Uchwały i Sesje

Rejestr interpelacji i zapytań w kadencji 2018-2023

  Nr Radny zgłaszający interpelację/ zapytanie Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Interpelacja/zapytanie dotyczy Data wpływu odpowiedzi
do BRM
Data przekazania odpowiedzi radnemu/ radnej
          2018    
  138  S. Więcławska
K. Czechowska
22.11.2018  23.11.2018  Interpelacja w sprawie podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 06.12.2018 06.12.2018
  139 K.Czechowska L.Penciny
J. Dziemdziory S. Więcławska  
D. Cecotka
23.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenów wokół zbiornika Bugaj. 08.01.2019 09.01.2019
  140 J. Dziemdziora 27.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu przy zbiegu Al. Kopernika i ul. Śląskiej oraz zlikwidowania uciążliwości jakie tam występują. 07.12.2018 07.12.2018
  141 M. Czarczyk 28.11.2018 28.11.2018 Interpelacja w sprawie przeniesienia pętli autobusowej z ul. Konopnickiej/Słowackiego w Al. 800-lecia i utworzenia w miejscu po pętli autobusowej nowych miejsc parkingowych. 13.12.2018 18.12.2018
  142 J. Dziemdziora 03.12.2018 03.12.2018 Interpelacja w sprawie wykonania niezbędnych napraw  na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Rakowskiej oraz uporządkowania terenu przyległego. 07.12.2018 07.12.2018
  143 J. Dziemdziora 03.12.2018  05.12.2018 Interpelacja w sprawie pętli autobusowej MZK przy ul. Słowackiego i uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem. 13.12.2018 14.12.2018
  144 J. Wójcik 03.12.2018  05.12.2018 Interpelacja w sprawie remontu chodnika znajdującego się po północnej stronie bloków przy ul. ks. Piotra Skargi 4 i 6. 18.12.2018 18.12.2018
  145 J. Wójcik 03.12.2018 05.12.2018 Interpelacja w sprawie wymiany chodnika znajdującego się przed blokiem przy ul. Pawlikowskiego 12. 13.12.2018 14.12.2018
  146 J. Wójcik 03.12.2018 05.12.2018 Zapytanie dotyczące umieszczania słupów oświetleniowych na środku chodnika. 14.12.2018 14.12.2018
  147 J. Dziemdziora 04.12.2018 05.12.2018 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu wyeliminowania plagi szczurów na terenie osiedla Sadowa II. 13.12.2018
19.12.2018
14.12.2018
19.12.2018
  148 S. Więcławska 05.12.2018 06.12.2018 Interpelacja dotycząca inicjatywy wdrożenia przez miasto projektu "aktywny senior" 20.12.2018 20.12.2018
  149 J. Dziemdziora 05.12.2018 06.12.2018 Interpelacja w sprawie naprawy cząstkowej chodnika na skwerze im. Józefa Chełmońskiego oraz dokonania w przyszłości rewitalizacji tego skweru. 18.12.2018
18.12.2018
18.12.2018
  150 J. Dziemdziora 06.12.2018 07.12.2018 Interpelacja w sprawie usunięcia dysfunkcji w infrastrukturze komunalnej miasta. 21.12.2018 21.12.2018
  151 U. Czubała
J. Dziemdziora
 
07.12.2018 07.12.2018 Interpelacja w sprawie budowy zatoki postojowej przed blokiem przy ul. Hutniczej 13. 27.12.2018 27.12.2018
  152 J. Dziemdziora 07.12.2018 11.12.2018 Interpelacja dotycząca podjęcia stosownych działań organizatorskich mających na celu likwidację utrudnień związanych z zainstalowaniem słupków oddzielających zatokę postojową przy ul. Sienkiewicza. 14.12.2018 17.12.2018
  153 S. Więcławska 13.12.2018 14.12.2018 Interpelacja dotycząca umieszczenia informacji o możliwości skorzystania 
z dofinansowania z Programu "Czyste Powietrze" we wszystkich referatach Urzędu Miasta obsługujących mieszkańców w zakresie budowy i modernizacji domów.
