Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
//2018 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie wykonania naprawy nawierzchni ulicy Widok 2018-03-15
LII/650/2018 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle 2018-03-09
LII/649/2018 Uchwała w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości 2018-03-09
LII/648/2018 Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2018-03-09
LII/647/2018 Uchwała w sprawie podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania 2018-03-09
LII/646/2018 Uchwała w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-09
LII/645/2018 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 2018-03-09
LII/644/2018 Uchwała w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 2018-03-09
LII/643/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Porannej 9 2018-03-09
LII/642/2018 Uchwała w sprawie sprzedaży, nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej 2018-03-09