Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle „Leśna” utworzona została uchwałą Nr VII/101/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

W dniu 01.06.2015r. zorganizowane zostało spotkanie ogólne mieszkańców osiedla "Leśna", które miało  na celu wybór rady Osiedla "Leśna". Ponieważ nie było quorum (15 mieszkańców dotarło na spotkanie), nie było podstaw do przeprowadzenia wyborów.

W dniu 08.10.2015r. dokonano wyboru Rady Osiedla „Leśna” w składzie:

1. Andrzejczyk Marzanna
2. Cieślik Marcin – Przewodniczący Zarządu Osiedla
3. Koczwarski Kamil
4. Łapiński Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
5. Mazurkiewicz Kazimierz
6. Myślińska Mirosława – Skarbnik Zarządu Osiedla
7. Płosa Zdzisława
8. Procho Barbara – Sekretarz Zarządu Osiedla
9. Procho Piotr
10.Procho Sławomir
11.Robaszek Zofia – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
12.Trajdos Grzegorz
13.Wąs Adam
14.Wąs Tadeusz – Przewodniczący Rady Osiedla
15.Wąs Teresa

Załączniki artykułu

statut-leśna (ilość pobrań: 24) zobacz online