Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się 05.04.2018 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

2. Złożenie ślubowania przez radnych (nieobecnych na I Sesji MRM).

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Wręczenie legitymacji radnym Młodzieżowej Rady Miasta.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:
a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących;
b) zgłaszanie kandydatów;
c) wybór komisji skrutacyjnej;
d) przeprowadzenie głosowania.

6. Wybór Sekretarza Rady:
a) zgłoszenia kandydatów;
b) wybór komisji skrutacyjnej;
c) przeprowadzenie głosowania.

7. Powołanie rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Młodzieżowej Rady Miasta.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta

 
< POWRÓT