Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

PONOWNE WYBORY DO RADY OSIEDLA ,,CENTRUM''

 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządził ponowne wybory do Rady Osiedla “Centrum” na dzień 26 września 2019 r. o godz. 17.00 w I LO w Piotrkowie Tryb. 
Pierwsze zebranie wyborcze mieszkańców w celu wyboru Rady Osiedla „Centrum” zakończyło się niepowodzeniem. Ponowne zebranie wyborcze również nie wyłoniło Rady Osiedla. W związku z zapisem Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Osiedla, jeżeli wybór Rady okazał się niemożliwy, Prezydent może zwołać ponowne wybory na pisemny wniosek co najmniej 50 mieszkańców osiedla. W dniu 26 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta wpłynął wniosek 63 mieszkańców Osiedla o przeprowadzenie ponownych wyborów. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie wyborów. Załącznik nr 1 Zarządzenie Nr 350 z dnia 09 września 2019 roku. 

Załączniki artykułu

< POWRÓT