Skład Rady Miasta

Urszula Czubała

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw społecznych i Osób Niepełnosprawnych

 

CZŁONEK KLUBU RADNYCH "RAZEM DLA PIOTRKOWA"
Pracuje w:  

Dyżury: 

- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Biura Rady Miasta - tel. 44 732 77 30 
 

Kontakt:

u.czubala@rada.piotrkow.pl