Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle „Wierzeje” utworzona została uchwałą Nr XL/669/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku


OGŁOSZENIE

W dniu 18.05.2015r. dokonano wyboru Rady Osiedla "Wierzeje" w składzie:
1.Ciszewska-Bombska Ewa
2.Czechowska Krystyna – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
3. Dróżdż Waldemar
4. Efenberg Arkadiusz – Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla
5. Forma Tomasz
6. Gątkowski Bogdan – Przewodniczący Rady Osiedla
7. Gliszczyńska Renata
8. Marek-Kot Adamina
9. Matyjaszewski Piotr
10.Papiernik Barbara
11. Ronc Anetta – Sekretarz Zarządu Osiedla
12.Stobiecki Piotr
13.Traczyk Janusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
14. Wawrzynkowski Piotr
15. Witkowska Elżbieta – Skarbnik Zarządu Osiedla

 

www.radaosiedlawierzeje.pl

Załączniki artykułu

statut-wierzeje (ilość pobrań: 24) zobacz online