Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
/107/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dot. modernizacji placu zabaw pomiędzy oś. Łódzka a Wysoka. 2019-10-11
/106/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory pt. Al. 800-lecia – wystąpienie 6 w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych i budżecie na 2020 rok projektów zgłoszonych przez niego w interpelacjach z dnia 14.12.2016 r. i z dnia 12.05.2017 r. 2019-10-10
/105/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie utworzenia w Piotrkowie Trybunalskim Izby Historycznej Piotrkowskich Hut Szkła. 2019-10-04
/104/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w kwestiach dotyczących napraw cząstkowych ulicy Roosevelta, jak i jej remontu kapitalnego (prace projektowe, etapy i terminarz robót). 2019-10-03
/103/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie udzielenia niezbędnej pomocy właścicielom garaży przy ul. Górniczej, którzy zasygnalizowali radnemu o niszczeniu drogi (terenu, który wyrównali we własnym zakresie) przez pojazdy wożące materiały budowlane na budow 2019-10-03
/102/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie założenia oświetlenia ulicznego przy ul. Energetyków, na odcinku od ul. Malinowej do ul. Jodłowej oraz poinformowania o możliwym terminie realizacji tego zadania, ewentualnie uwzględnienia zadania w przyszłorocznym 2019-10-03
/101/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w rejonie ul. Szkolnej oraz pomiędzy ul. Kostromską i ul. Iwaszkiewicza. 2019-10-03
/100/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie cen ciepła, sposobu jego dostarczania oraz zjawiska smogu występującego w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-10-03
XII/181/2019 Uchwała Nr XII/181/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2019-10-02
XI/180/2019 Uchwała Nr XI/180/19 w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości. 2019-10-02