Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedla „Słowackiego Północ” utworzona została uchwałą Nr IX/133/2003 z dnia z dnia 30 czerwca 2003 roku


Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Słowackiego Północ" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

-  od północy: ul. Polna (południowa strona) od Al. Armii Krajowej, ul. Twardosławicka (południowa strona) do granic miasta,
- od południa: ul. Słowackiego (północna strona) od
ul. Armii Krajowej do granic miasta,
- od wschodu: Al. Armii Krajowej (zachodnia strona) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej,
- od zachodu: granice miasta na odcinku od
ul. Słowackiego do ul. Twardosławickiej.


Z dniem 16.11.2018 r., tj. wraz z upływem kadencji 2014 – 2018 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, upłynęła 4-letnia kadencja Rady Osiedla „Słowackiego Północ”.
Dotychczasowy Zarząd Osiedla pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowej Rady:
 
1. Zawada Justyna – Przewodnicząca Zarządu Osiedla          
2. Pełka Michał – Zastępca Przewodniczącej Zarządu            
3. Wrońska Maria – Skarbnik Zarządu Osiedla  
4. Furman Wiesława – Sekretarz Zarządu
               
W dniu 24.01.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "Słowackiego Północ", które miało  na celu wybór Rady Osiedla "Słowackiego Północ"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.
 


 

Kontakt z Radą można także uzyskać przez pocztę elektroniczną: radaosiedlasp@piotrkow.pl