Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedla „Słowackiego Północ” utworzona została uchwałą Nr IX/133/2003 z dnia z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

OGŁOSZENIE

W dniu 27 maja 2015r. wybrano Radę Osiedla "Słowackiego Północ" w składzie:
1.Biniek Marian – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla (tel. 609050205)
2.Budkowski Włodzimierz                                                    (tel. 669881077)
3.Cirkot Anna                                                                      (tel. 668453191)
4. Furman Wiesława – Sekretarz Zarządu                              (tel. 511928302)
5.Grabowska Janina                                                             (tel. 602185750)
6. Jabłońska-Gryl Janina                                                      
7. Kapusta Witold                                                                 (tel. 692195223)
8. Karliński Maciej                                                                (tel. 608165540)
9. Pawlak Marcin                                                                  (tel. 792508164)
10.Pełka Michał – Zastępca Przewodniczącej Zarządu             (tel. 507895856)
11.Pryczek Paulina                                                               (tel. 530140480)
12.Szelka Józef – Przewodniczący Rady Osiedla                    (tel. 605262400)
13.Wierzch Halina                                                                 (tel. 664977558)
14. Wrońska Maria – Skarbnik Zarządu Osiedla                       (tel. 793213327)
15. Zawada Justyna – Przewodnicząca Zarządu Osiedla           (tel. 668353408)
16. Lasota Iwona

Rada Osiedla w dniu 7.12.2017 r. podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnej Pani Janiny Jabłońskiej - Gryl.

Rada Osiedla w dniu 25.01.2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Iwony Lasoty, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności i wyraziła zgodę na objęcie mandatu.
Kontakt z Radą można także uzyskać przez pocztę elektroniczną: radaosiedlasp@piotrkow.pl

Dyżury RO "Słowackiego-Północ" odbywaja się w budynku Gimnazjum nr 5. od 17.00 do 18.00 w następujących terminach - zobacz -