Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

Stanowisko Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie budowy ekspresowej ,,S12'' - Piotrków Trybunalski - Dorohusk

Stanowisko Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie budowy ekspresowej ,,S12'' - Piotrków Trybunalski - Dorohusk (granica państwa) - podjęte na IX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 26 czerwca 2019 r.
Stanowisko Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej „S12” – Piotrków Trybunalski – Dorohusk (granica państwa).

My, Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, mając na względzie dobrostan Piotrkowian oraz dobre relacje z ościennymi samorządami, postulujemy o jak najszybsze przystąpienie do realizacji drogi ekspresowej „S12”. Miasto będące jednym z największych węzłów komunikacyjnych kraju, wymaga pilnego rozwiązania układu drogowego w kierunku Radom – Lublin. Wzrastające natężenie ruchu na drodze krajowej DK12, częste kolizje i wypadki mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców jak i na stan środowiska. Odcinek drogi krajowej Piotrków Trybunalski – Sulejów, obsługuje zarówno międzynarodowy ruch tranzytowy jak również powiązania lokalne. Utrudnione jest funkcjonowanie komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej, łączącej ośrodki miejskie i wiejskie. Standardy bezpieczeństwa wymagają separacji wzrastającego natężenia ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego. Obecna droga krajowa DK12 poprzez swoje parametry techniczne i przebieg przez tereny zabudowane nie jest w stanie w sposób bezpieczny zapewnić warunków dla ruchu tranzytowego krajowego i międzynarodowego. Droga „S12” nada nowy wymiar w ruchu tranzytowym krajowym, jak i międzynarodowym. W znacznym stopniu ograniczy istniejący ruch na drodze DK12, a tym samym radykalnie poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na tej drodze. Ponadto budowa drogi ekspresowej to nie tylko rozwiązanie problemów lokalnych społeczności, ale i rozwinięcie istniejącego układu komunikacyjnego o znaczeniu krajowym, jak i europejskim w sieci TEN-T.
< POWRÓT