Rady Osiedli

Uchwała w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla „Wyzwolenia"

 

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Wyzwolenia" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Wierzejska (południowa strona) od  ronda ks. T. Pecolta do ul. Miast Partnerskich,
- od południa: ul. Sulejowska (północna strona)  od ronda Sulejowskiego do ul. Miast Partnerskich,
- od wschodu: ul. Miast Partnerskich od ronda Bugaj do ulicy Wierzejskiej,
- od zachodu: wschodnia część ulicy M. Skłodowskiej, ul. Wolborska (południowa strona) od M. Skłodowskiej do ronda ks. T. Pecolta.

 

W dniu 11 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla „Wyzwolenia” w następującym składzie:

1. Filipek Barbara
2. Gałas Jerzy
3. Górczyńska Zofia - Skarbnik Zarządu Osiedla
4. Hereng Mariusz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
5. Kocot Elżbieta - Sekretarz Zarządu Osiedla
6. Krysztoforski Bolesław
7. Libiszewska Jadwiga - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
8. Nowak Barbara - Przewodnicząca Rady Osiedla
9. Paradowski Zbigniew
10. Sojczyńska Anna
11. Sojczyński Ryszard
12. Sokalski Tomasz - Przewodniczący Zarządu Osiedla
13. Stolarska Maria
14. Wroński Bohdan
15. Zochniak Danuta