Skład Rady Miasta


Marian Błaszczyński

Przewodniczący Rady Miasta

Członek Klubu Radnych "Razem Dla Piotrkowa"
 Pracuje w:

 

Dyżury:

Urząd Miasta, Pasaż Rudowskiego 10, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Biura Rady Miasta - tel. 44 732 77 30
 

Kontakt:

tel. 44 732 77 30
rada@piotrkow.pl


Szanowni Państwo


Piotrków Trybunalski to nasze miasto. Tu każdy z nas żyje, tu realizuje swoje podstawowe potrzeby życiowe – mieszka, posyła dzieci do szkoły, pracuje. Nie jest zatem dla nas bez znaczenia  to, czy autobusy w naszej miejscowości jeżdżą punktualnie i dostatecznie często, czy drogi są dobrze utrzymane, czy nauka w szkole jest na odpowiednio wysokim poziomie, czy środowisko wokół nas jest utrzymane w należytym stanie.

To wszystko decyduje o naszym codziennym życiu, o jego jakości i o naszej przyszłości. Sprawy tego rodzaju zostały przekazane gminom, czyli ich mieszkańcom zorganizowanym we wspólnotę terytorialną. Członkiem tej wspólnoty zostajemy przez sam fakt zamieszkiwania na jej terytorium.
Mieszkając tu i teraz zainteresowani jesteśmy, aby żyło się nam w naszym mieście co najmniej dobrze. Chcemy oddychać świeżym powietrzem, mieć wokół siebie jak najwięcej zieleni, pięknych budynków i jak największy spokój. Chcemy czuć się bezpieczni. To zaś wymaga odpowiednich służb porządkowych i urządzeń do utrzymania porządku. Wszystkie te sprawy należą do zadań gminy. To w jej ramach, w ramach wspólnoty, w której żyjemy powinniśmy rozwiązywać problemy z nimi związane.

Czy tak będzie w istocie, zależy od samych mieszkańców. To Państwo dokonując wyboru Rady Miasta mają bezpośredni wpływ na rzeczywistość. Nikogo do korzystania z jego praw przymuszać nie można, ale też nie wolno temu, który nie chciał z nich skorzystać, twierdzić potem, że podjęto decyzję sprzeczną z wolą większości, a wobec tego nie ma on obowiązku podporządkowania się tej decyzji.
Gmina to wspólnota samorządna. Każdy ma w niej tyle do powiedzenia, co wszyscy inni. Mieszkańcy mają rzeczywistą możliwość kształtowania spraw swego otoczenia. Mają wpływ na to jaka będzie jakość życia wspólnoty jak i każdego z nich z osobna.

 

Zapraszam do czynnego uczestnictwa w życiu naszej wspólnoty.