Rady Osiedli

JEDNOSTKA POMOCNICZA OSIEDLE "SZCZEKANICA" UTWORZONA UCHWAŁĄ NR LII/650/18 Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU


Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od południa:  ul. Polna (północna strona) od Al. Armii Krajowej, ul. Twardosławicka (północna strona) do granic miasta,
- od północy: ul. Trybunalska od ul. Łódzkiej, granice miasta,
- od wschodu: Al. Armii Krajowej (zachodnia strona) od Polnej do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (południowa strona) od Al. Armii Krajowej do ul. Sadowej, ul. Sadowa (zachodnia strona), ul. Łódzka (zachodnia strona) do ul. Trybunalskiej,
- od zachodu: granice miasta.

W dniu 1 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla „Szczekanica” w następującym składzie:
1. Antczak Przemysław                                   
2. Furmaniuk Grzegorz                         
3. Gaj Renata – Przewodnicząca Rady Osiedla                                    
4. Kowalska Małgorzata – Sekretarz Zarządu Osiedla             
5. Łuczyński Antoni                             
6. Maczugowski Janusz            
7. Marcinkowski Jacek                         
8. Michalski Rafał                                 
9. Mróz Tadeusz                       
10. Olejnik  Leszek                                    
11. Olszewski Jarosław                            
12. Pabich Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla              
13. Rumińska-Filipek Marzenna  –  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla  
14. Stachowiak Zbigniew  – Skarbnik Zarządu Osiedla
15. Wolski Artur   – Przewodniczący Zarządu Osiedla