Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/408/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprzmiany uchwały Nr XXX/407/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na nieruchomości służebności drogi koniecznej 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie opłaty skarbowej 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok 2017-10-20
XLVII//2017 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2017-10-20