Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/668/13

Powodem stwierdzenia nieważności Uchwały było podjęcie jej z istotnym naruszeniem prawa.
Pismem z dnia 3 października 2013 r. Wojewoda Łódzki poinformował Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o fakcie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXXV/668/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania oadpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - jako podjętej z istotnym naruszeniem prawa.

Prezentujemy tekst "Rozstrrzygnięcia Nadzorczego"

Załączniki artykułu

< POWRÓT