Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
XVI//2020 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-01-22
XVI//2020 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-01-22
XVI//2020 Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku. 2020-01-22
XVI//2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-01-22
XVI//2020 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 2020-01-22
XVI//2020 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. 2020-01-22
XVI//2020 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-01-22
/8/2020 Zapytanie radnego p. Andrzeja Piekarskiego dot. udzielenia informacji nt. materiałów z jakich wykonano nawierzchnię placu zabaw przy ul. Jeziornej oraz ich ewentualny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo przebywających tam osób. 2020-01-20
/7/2020 Interpelacja radnego p. Andrzeja Piekarskiego dotyczącą kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Dalekiej i Sulejowskiej oraz częstszych kontroli prędkości na ul. Sulejowskiej, po obu jej stronach, przed wjazdem na ww. skrzyżowanie. 2020-01-20
/6/2020 Interpelacja radnego p. Andrzeja Piekarskiego w sprawie zapewnienia oświetlenia miejskiego, w tym o postawienie latarni ulicznych na fragmencie ulicy Gołębiej, między ulicami Jeziorną a Zwiłą. 2020-01-20