27.12.2018 27.12.2018
  154 A. Piekarski 14.12.2018 17.12.2018 Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającej ziemi na ulicy Jeziornej przy skrzyżowaniu z ulicą Koralową. 04.01.2019 07.01.2019
  155 M. Wężyk-Głowacka 19.12.2018 21.12.2018 Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu wpływającego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Kostromskiej z Wojska Polskiego. 04.01.2019
15.02.2019
04.01.2019
18.02.2019
  156 J. Dziemdziora 28.12.2018 02.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań dotyczących systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście m.in. na terenach u zbiegu ulic Kołłątaja –Modrzewskiego oraz przy ul. Doroszewskiego 3 i 5. 10.01.2019 10.01.2019
  157 J. Dziemdziora 31.12.2018 02.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych czynności mających na celu usunięcia niedogodności związanych rosnącym krzewem przy ul. Matejki. 15.01.2019 15.01.2019
          2019    
  1 J. Dziemdziora 07.01.2019 08.01.2019 Interpelacja w sprawie niewykonanych prac w infrastrukturze miasta 10.01.2019
17.01.2019
23.01.2019
11.01.2019
18.01.2019
23.01.2019
  2 J. Dziemdziora 17.01.2019 18.01.2019 Interpelacja w sprawie inwestycji na ul. Okrzei dotychczas zrealizowanych oraz planowanych w bieżącym roku. 11.02.2019 11.02.2019
  3 S. Więcławska
D. Cecotka
J. Dziemdziora
L. Pencina
K. Czechowska
18.01.2019 22.01.2019 Interpelacja dotycząca przeprowadzenia w piotrkowskich  szkołach zajęć w ramach godzin wychowawczych na temat hejtu oraz jego konsekwencji. 06.02.2019 06.02.2019
  4 Ł. Janik 21.01.2019 22.01.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza. 05.02.2019 05.02.2019
  5 J. Dziemdziora 23.01.2019 24.01.2019 Interpelacja w sprawie podjęcie stosownych działań mających na celu likwidację zagrożeń związanych z tworzącą się lodowicą w rejonie pętli MZK u zbiegu ul. Dmowskiego i ul. Górniczej. 07.02.2019 07.02.2019
  6 J. Dziemdziora 24.01.2019 25.01.2019 Interpelacja w sprawie zwiększenia miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy Reja w pobliżu bloku przy ul. Modrzewskiego 5 A. 31.01.2019 01.02.2019
  7 S. Więcławska
K. Czechowska
J. Dziemdziora
25.01.2019 25.01.2019 Interpelacja w sprawie dostosowania rozkładów jazdy miejskich autobusów do potrzeb mieszkańców oraz dokonania aktualizacji strony internetowej Spółki MZK. 05.02.2019 05.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
  8 J. Dziemdziora 25.01.2019 25.01.2019 Interpelacja dotycząca informacji o nieprzestrzeganiu przez kierowców znaków pionowych i poziomych na parkingu w galerii Focus Mall. 04.02.2019 05.02.2019
  9 K. Czyżyński 28.01.2019 29.01.2019 Interpelacja  dotycząca awarii oświetlenia ulicznego na ul. Kostromskiej, na odcinku od ul. Słowackiego do ronda Agnieszki Osieckiej oraz obowiązujących standardów w zakresie czasu usunięcia awarii. 07.02.2019 07.02.2019
  10 K. Czyżyński
U. Czubała
28.01.2019 29.01.2019 Interpelacja dotycząca rozważenia zmiany zasad zimowego utrzymania dróg w Piotrkowie Trybunalskim. 14.02.2019 14.02.2019
  11 A. Piekarski 29.01.2019 31.01.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia lub zmiany zasad zakazu parkowania w dni targowe na ul. Mieszka I oraz budowy parkingu na niezagospodarowanym terenie przyległym do ul. Mieszka I. 15.02.2019 15.02.2019
  12 A. Piekarski 29.01.2019 31.01.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia znaku "zakaz postoju" lub "zakaz zatrzymywania się" na ul. Czarnej w dni targowe. 15.02.2019 15.02.2019
  13 P. Gajda 30.01.2019 01.02.2019 Interpelacja w sprawie poparcia dla utrzymania bazy wodnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdującej w Bronisławowie się nad Zalewem Sulejowskim 13.02.2019 14.02.2019
