Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" uchwała w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa".

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: granice miasta od torów kolejowych do ul. Łódzkiej,
- od południa: ul. Wojska Polskiego (północna strona) na odcinku od torów kolejowych do ul. Sadowej,
- od wschodu: tory kolejowe na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Trybunalskiej,
- od zachodu: ul. Sadowa (wschodnia strona), ul. Łódzka (wschodnia strona) na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta.


W dniu 13.03.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "„Łódzka-Wysoka-Sadowa", które miało  na celu wybór Rady Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.
 
W dniu 26.06.2020 r.  zorganizowane zostało ponowne zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "„Łódzka-Wysoka-Sadowa", które miało  na celu wybór Rady Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.