Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza „Armii Krajowej” utworzona uchwałą Nr XVIII/320/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku


Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Armii Krajowej" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: Al. Piłsudskiego (południowa strona) od torów kolejowych, Al. Gen. W. Sikorskiego (północna strona) do drogi wewnętrznej-łącznika ulic Al. Sikorskiego-Dmowskiego,
- od południa: ul. Orla (północna strona) na odcinku od torów kolejowych do drogi wewnętrznej – łącznika ulic Al. Sikorskiego-Dmowskiego,
- od wschodu: ul. Częstochowska na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Orlej,
- od zachodu: droga wewnętrzna – łącznik ulic Al. Sikorskiego-Dmowskiego do ul. Orlej.

 

Z dniem 16.11.2018 r., tj. wraz z upływem kadencji 2014-2018 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, upłynęła 4-letnia kadencja Rady Osiedla „Armii Krajowej”. Dotychczasowy Zarząd Osiedla pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowej Rady:
 
1. Reising Paweł – Przewodniczący Zarządu Osiedla
2. Wiączek Jan – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
3. Owczarek Jolanta – Skarbnik Zarządu Osiedla
4. Sima Bogusława – Sekretarz Zarządu Osiedla
 
W dniu 06.02.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "Armii Krajowej", które miało  na celu wybór Rady Osiedla "Armii Krajowej", ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla. 

Załączniki artykułu

statut-ak (ilość pobrań: 31) zobacz online