  14 J. Dziemdziora 04.02.2019 05.02.2019 Interpelacja dotycząca uwzględnienia likwidacji zastoju wody na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego z ul. Kostromską w ramach planowanej wymiany nawierzchni jezdni na ul. Dmowskiego. 14.02.2019 14.02.2019
  15 J. Dziemdziora 05.02.2019 07.02.2019 Interpelacja w sprawie zwiększenia miejsc postojowych na  terenie po wschodniej stronie ul. Kołłątaja oraz w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia uciążliwości dla pieszych w rejonie tej ulicy. 22.02.2019 22.02.2019
  16 J. Dziemdziora 07.02.2019 07.02.2019 Interpelacja w sprawie zamontowania wiat na przystankach komunikacji miejskiej na ulicach: Kostromskiej, Wojska Polskiego i Łódzkiej. 20.02.2019 20.02.2019
  17 M. Czarczyk 20.02.2019 22.02.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania lustra drogowego poprawiającego widoczność na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater z Belzacką. 11.03.2019 11.03.2019
  18 M. Czarczyk 20.02.2019 22.02.2019 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości wydzielenia miejsc parkingowych z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Konopnickiej/ Słowackiego. 11.03.2019 11.03.2019
  19 W. Olejnik 22.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego. 04.03.2019
11.03.2019
05.03.2019
11.03.2019
  20 W. Olejnik 22.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej łączącej osiedle przy "Piomie" z ogródkami działkowymi przy ul. Gęsiej. 18.03.2019 18.03.2019
  21 J. Dziemdziora 25.02.2019 26.02.2019 Interpelacja w sprawie kładki pieszo-jezdnej nad autostradą A1 oraz planowanych działań w związku z budową autostrady A1 zmierzających do zminimalizowania niedogodności z tym związanych. 11.03.2019 11.03.2019
  22 J.Dziemdziora 28.02.2019 01.03.2019 Interpelacja dotycząca udzielenia informacji w sprawie podjętych czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych. 14.03.2019 15.03.2019
  23 J. Dziemdziora 04.03.2019 05.03.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ławek. 22.03.2019 25.03.2019
  24 J. Dziemdziora 11.03.2019 11.03.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach. 28.03.2019 29.03.2019
  25 S. Więcławska
K. Czechowska
L. Pencina
 
12.03.2019 14.03.2019 Interpelacja dotycząca uprzątnięcia śmieci z terenu po dawnej kolejce wąskotorowej. 05.04.2019 05.04.2019
  26 J. Dziemdziora 14.03.2019 14.03.2019 Interpelacja w sprawie zmiany usytuowania ławek znajdujących się przy ul. Daniłowskiego w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców. 05.04.2019 05.04.2019
  27 J. Dziemdziora 18.03.2019 18.03.2019 Interpelacja dotycząca rozważenia możliwości zmiany zapisu w § 3 Uchwały XXIV/333/16 Rady Miasta z dnia 29.06.2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania, tak aby stawką zerową zostały objęte pojazdy hybrydowe i elektryczne. 22.03.2019 25.03.2019
  28 P. Gajda 18.03.2019 20.03.2019 Zapytanie dotyczące budowy ronda przy ul. Dmowskiego i Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim. 22.03.2019 22.03.2019
  29 S. Więcławska,
D. Cecotka,
L. Pencina
20.03.2019 22.03.2019 Interpelacja w sprawie informacji na temat ośrodków dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 03.04.2019 03.04.2019
  30 J. Dziemdziora 21.03.2019 22.03.2019 Interpelacja w sprawie występujących zagrożeń w ruchu drogowym związanych z ograniczoną widocznością na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Mickiewicza. 05.04.2019 05.04.2019
  31 W. Olejnik 22.03.2019 25.03.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia stanu nawierzchni ul. Szklarskiej 05.04.2019 05.04.2019
  32 P.Gajda 22.03.2019 25.03.2019 Zapytanie dot.  udzielenia informacji o:
1) wysokości średnich zarobków pracowników instytucji kultury i sportu podległych Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
2) wysokości zarobków pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta z uwzględnieniem średnich zarobków dla grup pracowniczych.
