Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle „Wronia” utworzona została uchwałą Nr VI/79/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

 

 

W dniu 01.10.2015r.dokonano wyboru Rady Osiedla  "Wronia” w składzie:

1.Bańska Anna
2. Bernas Antoni
3. Górna Katarzyna
4. Górny Tomasz – Sekretarz Zarządu Osiedla
5. Gumulec Ewa
6. Jaśki Anna
7. Krawczyk Marek – Przewodniczący Rady Osiedla
8. Królikiewicz Zbigniew – Przewodniczący Zarządu Osiedla
9. Maślanka Sebastian
10.Miazek Szymon – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
11. Michalak Urszula
12.Podogrodzka Anna
13.Robert Barbara – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla
14.Stankiewicz Wiesława - Skarbnik Zarządu Osiedla
15.Wrońska Ewelina

Załączniki artykułu

statut-wronia (ilość pobrań: 16) zobacz online