Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

Debata nad raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Informacja dla mieszkańców o możliwości zgłaszania się do debaty nad Raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
Na VIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 29 maja 2019 r. będzie rozpatrywany Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok, stanowiący podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku 2018, w szczególności realizacji: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. 
Podczas sesji nad Raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok przeprowadzona zostanie debata, w której  mieszkańcy mogą zabierać głos, zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506). 
W tym celu mieszkaniec zainteresowany udziałem w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego swoje pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Wzór zgłoszenia z listą poparcia (plik do pobrania).
Zgłoszenie z listą poparcia (oryginał) należy złożyć osobiście najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r., do godziny 15.30 w Biurze Rady Miasta, Pasaż Rudowskiego 10, pok. 108. 
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu, podczas sesji w dniu 29 maja 2019 r., według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok opublikowany jest na stronie  www.rada.piotrkow.pl
Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Marian Błaszczyński

Załączniki artykułu

Zgłoszenie_wzór (ilość pobrań: 14) zobacz online
Raport o stanie miasta (ilość pobrań: 14) zobacz online
< POWRÓT