03.04.2019
09.04.2019
03.04.2019
09.04.2019
  33 K.Czyżyński 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja dot. doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie informacji ilu nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych skorzystało z dofinansowania, na jakie rodzaje form i w jakiej wysokości 18.04.2019 18.04.2019
  34 P.Cecotka 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski swoim patronatem projektu "Ratujemy i Uczymy Ratować" w szkołach z terenu miasta oraz działania Stowarzyszenia Help PT w tym kierunku 10.04.2019 10.04.2019
  35 W.Olejnik 26.03.2019 27.03.2019 Interpelacja dotycząca rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3, za lata 2017 i 2018 17.04.2019 18.04.2019
  36 M.Czarczyk 27.03.2019 29.03.2019 Interpelacja w sprawie dobudowania odcinka chodnika na ul. Źródlanej od ul. Modrzewskiego w kierunku rzeki Strawa. 26.04.2019 26.04.2019
  37 J.Dziemdziora 28.03.2019 29.03.2019 Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu oznaczenia i uzupełnienia zabezpieczeń folią odblaskową słupów energetycznych znajdujących się przy ul. Brzeźnickiej. 09.04.2019 09.04.2019
  38 S.Więcławska 29.03.2019 02.04.2019 Interpelacja w sprawie ponownego ustawienia metalowego słupka na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Sulejowskiej 09.04.2019 09.04.2019
  39 J. Dziemdziora 08.04.2019 08.04.2019 Interpelację w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta (uprzątnięcie liści, przegląd drzewa na ul. 18 Stycznia, ul. Łódzkiej) oraz zminimalizowanie występujących dysfunkcji (brak rozkładów jazdy na przystankach, naprawy cząstkowe jezdni, brak znaków drogowych). 19.04.2019 19.04.2019
  40 M. Czarczyk 09.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie poprawy/wymiany nawierzchni jezdni na ul. Reja. 19.04.2019 19.04.2019
  41 M. Czarczyk 09.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia piachu wzdłuż krawężników ulic na osiedlu Słowackiego. 26.04.2019 26.04.2019
  42 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Lelewela. 19.04.2019 19.04.2019
  43 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Interpelacja w sprawie przywrócenia komunikacji miejskiej z osiedlem Meszcze 19.04.2019 23.04.2019
  44 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Zapytanie dotyczące kwestii montażu słupów oświetleniowych po środku ciągu pieszego na ul. Leonarda, które utrudniają pieszym korzystania z chodnika. 26.04.2019 29.04.2019
  45 S. Stachaczyk 10.04.2019 11.04.2019 Zapytanie w sprawie wykazu ulg podatkowych od nieruchomości za lata 2014-2018 16.04.2019 18.04.2019
  46 W. Olejnik 15.04.2019  16.04.2019 Interpelacja w sprawie zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Zalesickiej. 26.04.2019 29.04.2019
  47 W. Olejnik 15.04.2019 16.04.2019 Interpelacja w sprawie oczyszczenia chodnika wzdłuż ul. 18 Stycznia. 06.05.2019 06.05.2019
  48 J. Wójcik 17.04.2019 18.04.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu na placu zabaw przy targowisku na osiedlu Wyzwolenia. 07.05.2019 08.05.2019
  49 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie dotyczące Piotrkowskich Stref Aktywności Gospodarczej. 29.04.2019 02.05.2019
  50 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 23.04.2019 23.04.2019
  51 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie wydatków ponoszonych na promocję realizowaną w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta w latach 2016-2018 w wyszczególnionym zakresie. 30.04.2019 02.05.2019
  52 P. Gajdy,
A. Piekarskiego, Ł. Janika
S. Stachaczyka
17.04.2019 18.04.2019 Zapytanie w sprawie ustalenia stanu prawnego ulicy biegnącej do Przedszkola Samorządowego nr 7 i pasażu biegnącego od Al. Armii Krajowej 35 do ul. Poprzecznej na wysokości wjazdu na bazar oraz udostępnienia mapy (III okręg). 29.04.2019 29.04.2019
30.04.2019
  53 J. Dziemdziora 29.04.2019 29.04.2019 Interpelacja w sprawie rewitalizacji budynku po byłej spółdzielni ogrodniczej i zakładzie rektyfikacji spirytusu przy ul. Batorego 06.05.2019 07.05.2019
  54 S. Stachaczyk 29.04.2019 02.05.2019 Zapytanie p. Sergiusza Stachaczyka w sprawie miejsc parkingowych dla interesantów przy Urzędzie Miasta na ul. Szkolnej. 16.05.2019 16.05.2019
  55 J. Dziemdziora 02.05.2019 06.05.2019 Interpelacja w sprawie dokonania nowych nasadzeń drzew w rejonie Al. 800-lecia oraz utworzenia w okolicy ronda im. Zygmunta Zaremby warunków do odpoczynku dla osób przemieszczających się tamtędy. 23.05.2019 24.05.2019
