Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska"


     Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami: 

- od północy: ul. Sulejowska (południowa strona), Al. Kopernika  (południowa strona) od ronda Sulejowskiego do ul. Batorego,
- od południa: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- od wschodu: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do ul. Miast Partnerskich oraz tereny położone poniżej południowej strony doliny rzeki Strawy i Wierzejki do ul. Sulejowskiej,
- od zachodu: ul. Batorego (wschodnia strona), ul. W. Reymonta (wschodnia strona), ul. Żwirki (wschodnia strona), ul. Lotnicza (południowa strona), ul. Przemysłowa (wschodnia strona) do granic miasta.

 

W dniu 21 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla "Krakowskie Przemieście-Sulejowska" w następującym składzie:

1. Gołota Zbigniew
2. Karcz Tadeusz
3. Kowalska Anna
4. Kraś Stefan
5. Krawiec Katarzyna
6. Lorek Grzegorz
7. Malec Paulina
8. Para Anna
9. Pencina Ludomir
10. Pingot Małgorzata
11. Rozpędek Aleksandra
12. Stachera Paweł
13. Szulc Kamil
14. Świech Stanisław
15. Więcławska Sylwia