Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
LXIII/767/2018 Uchwała Nr LXIII/767/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-11-21
LXI//2018 Protokół z LXI Sesji Rady Miasta z dnia 31 października 2018 roku 2018-11-19
LXI/766/2018 Uchwała Nr LXI/766/18 w sprawie zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 2018-11-13
LXI/765/2018 Uchwała Nr LXI/765/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 103 (obręb 24) oznaczonej nr działki 462 o powierzchni 0,0928 ha oraz ... 2018-11-13
LXI/764/2018 Uchwała Nr LXI/764/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 2018-11-13
LXI/763/2018 Uchwała Nr LXI/763/18 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie... 2018-11-13
LXI/762/2018 Uchwała Nr LXI/762/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok. 2018-11-13
LXI/761/2018 Uchwała Nr LXI/761/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2018-11-13
LX//2018 Protokół z LX Sesji Rady Miasta z dnia 26 września 2018 roku 2018-11-06
//2018 Interpelacja p. G. Lorka w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu dotyczącego zalewania nieruchomości przy ul. Świerczowskiej 2018-11-06