Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle „Leśna” utworzona została uchwałą Nr VII/101/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Leśna" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Trybunalska od ul. Rakowskiej do ul. Wolborskiej oraz tereny położone po północnej stronie ul. Trybunalskiej znajdujące się w granicach miasta (wg załącznika graficznego),
- od południa: ul. Wierzejska (strona północna) od ronda im. ks. T. Pecolta do ul. Witosa,
- od wschodu: ul. Witosa od ul. Wierzejskiej wraz z ul. Zakole, ul. Łąkową do ul. Trybunalskiej (wg załącznika graficznego),
- od zachodu: ul. Wolborska (strona południowa) od ronda im. ks. T. Pecolta do ul. Rakowskiej, ul. Rakowska (strona wschodnia) do ul. Trybunalskiej.

 

W dniu 4 lutego 2019 r. wybrano Radę Osiedla „Leśna” w następującym składzie:
 
 1. Andrzejczyk Marzanna                         
 2. Cieślik Marcin      
 3. Gabrych Aneta    
 4. Gretka Iwona                                      
 5. Łapiński Krzysztof  –  Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla                
 6. Procho Piotr                                        
 7. Procho Sławomir                                
 8. Ratajski Piotr – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla                     
 9. Robaszek Zofia                                    
10. Siuto Ewa  –  Skarbnik Zarządu Osiedla                                
11. Stefańczyk Bogdan                              
12. Tomczyk Piotr  – Przewodniczący Zarządy Osiedla                                     
13. Trajdos Agnieszka                             
14. Trajdos Grzegorz
15. Wąs Tadeusz  – Przewodniczący Rady Osiedla 

Załączniki artykułu

statut-leśna (ilość pobrań: 25) zobacz online