Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
/95/2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji terenów zielonych DRM.0003.95.2019 2019-09-13
/94/2019 Interpelacja p. D. Cecotki w sprawie rozważenia możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Armii Krajowej. 2019-09-11
/93/2019 Interpelacja p. D. Cecotki w sprawie ogrodzenia ROD im. T. Kościuszki a graniczące z nim parkingi i chodnik przy ulicy Działkowej. 2019-09-11
/92/2019 Interpelacja p. D. Cecotki w sprawie przystąpienia przez Urząd Miasta do akcji udostępniania mieszkańcom budek lęgowych dla jerzyków. 2019-09-11
X/166/2019 Uchwała Nr X/166/19 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-09-04
X/165/2019 Uchwała Nr X/165/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-09-04
X/164/2019 Uchwała Nr X/164/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 2019-09-04
X/163/2019 Uchwała Nr X/163/19 w sprawie zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim. 2019-09-04
X/162/2019 Uchwała Nr X/162/19 w sprawie odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1. 2019-09-04
X/161/2019 Uchwała Nr X/161/19 zmieniająca uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski”. 2019-09-04