Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
/79/2020 Interpelacja radnej Wiesławy Olejnik w sprawie przywrócenia oświetlenia nocnego w rejonie ul: Łódzkiej, Kostromskiej, Polnej, Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-06-03
XXII//2020 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-06-02
XXII//2020 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok. 2020-06-02
XXII//2020 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok. 2020-06-02
XXII//2020 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania. 2020-06-02
XXI/326/2020 Uchwała Nr XXI/326/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2020-06-01
XXI/325/2020 Uchwała Nr XXI/325/20 w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023”. 2020-06-01
XXI/324/2020 Uchwała Nr XXI/324/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-06-01
XXI/323/2020 Uchwała Nr XXI/323/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 2020-06-01
XXI/322/2020 Uchwała Nr XXI/322/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana. 2020-06-01