Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska"


       Obszar działania Jednostki Pomocniczej  Osiedle „Krakowskie Przedmieście - Sulejowska” znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

  •     od północy: południowa strona ulicy Sulejowskiej, Aleja Kopernika od ronda Sulejowskiego do ulicy Krakowskie Przedmieście;
  •     od południa: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  •     od wschodu: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do ulicy Projektowanej oraz tereny położone poniżej południowej strony doliny rzeki Strawy i Wierzejki do ulicy Sulejowskiej;
  •     od zachodu: ulica Krakowskie Przedmieście.


W dniu 11.06.2015r. wybrano Radę Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska”
w składzie:
1.    Gołota Zbigniew
2.       Hoffman Ilona
3.       Jaśkiewicz Beata – Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla
4.       Kaczorowski Zbigniew
5.       Karcz Tadeusz
6.       Lorek Grzegorz
7.       Łopatowski Sylwester
8.       Marusiński Jacek
9.       Para Anna – Skarbnik Zarządu Osiedla
10.   Pencina Ludomir – Przewodniczący Rady Osiedla
11.   Pingot Małgorzata – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
12.   Rozpędek Aleksandra – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
13.   Stachera Paweł
14.   Szymańska-Kaczmarek Gabriela – Sekretarz Zarządu
15.   Wężyk Małgorzata

Rada Osiedla w dniu 29.06.2015 r. podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Pana Sylwestra Łopatowskiego
Rada Osiedla w dniu 10.01.2018 r. podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Pana Zbigniewa Kaczorowskiego.
 


    Dyżury Rady Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska odbywają się raz w miesiącu, w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00 w siedzibie Rady przy ul Śląskiej 5/7 (w BIBLIOTECE BUDYNKU PLEBANII KOŚCIOŁA RZYM-KAT. PARAFII NAWIEDZENIA N.M.P. w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM).