Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza „Starówka” utworzona uchwałą Nr XXXVIII/442/97 z dnia 21 maja 1997 roku

 
Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Centrum" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Wojska Polskiego (południowa strona) od ul. Skłodowskiej-Curie do Al. Armii Krajowej,
- od południa: Al. Piłsudskiego (północna strona) od Al. Armii Krajowej, Al. Kopernika (północna strona) do ronda Sulejowskiego,
- od wschodu: ul. Skłodowskiej-Curie (zachodnia strona),
- od zachodu: Al. Armii Krajowej (wschodnia strona) od ul. Wojska Polskiego do ul. Piłsudskiego.

 
Od kadencji 2018-2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nastąpiła zmiana nazwy Osiedla „Starówka” na Osiedle „Centrum”.
W dniu 27.02.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "Centrum", które miało  na celu wybór Rady Osiedla "Centrum"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.

W dniu 4.07.2019 r. zorganizowane zostało ponowne zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla "Centrum" mające na celu wybór Rady Osiedla. W zebraniu nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) w związku z tym nie doszło do wyboru Rady Osiedla.

Na wniosek  mieszkańców Osiedla „Centrum” Prezydent Miasta zarządził przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Osiedla „Centrum”. Zebranie wyborcze w dniu 26 września 2019 roku nie wyłoniło Rady Osiedla „Centrum” z uwagi na zbyt małą liczbę uczestniczących w nim mieszkańców.  

Załączniki artykułu

statut-starowka (ilość pobrań: 53) zobacz online