Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza „Armii Krajowej” utworzona uchwałą Nr XVIII/320/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku

 

Ogłoszenie

W dniu 29.09.2015r. dokonano wyboru Rady Osiedla „Armii Krajowej w składzie:

1.Adamska Mirosława
2. Banaszczyk Łukasz
3. Bąbol Zofia
4.Chmielewski Mikołaj
5. Dusińska Bożena
6.Grzybowski Józef
7.Kasprzak Paweł
8. Masiarek Zbigniew
9. Mazur Ewa – Przewodnicząca Rady Osiedla
10.Owczarek Jolanta – Skarbnik Zarządu Osiedla
11.Reising Paweł – Przewodniczący Zarządu Osiedla
12.Sima Bogusława – Sekretarz Zarządu Osiedla
13.Szulc Bogdan
14.Wiączek Jan – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
15.Wieczorek Andrzej – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla

Informujemy, że RO "Armii Krajowej zaplanowała następujące terminy dyżurów:


III środa miesiąca w SP Nr 13 (ul. Dmowskiego), w godzinach 18-19