Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

Zakończyły się ponowne wybory przedstawicieli do jednostek pomocniczych gminy

Prezydent Miasta zarządził przeprowadzenie ponownych wyborów do pięciu rad osiedli, które nie wybrały swoich przedstawicieli w pierwszych terminach.
Zebrania wyborcze mieszkańców Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa”, Osiedla „Belzacka” i Osiedla „Centrum” nie wyłoniły nowych rad osiedli, gdyż zebrania te były nieprawomocne z uwagi na zbyt małą liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
Swoich przedstawicieli do rady osiedla wybrali natomiast mieszkańcy Osiedla „Armii Krajowej” oraz Osiedla „Słowackiego Północ” .
W dniu 24 czerwca 2019 r. wybrano Radę Osiedla „Armii Krajowej” w następującym składzie:

1. Banaszczyk Łukasz
2. Chmielewski Błażej
3. Chmielewski Mikołaj
4. Chrapkiewicz Małgorzata
5. Karliński Damian
6. Kocięba Halina
7. Krawczyk Agnieszka
8. Lis Kamil 9. Masiarek Kamil
10. Masiarek Marzena
11. Matuszczyk Bożena
12. Mazur Ewa
13. Ostalczyk Marek
14. Reising Paweł
15. Stachaczyk TomaszW dniu 27 czerwca 2019 r. wybrano Radę Osiedla „Słowackiego Północ” w następującym składzie:

1. Biniek Marian
2. Czarczyk Michał
3. Furman Wiesława
4. Gałecka Sylwia
5. Górczak Włodzimierz
6. Grabowska Janina
7. Kapusta Witold
8. Masiarek Michał
9. Młoczkowski Izydor
10. Pełka Jadwiga
11. Podleska Wanda
12. Sroczyński Antoni
13. Szelka Józef
14. Wierzch Halina
15. Wrońska Maria
< POWRÓT