Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2019 r. 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2020-2036) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 5.12.2019 r. 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2019-12-11
//0 Kliknij, by dodać tytuł 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok. 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok. 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 2019-12-11
XV//2019 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2019-12-11