Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Belzacka" utworzona Uchwałą nr XXIII/389/08  z dnia 28 maja 2008 roku.

W dniu 08.06.2015 r. wybrano Radę Osiedla "Belzacka" w składzie:

1. Bujacz Ewa - Sekretarz
2. Eksman Gabriel
3. Kozłowska Maria
4. Kuśmierski Wojciech - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla
5. Muszwic Grażyna - Przewodnicząca Rady Osiedla
6. Nowakowska Teresa
7. Popielska Krystyna - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
8. Słoczyński Krzysztof - Skarbnik Zarządu
9. Sołtysiak Katarzyna
10.Sołtysiak Sławomir
11.Staniaszko Mariola
12.Stańczuk Hanna
13.Stańczuk Lena
14.Twarkowska Anna - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
15.Wiernicka Elżbieta


email: osiedlebelzacka@piotrkow.pl, radosbe@interia.pl
www.osiedlebelzacka.piotrkow.pl
tel. 607758 095 (G. Muszwic), 600 319 327 (A. Twarkowska)

Dyzury: 1 i ostatni czwartek miesiąca