Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
/22/2020 Zapytanie radnego Andrzeja Piekarskiego nawiązujące do zapytań z dnia 16 i 29 stycznia br. w sprawie nawierzchni placu zabaw na Wierzejach i udzielonych na nie odpowiedzi, które budzą jego kolejne wątpliwości w przedmiotowej sprawie. 2020-02-21
/21/2020 Interpelacja radnego Andrzeja Piekarskiego w sprawie informacji na temat możliwości zakupienia biletów komunikacji miejskiej poprzez aplikację i ich popularność wśród pasażerów. 2020-02-21
/20/2020 Interpelacja radnego Andrzeja Piekarskiego w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w siatce połączeń komunikacji miejskiej tak, by wprowadzić "szybkie linie" – autobusy jeżdżące w kierunku wschód-zachód. 2020-02-21
/19/2020 Interpelacja radnego Andrzeja Piekarskiego w sprawie ponownej prośby o rozważenie ustawienia na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej urządzeń rejestrujących prędkość i/lub wjazd na skrzyżowanie. 2020-02-21
/18/2020 Wniosek radnego Jana Dziemdziory w sprawie uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika. 2020-02-21
/17/2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie podania numeru uchwały sankcjonującą nazwę miasta Piotrków Trybunalski, a w przypadku jej braku podjęcia czynności mających na celu przygotowanie stosownej uchwały. 2020-02-21
XVII//2020 Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-02-19
XVII//2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”. 2020-02-19
XVII//2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów. 2020-02-19
XVII//2020 Projekt uchwały w sprawie utworzenia pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-02-19