Skład Rady Miasta

Halina Madej

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Pracuje w:

Dyżury:

 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Biura Rady Miasta - tel. 44 732 77 30

 

Kontakt:

h.madej@rada.piotrkow.pl