Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Przyszłość" utworzona uchwałą Nr XV/244/2007 z dnia 24 października 2007 roku.

 

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Przyszłość" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od wschodu: ulica Wolborska (strona północna) od ronda ks.
T. Pecolta do ul. Rakowskiej, ulica Rakowska (strona zachodnia) do ul. Trybunalskiej,
- od zachodu: tory kolejowe na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Trybunalskiej (strona wschodnia),
- od południa: ul. Wojska Polskiego (strona północna) od torów kolejowych do ul. Wolborskiej, ul. Wolborska (strona północna) od M. Skłodowskiej do ronda ks. T. Pecolta,
- od północy: ul. Trybunalska od torów kolejowych do ul. Rakowskiej.


W dniu 7 marca  2019 roku wybrano Radę Osiedla „Przyszłość” w następującym składzie:

1. Błachowicz Mirosława – Skarbnik Zarządu Osiedla
2. Bułaciński Dariusz – Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla
3. Chamernik Anna – Sekretarz Zarządu Osiedla
4. Gawryszczak Grażyna
5. Grabowiecka Beata – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
6. Kaźmierska Zofia
7. Kębłowski Witold
8. Kędziora Mieczysław
9. Łukasik Dorota
10. Mękarski Łukasz
11. Nieśmiałek Jolanta – Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
12. Rudzki Marek
13. Słomka Krystyna – Przewodnicząca Rady Osiedla
14. Urbaniak Joanna
15. Wojtania Paweł