Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza „Południe” utworzona uchwałą Nr XVIII/321/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku

 

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Południe" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: Al. Sikorskiego (południowa strona) od granic miasta do drogi wewnętrznej – łącznika ulic Al. Sikorskiego
R. Dmowskiego,
- od południa: ul. Orla (północna strona) od drogi wewnętrznej – łącznika ulic Al. Sikorskiego-Dmowskiego do granic miasta,
- od wschodu: droga wewnętrzna – łącznik ulic Al. Sikorskiego – 
R. Dmowskiego w linii prostej do ul. Orlej,
- od zachodu: granice miasta od Al. Sikorskiego, poprzez ul. Odległą do  ul. Orlej.

 

W dniu 1 lutego 2019 r. wybrano Radę Osiedla „Południe” w następującym składzie:

1. Filipiak Joanna -  Sekretarz Zarządu Osiedla                                            
2. Harlejczyk Iwona                                   
3. Harlejczyk Krzysztof - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla                                
4. Horschwald Agnieszka                          
5. Jażdż-Banaszewska Krystyna                
6. Kawińska Jolanta - Skarbnik Zarządu Osiedla                                     
7. Krawczyk Dariusz                                  
8. Krawczyk Janina                                    
9. Lodzińska Katarzyna - Przewodnicząca Zarządu Osiedla                               
10. Marchwińska Joanna                                 
11. Możdżeń Alina                                                     
12. Możdżeń Elżbieta                                    
13. Olejnik Wiesława -  Przewodnicząca Rady Osiedla                                     
14. Szewczyk Lidia - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla   
15. Trzaskacz Marek             

Spotkania Rady Osiedla "Południe" odbywać się będą w każdą pierwszą środę  miesiąca  w godzinach 17:00 - 18:30.

Konsultacje z mieszkańcami odbywać się będą w godzinach 17:45-18:30 w każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Rady Osiedla "Południe" ZSP nr 2 ul. Dmowskiego 38.

W dniu 02.07.2020 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę Nr 4/07/2020 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Dariusza Krawczyka wskutek śmierci.
 

Załączniki artykułu

Statut RO Południe (ilość pobrań: 41) zobacz online