  56 J. Dziemdziora 07.05.2019 08.05.2019 Interpelacja w sprawie dokonania demontażu ławki przy ul. Daniłowskiego. 14.05.2019 15.05.2019
  57 W.Olejnik 07.05.2019 09.05.2019 Interpelacja w sprawie byłych mieszkań zakładowych włączonych do zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski. 23.05.2019 24.05.2019
  58 J.Dziemdziora 08.05.2019 10.05.2019 Interpelacja w sprawie napraw cząstkowych dróg i ścieżek rowerowych w 8 puntach miasta. 28.05.2019 29.05.2019
  59 W.Olejnik 10.05.2019 13.05.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia możliwości czasowego postoju dla aut parkujących na ul. Dmowskiego 30 B i C. 29.05.2019 30.05.2019
  60 J.Dziemdziora 15.05.2019 16.05.2019 Interpelacja w sprawach: usunięcia drzewa na ul. Michałowskiej, udzielenia informacji dotyczącej zainstalowanego progu zwalniającego, napraw cząstkowych jezdni oraz usunięcia zwisających gałęzi przy zjeździe na parking Focus Mall od strony ul. Modrzewskiego. 04.06.2019 04.06.2019
  61 J.Dziemdziora 22.05.2019 23.05.2019 Interpelacja w sprawie zwłoki w realizacji postulatów mieszkańców dot. remontu chodnika przy ulicy Szkolnej 60. 06.06.2019 06.06.2019
  62 W. Olejnik 28.05.2019 28.05.2019 Interpelacja w sprawie uzupełnienia danych, dotyczących byłych mieszkań zakładowych włączonych do zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Trybunalski. 11.06.2019 12.06.2019
  63 J.Dziemdziora 30.05.2019 04.06.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu zniesienie zagrożeń i utrudnień, dla uczestników ruchu drogowego, jakie stwarza bus  parkowany w pobliżu południowego szczytu bloku nr 49 przy ul. Szkolnej 62 A. 24.06.2019 24.06.2019
  64 S.Stachaczyk 03.05.2019 04.06.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia kolein na przejściu dla pieszych przy II LO na ul. Żeromskiego. 17.06.2019 18.06.2019
  65 J. Dziemdziora 27.06.2019 28.06.2019 Interpelacja w sprawie wykoszenia traw, pielęgnacji żywopłotów i inne 11.07.2019 12.07.2019
  66 J. Dziemdziora 28.06.2019 02.07.2019 Interpelacja w sprawach napraw cząstkowych ulic, zmodernizowania skrzyżowania 16.07.2019 16.07.2019
  67 J. Dziemdziora 01.07.2019 02.07.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu „Spektrum”.  08.07.2019 09.07.2019
  68 D. Cecotka  08.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i ul. Pawlikowskiego lustra poprawiającego widoczność wyjeżdżającym z ul. Pawlikowskiego od strony szkoły ZDZ. 17.07.2019 22.07.2019
  69 D. Cecotka 08.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie wprowadzenia podczas Sesji i we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta, ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych oraz wprowadzenia nakazu używania ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto. 19.07.2019 22.07.2019
  70 D. Cecotka 08.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie darmowego przejazdu autobusem MZK przez Honorowego Dawcę Krwi, w dniu oddania krwi. 19.07.2019 22.07.2019
  71 D. Cecotka 08.07.2019 10.07.2019 Zapytanie w sprawie terminu budowy przyłącza na ul. Zawiłej 4. 24.07.2019 24.07.2019
  72 J. Dziemdziora 09.07.2019 10.07.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na jakim etapie znajdują się przygotowania do ustawienia wiaty przystankowej po południowej stronie ul. Wojska Polskiego w pobliżu ul. 25 Pułki Piechoty oraz, czy przewiduje się usunięcie pieńków pozostałych po ściętych drzewach zalegających w pobliżu przystanków. 19.07.2019 22.07.2019
  73 J. Dziemdziora 12.07.2019 16.07.2019 Interpelacja w sprawie ponownego przeanalizowania interpelacji z dnia 01.07.2019 r., w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum". 23.07.2019 23.07.2019
  74 J. Dziemdziora 17.07.2019 18.07.2019 Interpelacja w sprawie usunięcia dysfunkcji psujących wizerunek miasta. 31.07.2019 31.07.2019
  75 J. Dziemdziora 19.07.2019 22.07.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań w związku z zanieczyszczeniem jezdni betonem oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez radnego. 09.08.2019 12.08.2019
  76 W. Olejnik 31.07.2019 02.08.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące budynków mieszkalnych, które zostały przejęte przez gminę Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa. 12.08.2019 13.08.2019
  77 W. Olejnik 31.07.2019 02.08.2019 Interpelacja w sprawie zakupu strojów członkom Miejskiej Orkiestry Dętej. 09.08.2019 13.08.2019
