Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informacja dla mieszkańców  o możliwości kierowania drogą elektroniczną  pytań, uwag i opinii w sprawie Raportu o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
Na najbliższej sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zostanie rozpatrzony Raport o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok, stanowiący podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku 2019, w szczególności realizacji: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Prezydenta Miasta przedstawia radnym
i mieszkańcom Raport o stanie miasta za miniony rok. Dokument ten jest podstawą do udzielania prezydentowi miasta Krzysztofowi Chojniakowi wotum zaufania.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta wotum zaufania odbywa się debata na temat ww. Raportu, w której uczestniczą radni oraz zainteresowani mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Stan epidemii i organizacja sesji w sposób korespondencyjny spowodowały, że debata nad Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok nie może odbyć się w sali obrad i będzie miała formę elektroniczną.

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, w tym radni, do dnia 26 maja br. mogą kierować swoje pytania, uwagi i opinie na temat przedmiotowego Raportu do kierownika Biura Planowania Rozwoju Miasta: drogą elektroniczną na adres k.szokalska@piotrkow.pl lub telefonicznie 44 732 18 41, 44 732 18 32. Kierownik Katarzyna Szokalska będzie udzielała informacji osobiście lub przekieruje zgłoszone pytania do innych osób kompetentnych (kierowników i/lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta), które udzielą odpowiedzi.
Dodatkowo, w  celu umożliwienia zgłaszania pytań, uwag i opinii w sprawie Raportu o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok, uruchomiony został adres: debata@piotrkow.pl

Raport można pobrać z załącznika poniżej.
 

Załączniki artykułu

< POWRÓT