Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY MIASTA MAJ 2018

Harmonogram posiedzeń komisji problemowych Rady Miasta w miesiącu maju 2018 roku: 

Harmonogram posiedzeń komisji merytorycznych Rady Miasta dotyczących opiniowania przez te komisje m.in. sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 rok, sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 
1. 9 maja (środa) 2018 r. godz. 14.30 – Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej,

2. 10 maja (czwartek) 2018 r. godz. 12.00 – Komisja Budżetu, Finansów i Planowania,

3. 10 maja (czwartek) 2018 r. godz. 14.00 – Komisja Rewizyjna.

 

Ponadto przekazuję informację o dodatkowych terminach posiedzeń komisji problemowych w miesiącu maju 2018 roku:
 
1. 22 maja (wtorek) 2018 r. godz. 14.00  – Komisja Rewizyjna,

2. 23 maja (środa) 2018 r. godz. 14.00 – Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej,

3. 24 maja (czwartek) 2018 r. godz. 12.00 - wspólne posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych

4. 24 maja (czwartek) 2018 r. godz. 13.00 – wspólne posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,

5. 30 maja (środa) 2018 r. godz. 9.00 – LV Sesja Rady Miasta.
 
 

 
< POWRÓT