Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
XXVII//2020 Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskim. 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej – Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką. 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim wzdłuż ulicy Jedności Narodowej. 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z ,,Hempis’’ spółka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr, na części nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej z przeznaczeniem na parking. 2020-09-22
XXVII//2020 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 27. 2020-09-22