Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza „Armii Krajowej” utworzona uchwałą Nr XVIII/320/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku


Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Armii Krajowej" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: Al. Piłsudskiego (południowa strona) od torów kolejowych, Al. Gen. W. Sikorskiego (północna strona) do drogi wewnętrznej-łącznika ulic Al. Sikorskiego-Dmowskiego,
- od południa: ul. Orla (północna strona) na odcinku od torów kolejowych do drogi wewnętrznej – łącznika ulic Al. Sikorskiego-Dmowskiego,
- od wschodu: ul. Częstochowska na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Orlej,
- od zachodu: droga wewnętrzna – łącznik ulic Al. Sikorskiego-Dmowskiego do ul. Orlej.

 

W dniu 24 czerwca 2019 r. wybrano Radę Osiedla "Armii Krajowej" w następującym składzie:

1. Banaszczyk Łukasz                          
2. Chmielewski Błażej                          
3. Chmielewski Mikołaj - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla                 
4. Chrapkiewicz Małgorzata                
5. Karliński Damian                              
6. Kocięba Halina                                 
7. Krawczyk Agnieszka                       
8. Lis Kamil                                          
9. Masiarek Kamil                                
10. Masiarek Marzena - Skarbnik Zarządu Osiedla                                 
11. Matuszczyk Bożena - Przewodnicząca Zarządu Osiedla                                
12. Mazur Ewa - Przewodnicząca Rady Osiedla                                      
13. Ostalczyk Marek                              
14. Reising Paweł - Sekretarz Zarządu Osiedla   
15. Stachaczyk Tomasz - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla 

Załączniki artykułu

statut-ak (ilość pobrań: 36) zobacz online