Rady Osiedli

Jednostka pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska"


     Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami: 

- od północy: ul. Sulejowska (południowa strona), Al. Kopernika  (południowa strona) od ronda Sulejowskiego do ul. Batorego,
- od południa: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- od wschodu: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do ul. Miast Partnerskich oraz tereny położone poniżej południowej strony doliny rzeki Strawy i Wierzejki do ul. Sulejowskiej,
- od zachodu: ul. Batorego (wschodnia strona), ul. W. Reymonta (wschodnia strona), ul. Żwirki (wschodnia strona), ul. Lotnicza (południowa strona), ul. Przemysłowa (wschodnia strona) do granic miasta.

 

W dniu 21 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla "Krakowskie Przemieście-Sulejowska" w następującym składzie:

1. Gołota Zbigniew - Skarbnik Zarządu Osiedla
2. Karcz Tadeusz - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kowalska Anna - Sekretarz Zarządu Osiedla
4. Kraś Stefan
5. Krawiec Katarzyna - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla
6. Lorek Grzegorz
7. Malec Paulina
8. Para Anna - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
9. Pencina Ludomir
10. Pingot Małgorzata
11. Rozpędek Aleksandra - Przewodnicząca Rady Osiedla
12. Stachera Paweł
13. Szulc Kamil
14. Świech Stanisław
15. Więcławska Sylwia

Dyżury Rady Osiedla Krakowskie Przedmieście - Sulejowska odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00-18:00
(10.06 2019, 9.09.2019, 14.10.2019, 4.11.2019 - wyjątkowo w pierwszy poniedziałek miesiąca, bo drugi poniedziałek listopada jest świętem narodowym, 9.12.2019, 13.01.2019, 10.02.2019, 9.03.2019, 6.04.2019 - wyjątkowo pierwszy poniedziałek, gdyż drugi poniedziałek kwietnia jest Poniedziałkiem Wielkanocnym, 11.05.2019, 8.06.2019)