Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

PONOWNE WYBORY DO RADY OSIEDLA "BELZACKA"

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządził ponowne wybory do Rady Osiedla "Belzacka" na dzień 12 lutego 2020 r. o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb, ul. Belzacka 104.
Pierwsze zebranie wyborcze mieszkańców w celu wyboru Rady Osiedla "Belzacka" zakończyło się niepowodzeniem. Ponowne zebranie wyborcze również nie wyłoniło Rady Osiedla. W związku z zapisem Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Osiedla, jeżeli wybór Rady okazał się niemożliwy, Prezydent może zwołać ponowne wybory na pisemny wniosek co najmniej 50 mieszkańców osiedla. Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek 59 mieszkańców Osiedla o przeprowadzenie ponownych wyborów. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przeprowadzenie wyborów.
Załącznik nr 1 - Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 stycznia 2020 roku.

Załączniki artykułu

< POWRÓT