  78 J. Dziemdziora 01.08.2019 02.08.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie następujących dysfunkcji: 1. Uszkodzony próg zwalniający na ul. Wąskiej 10A. 2. Dwie dziury w jezdni na ul. Rolniczej przy przejeździe kolejowym. 3. Dziury w jezdni ul. Twardosławickiej w szczególności na wysokości posesji nr 61A i 59A. 4. Zwisające gałęzie na ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Matejki. 5. Śmieci wokół wiaty przystankowej po północnej stronie Al. Sikorskiego w pobliżu Al. AK. 6. Po północnej stronie ul. Twardosławickiej w pobliżu ronda Zaremby leżący znak drogowy D-15. 12.08.2019 13.08.2019
  79 J. Dziemdziora 08.08.2019 09.08.2019 Interpelację w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie opisanych dysfunkcji na terenie miasta oraz udzielenia informacji na jakiej podstawie dokonano zmiany oznakowania pionowego ścieżki rowerowej na ul. Kostromskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jaworową. 23.08.2019 23.08.2019
  80 J. Dziemdziora 14.08.2019 16.08.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań porządkowych w zakresie wykoszenia traw i chwastów w rejonie ul. Szymanowskiego. 30.08.2019 30.08.2019
  81 D. Cecotka 19.08.2019 20.08.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia drogi wewnętrznej po budowie parkingów na osiedlu Wyzwolenia.  30.08.2019 04.09.2019
  82 D. Cecotka 19.08.2019 20.08.2019 Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu ograniczającego widoczność kierowcom na skrzyżowaniu ul. Garbarskiej z ul. Krasickiego. 27.08.2019 28.08.2019
  83 A. Piekarski 20.08.2019 22.08.2019 Interpelacja w sprawie przeniesienia w planie zagospodarowania przestrzennego chodnika na odcinku od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej ze strony wschodniej na stronę zachodnią, w celu utworzenia ciągu pieszego na całej długości ul. Jeziornej oraz możliwie szybkiego wybudowania tego odcinka chodnika na ul. Jeziornej. 27.08.2019 28.08.2019
  84 A. Piekarski  20.08.2019 22.08.2019 Interpelacja w sprawie ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22. 18.9.2019 19.09.2019
  85 W. Olejnik 21.08.2019 23.08.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia na terenu Parku Sportowego "Wyzwolenie" zlokalizowanego przy ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim. 03.09.2019 03.09.2019
  86 J. Dziemdziora 23.08.2019 23.08.2019 Interpelacja  w sprawie udzielenia informacji czy do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło zawiadomienie z Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zaprzestaniu nadzoru nad placem zabaw na oś. Łódzka. Jeżeli wpłynęło takie zawiadomienie to jakie działania zostaną podjęte. 06.09.2019 09.09.2019
  87 J. Dziemdziora 26.08.2019 26.08.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia informacji jakie zostaną podjęte działania mające na celu likwidację plagi szczurów w parku Belzackim i terenie przyległym. 06.09.2019 06.09.2019
  88 J. Dziemdziora 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych czynności w celu sprawdzenia samochodu bez tablic rejestracyjnych znajdującego się na parkingu przy ul. Spacerowej. 10.09.2019 10.09.2019
  89 A. Piekarski 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni na zakręcie ul. Wierzejskiej przy wiadukcie nad ul. Miast Partnerskich 11.09.2019 11.09.2019
  90 A. Piekarski 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie wybudowania placu zabaw na działce nr 100 obręb 19 przy zbiegu ulic Rumiankowej i Cytrynowej. 06.09.2019 06.09.2019
  91 A. Piekarski 27.08.2019 29.08.2019 Interpelacja w sprawie zainstalowania budek lęgowych dla jerzyków na szczytach bloków na terenie miasta. 12.09.2019 12.09.2019
  92 D.Cecotka 05.09.2019 09.09.2019 Interpelacja w sprawie przystąpienia przez Urząd Miasta do akcji udostępniania mieszkańcom budek lęgowych dla jerzyków. 07.10.2019 07.10.2019
  93 D.Cecotka 05.09.2019 09.09.2019 Interpelacja w sprawie ogrodzenia ROD im. T. Kościuszki a graniczące z nim parkingi i chodnik przy ulicy Działkowej. 17.09.2019 17.09.2019
  94 D.Cecotka 06.09.2019 09.09.2019 Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Armii Krajowej. 25.09.2019 02.10.2019
  95 J.Dziemdziora 11.09.2019 16.09.2019 Interpelacja w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji terenów zielonych. 26.09.2019 30.09.2019
  96 J.Dziemdziora 13.09.2019 16.09.2019 Interpelacja dot. ponownego udzielenia odpowiedzi
w sprawie plagi szczurów.
