Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
//2018 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie wprowadzenia do harmonogramu działań porządkowych uporządkowania ciągu pieszego pomiędzy ul. Migdałową a ul. Jaworową. 2018-07-06
LV//2018 Protokół z LV Sesji Rady Miasta (30.05.2018 r.) 2018-07-03
LVI/725/2018 Uchwała Nr LVI/725/18 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-07-03
LVI/724/2018 Uchwała Nr LVI/724/18 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości 2018-07-03
LVI/723/2018 Uchwała Nr LVI/723/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-07-03
LVI/722/2018 Uchwała Nr LVI/722/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-07-03
LVI/721/2018 Uchwała Nr LVI/721/18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i na terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski. 2018-07-03
LVI/720/2018 Uchwała Nr LVI/720/18 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 2018-07-03
LVI/719/2018 Uchwała Nr LVI/719/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Rozprza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2018-07-03
LVI/718/2018 Uchwała Nr LVI/718/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2018-07-03