Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

Debata nad raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Informacja dla mieszkańców o możliwości zgłaszania się do debaty nad Raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
Na XXII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 10 czerwca 2020 r. zostanie rozpatrzony Raport o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok, stanowiący podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku 2019,w szczególności realizacji: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent miasta przedstawia radnymi mieszkańcom raport o stanie miasta za miniony rok. Dokument ten jest podstawą do udzielania prezydentowi miasta Krzysztofowi Chojniakowi wotum zaufania. Podczas sesji nad Raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok przeprowadzona zostanie debata, w której mieszkańcy mogą zabierać głos, zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

W tym celu mieszkaniec zainteresowany udziałem w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego swoje pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Wzór zgłoszenia z listą poparcia (plik do pobrania poniżej).

Zgłoszenie z listą poparcia (oryginał) należy złożyć osobiście najpóźniej do dnia 9 czerwca 2020 r., do godziny 15.30 w Biurze Rady Miasta, Pasaż Rudowskiego 10, pok. 108 (TEL. 44 732 77 30, 44 732 77 29)

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu, podczas sesji w dniu 10 czerwca 2020 r., według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok opublikowany jest na stronach:
http://www.rada.piotrkow.pl/ , www.piotrkow.pl , www.bip.piotrkow.pl 

Załączniki artykułu

Zgłoszenie - WZÓR (ilość pobrań: 12) zobacz online
< POWRÓT