Skład Rady Miasta

 

Krystyna Czechowska

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

Przewodnicząca Klubu Radnych "Radni dla Piotrkowa"

Pracuje w:   

Dyżury:

 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Biura Rady Miasta - tel. 44 732 77 30
 

Kontakt:

k.czechowska@rada.piotrkow.pl