Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
/120/2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wolborskiej. 2020-08-10
/119/2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie budowy nowych oraz modernizacji dotychczasowych ciągów pieszo – rowerowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-08-10
XXV/360/2020 Uchwała Nr XXV/360/20 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. 2020-08-05
XXV/359/2020 Uchwała Nr XXV/359/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-08-05
/118/2020 Interpelacje radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do likwidacji wystających kamieni i innych nierówności na ul. Kostromskiej 49A. 2020-08-05
/117/2020 Interpelacja radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu skoordynowaną deratyzację plagi szczurów, których siedliskiem są kanały kanalizacji sanitarnej i śmietnik usytuowany pomiędzy blokami przy ul. Łódzkiej 39 i 37 2020-07-31
/116/2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie udzielenia informacji, czy planowane jest uruchomienie bezpłatnej linii komunikacji miejskiej, którą można by dojechać w rejon kąpieliska. 2020-07-31
XXV//2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. 2020-07-29
XXV//2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-07-29
/115/2020 Zapytanie radnego Jana Dziemdziory w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie znajdują się przygotowania do budowy drogi gminnej na osiedlu Łódzka i jakie są realne prognozy czasowe? 2020-07-27