Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

XXXVI Sesja RADY MIASTA

Apel do premiera Donalda Tuska w sprawie zmian w ustawie o referendum lokalnym, zmiany w WPF oraz budżecie miasta, a także sprzedaż nieruchomości należących do miasta to najważniejsze punkty sesji Rady Miasta.Porządek obrad XXXVI Sesji RM


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką;
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z autopoprawką;
4.3. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
4.4. sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej;
4.5. sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104;
4.6. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264;
4.7. przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r.;
4.8. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Podjęcie apelu w sprawie pilnych zmian w ustawie o referendum lokalnym.
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2013 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2013 roku.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji.
< POWRÓT