Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

INFORMACJA O WYBORACH DO RAD OSIEDLI

Trwają wybory do Rad Osiedli.
W dniu 7 marca  2019 roku wybrano Radę Osiedla „Przyszłość” natomiast w dniu 11 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla „Wyzwolenia”.W dniu 7 marca  2019 roku wybrano Radę Osiedla „Przyszłość” w następującym składzie:

1. Błachowicz Mirosława
2. Bułaciński Dariusz
3. Chamernik Anna
4. Gawryszczak Grażyna
5. Grabowiecka Beata
6. Kaźmierska Zofia
7. Kębłowski Witold
8. Kędziora Mieczysław
9. Łukasik Dorota
10. Mękarski Łukasz
11. Nieśmiałek Jolanta
12. Rudzki Marek
13. Słomka Krystyna
14. Urbaniak Joanna
15. Wojtania Paweł


W dniu 11 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla „Wyzwolenia” w następującym składzie:

1. Filipek Barbara
2. Gałas Jerzy
3. Górczyńska Zofia
4. Hereng Mariusz
5. Kocot Elżbieta
6. Krysztoforski Bolesław
7. Libiszewska Jadwiga
8. Nowak Barbara
9. Paradowski Zbigniew
10. Sojczyńska Anna
11. Sojczyński Ryszard
12. Sokalski Tomasz
13. Stolarska Maria
14. Wroński Bohdan
15. Zochniak Danuta

Spotkania wyborcze mieszkańców osiedli „Słowackiego Północ”, „Armii Krajowej” „Centrum”, „Belzacka” i „Łódzka-Wysoka-Sadowa” nie wyłoniły nowych rad osiedli, gdyż zebrania te były nieprawomocne z uwagi na zbyt małą liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
 
Harmonogram dalszych spotkań wyborczych przedstawia się następująco:
 
- Rada Osiedla „Wierzeje” – 18 marca (poniedziałek), godz. 18.30 - kościół św. Alberta
  ul. Jeziorna 41);
Rada Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska” – 21 marca (czwartek), godz.
  17.00 - II Liceum Ogólnokształcące (ul. Żeromskiego 11).
 
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do uczestnictwa w ww. spotkaniach wyborczych.
 
< POWRÓT