Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" uchwała w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa".

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: granice miasta od torów kolejowych do ul. Łódzkiej,
- od południa: ul. Wojska Polskiego (północna strona) na odcinku od torów kolejowych do ul. Sadowej,
- od wschodu: tory kolejowe na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Trybunalskiej,
- od zachodu: ul. Sadowa (wschodnia strona), ul. Łódzka (wschodnia strona) na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta.Z dniem 16.11.2018 r., tj. wraz z upływem kadencji 2014 – 2018 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, upłynęła 4-letnia kadencja Rady Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa”.
Dotychczasowy Zarząd Osiedla pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowej Rady:
 
1. Mastalerz Robert – Przewodniczący Zarządu Osiedla
2. Kacperska Kinga – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
3. Luft Jakub – Skarbnik Zarządu Osiedla
4. Szczepański Paweł – Sekretarz Zarządu Osiedla
 
W dniu 13.03.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "„Łódzka-Wysoka-Sadowa", które miało  na celu wybór Rady Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.