Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

II SESJA RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter

 

Transmisje online Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/user/piotrkowpl/live
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2018 r.;
4.3. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

5. Podjęcie stanowiska Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zawierzenia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad II Sesji.

Załączniki artykułu

< POWRÓT