Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

RAPORT O STANIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA 2019 ROK

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiamy Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2019.
 
 Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta stanowi jedno z nowych uprawnień przyznanych radnym samorządowym. Konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta za 2019 rok. Zakres raportu obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Przedmiotowy dokument zawiera również między innymi problematykę: demografii, środowiska naturalnego, majątku i finansów miasta, infrastruktury technicznej, mieszkalnictwa, gospodarki miasta, oświaty i kultury. W pierwszej część Raportu znajdują się informacje ogólne o mieście i Urzędzie Miasta, dane finansowe oraz informacje o programach i strategiach, które były realizowane w 2019 roku. W drugiej części podsumowano efekty działań prowadzonych w 2019 r.

Załączniki artykułu

< POWRÓT