Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Belzacka" utworzona Uchwałą nr XXIII/389/08  z dnia 28 maja 2008 roku.

 

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Belzacka" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Juliusza Słowackiego (południowa część) na odcinku od ul. Al. Armii Krajowej do granic miasta,
- od południa: Al. Władysława Sikorskiego (północna strona) na odcinku od Al. Armii  Krajowej do granic miasta,
- od wschodu: zachodnia strona Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Juliusza Słowackiego do  Al. Władysława Sikorskiego,
- od zachodu: granice miasta na odcinku od ul. Juliusza Słowackiego do Al. Władysława Sikorskiego.

 

Z dniem 16.11.2018 r., tj. wraz z upływem kadencji 2014 – 2018 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, upłynęła 4-letnia kadencja Rady Osiedla „Belzacka”. Dotychczasowy Zarząd Osiedla pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowej Rady:

 
1. Twarkowska Anna - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
2. Kuśmierski Wojciech - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla
3. Słoczyński Krzysztof - Skarbnik Zarządu
4. Bujacz Ewa - Sekretarz

W dniu 05.03.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "Belzacka", które miało  na celu wybór Rady Osiedla "Belzacka"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.


email: osiedlebelzacka@piotrkow.pl, radosbe@interia.pl
tel. 600 319 327 (A. Twarkowska)

Załączniki artykułu

Uchwała RO Belzacka (ilość pobrań: 54) zobacz online