25.09.2019 26.09.2019
  97 J.Dziemdziora 16.09.2019 18.09.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu wybudowanie chodnika po północnej stronie ul.Modrzewskiego na całej długości. 24.09.2019 26.09.2019
  98 W. Olejnik 25.09.2019 30.09.2019 Interpelacja w sprawie dostosowania chodników i przejść dla mieszkańców w obrębie ronda Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelazna, Górna. 11.09.2019  
  99 W. Olejnik 25.09.2019 30.09.2019  Interpelacja dotycząca podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości dla mieszkańców osiedla Wronia firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej. 03.10.2019 08.10.2019
  100 J. Dziemdziora 26.09.2019 01.10.2019 Interpelacja w sprawie cen ciepła, sposobu jego dostarczania oraz zjawiska smogu występującego w Piotrkowie Trybunalskim. 09.10.2019 10.10.2019
  101 J. Dziemdziora 27.09.2019 01.10.2019 Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych działań w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w rejonie ul. Szkolnej oraz pomiędzy ul. Kostromską i ul. Iwaszkiewicza. 10.10.2019 10.10.2019
  102 J. Dziemdziora 27.09.2019 03.10.2019 Interpelacja w sprawie założenia oświetlenia ulicznego przy ul. Energetyków, na odcinku od ul. Malinowej do ul. Jodłowej oraz poinformowania o możliwym terminie realizacji tego zadania, ewentualnie uwzględnienia zadania w przyszłorocznym planie inwestycyjnym. 04.10.2019 08.10.2019
  103 J. Dziemdziora 30.09.2019 03.10.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia niezbędnej pomocy właścicielom garaży przy ul. Górniczej, którzy zasygnalizowali radnemu o niszczeniu drogi (terenu, który wyrównali we własnym zakresie) przez pojazdy wożące materiały budowlane na budowę obiektu w rejonie zespołu garaży przy ww. ulicy. 10.10.2019 10.10.2019
  104 J. Dziemdziora 01.10.2019 03.10.2019 Interpelacja w kwestiach dotyczących napraw cząstkowych ulicy Roosevelta, jak i jej remontu kapitalnego (prace projektowe, etapy i terminarz robót). 08.10.2019 08.10.2019
  105 J. Dziemdziora 03.10.2019 04.10.2019 Interpelacja w sprawie utworzenia w Piotrkowie Trybunalskim Izby Historycznej Piotrkowskich Hut Szkła. 08.10.2019 09.10.2019
  106 J. Dziemdziora 04.10.2019 08.10.2019 Interpelacja pt. Al. 800-lecia – wystąpienie 6, złożoną w dniu 4 października 2019 roku, w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych i budżecie na 2020 rok projektów zgłoszonych przez niego w interpelacjach z dnia 14.12.2016 r. i z dnia 12.05.2017 r.  10.10.2019 14.10.2019
  107 J. Dziemdziora 09.10.2019 11.10.2019 Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dot. modernizacji placu zabaw pomiędzy oś. Łódzka a Wysoka.    
  108            
  109            
  110            
  111            
  112            
  113            
  114            
  115            
  116            
  117            
  118            
  119            
  120            
  121            
  122            
  123