Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
/86/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie udzielenia informacji czy do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło zawiadomienie z Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zaprzestaniu nadzoru nad placem zabaw na oś. Łódzka. 2019-08-23
/85/2019 Interpelacja p. W. Olejnik w sprawie zainstalowania oświetlenia na terenie Parku Sportowego „Wyzwolenie” zlokalizowanego przy ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-08-23
X//2019 Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-08-23
/84/2019 Interpelacja p. A. Piekarskiego w sprawie ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22. 2019-08-22
/83/2019 Interpelacja p. A. Piekarskiego w sprawie przeniesienia w planie zagospodarowania przestrzennego chodnika na odcinku od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej ze strony wschodniej na stronę zachodnią, w celu utworzenia ciągu pieszego na całej długości. 2019-08-22
X//2019 Projekt uchwały w sprawie odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1. 2019-08-21
X//2019 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski”. 2019-08-21
X//2019 Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 2019-08-21
X//2019 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-08-21
X//2019 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy ,,Z’’ w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-08-21