Skład Rady Miasta

 
PIOTR MASIAREK
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. RODZINY, ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
Pracuje w:
  • Komisji Oświaty i Nauki
  • Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
  • Komisji Kultury i Kultury Fizycznej

Dyżury:
- po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Biura Rady Miasta - tel. 44 732 77 30