25.09.2018r.
31.10.2018r.

25.09.2018 r.
06.11.2018 r.

129

U. Czubała

20.09.2018 r.

20.09.2018 r.

Wniosek w sprawie zamontowania oświetlenia tymczasowego na ulicy Wysokiej

26.09.2018r.

26.09.2018 r.

130

G. Lorek

24.09.2018 r.

24.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie wyłączonych obiektów drogowych i mostowych w mieście oraz zapytanie dotyczące kosztorysu wykonania nowej nawierzchni drogowej wraz z podbudową na odcinku ulicy od ronda Sulejowskiego do Al. 3 Maja.

04.10.2018r.

05.10.2018 r.

131

G. Lorek

 

24.09.2018 r.

 

24.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie odwodnienia ul. Świerczów.

24.10.2018r.

24.10.2018 r.

132

G. Lorek

 

24.09.2018 r.

 

24.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie danych dotyczących zjawisk przemocy występujących w Piotrkowie Trybunalskim.

radny otrzymał odpowiedź bez pośrednictwa Biura Rady

26.09.2018 r.

133

J. Dziemdziora

25.09.2018 r.

26.09.2018 r.

Interpelacja dotycząca podjęcia działań w sprawie zagrożeń jakie stwarzają gałęzie wrośnięte w druty linii energetycznej przy zbiegu ulic Kostromskiej, Limbowej i Modrzewiowej.

12.10.2018r.

12.10.2018 r.

134

L. Kaźmierczak

26.09.2018 r.

28.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie docieplenia wschodniej ściany kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim.

15.10.2018r.

15.10.2018 r.

135

M. Wężyk-Głowacka

26.09.2018 r.

28.09.2018 r.

Interpelacja w sprawie uciążliwości jakie powoduje masarnia funkcjonująca przy ul. Jaworowej w Piotrkowie Trybunalskim.

02.10.2018r.
 

04.10.2018 r.
 

136

J. Dziemdziora

30.10.2018 r.
07.11.2018 r.


13.11.2018 r.

31.10.2018 r.
07.11.2018 r.


13.11.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań organizatorskich zmierzających do zmniejszenia uciążliwości występujących w rejonie ul. Doroszewskiego.


Interpelacja nawiązująca do interpelacji radnego z dnia 30.10.2018 r.

Kolejna interpelacja nawiązująca do interpelacji radnego z dnia 30.10.2018 r.
 

22.11.2018r.

29.11.2018r.

14.12.2018r.

23.11.2018 r.

29.11.2018 r.

17.11.2018 r.

137

G. Lorek

31.10.2018 r.

31.10.2018 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu dotyczącego zalewania nieruchomości przy ul. Świerczowskiej.

07.11.2018r.

07.11.2018 r.