Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedla „Słowackiego Północ” utworzona została uchwałą Nr IX/133/2003 z dnia z dnia 30 czerwca 2003 roku


Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Słowackiego Północ" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

-  od północy: ul. Polna (południowa strona) od Al. Armii Krajowej, ul. Twardosławicka (południowa strona) do granic miasta,
- od południa: ul. Słowackiego (północna strona) od
ul. Armii Krajowej do granic miasta,
- od wschodu: Al. Armii Krajowej (zachodnia strona) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej,
- od zachodu: granice miasta na odcinku od
ul. Słowackiego do ul. Twardosławickiej.


W dniu 27 czerwca 2019 r. wybrano Radę Osiedla "Słowackiego Północ" w następującym składzie:

1. Biniek Marian - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla  
2. Czarczyk Michał - Sekretarz Zarządu Osiedla             
3. Furman Wiesława - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla  
4. Gałecka Sylwia         
5. Górczak Włodzimierz  
6. Grabowska Janina     
7. Kapusta Witold         
8. Masiarek Michał        
9. Młoczkowski Izydor - Przewodniczący Zarządu Osiedla
10. Pełka Jadwiga           
11. Podleska Wanda       
12. Sroczyński Antoni    
13. Szelka Józef - Przewodniczący Rady Osiedla                         
14. Wierzch Halina
15. Wrońska Maria - Skarbnik Zarządu Osiedla
 


 

Kontakt z Radą można także uzyskać przez pocztę elektroniczną: radaosiedlasp@piotrkow.pl