Rady Osiedli

Uchwała w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla „Wyzwolenia"


Obszar działania Rady Osiedla ograniczony jest następującymi ulicami:

 •     od północy: ul. Broniewskiego,
 •     od południa: północna strona ulicy Sulejowskiej od ronda Sulejowskiego do ulicy Gipsowej,
 •     od wschodu: nowopowstała obwodnica od ulicy Sulejowskiej do ulicy Broniewskiego,
 •     od zachodu: ulica M. Skłodowskiej.

W dniu 25.05.2015r. wybrano Radę Osiedla "Wyzwolenia" w składzie:

 1. Nowak Barbara - Przewodnicząca Rady Osiedla
 2. Libiszewska Jadwiga - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
 3. Sokalski Tomasz - Przewodniczący Zarządu Osiedla
 4. Janusz Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
 5. Kocot Elżbieta - Sekretarz Zarządu Osiedla
 6. Górczyńska Zofia - Skarbnik Zarządu Osiedla
 7. Cecotka Dariusz
 8. Daras Marek
 9. Hetmańczyk Barbara
 10. Kluzowski Tomasz
 11. Krzysztofik Kacper
 12. Nowakowska Anna
 13. Sojczyński Ryszard
 14. Wroński Bohdan
 15. Zamel Zbigniew