Rady Osiedli

1) Przeprowadzenie konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka- Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka

Uchwała Nr XXVII/365/16 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka- Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka

Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 18 z dn. 13 stycznia 2017 r.
w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka

Załącznik nr 2

Dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka

Załącznik nr 3

Projekty Uchwał - Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie i wyniki z przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących propozycji  zmiany granic: Osiedla „Przyszłość”, Osiedla „Leśna”, Osiedla „Wyzwolenia”, Osiedla „Starówka”, Osiedla „Piastowskie”, Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska”, Osiedla „Wronia”, Osiedla „Południe”, Osiedla „Belzacka”, Osiedla „Słowackiego Północ”, Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa”, Osiedla „Armii Krajowej”  oraz zmiany nazwy Osiedla „Starówka”

2) Przeprowadzenie konsultacji społecznych o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Osiedle Szczekanica

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Osiedle Szczekanica - Załącznik nr 6

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Osiedle Szczekanica - Załącznik nr 7

Formularz konsultacji społecznych w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle Szczekanica - Załącznik nr 8

Mapa do formularza konsultacyjnego w sprawie utowrzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle Szczekanica - Załącznik nr 9

Sprawozdanie i wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle Szczekanica – Załącznik nr 10

Zarządzenie Nr 148 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Miasta z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla "Szczekanica" - Załącznik nr 11

Zarządzenie Nr 195 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Miasta z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla "Szczekanica" - Załącznik nr 12

Załączniki artykułu

Załącznik nr 1 (ilość pobrań: 38) zobacz online
Załącznik nr 2 (ilość pobrań: 17) zobacz online
Załącznik nr 3 (ilość pobrań: 19) zobacz online
Załącznik nr 4 (ilość pobrań: 28) zobacz online
Załącznik nr 5 (ilość pobrań: 9) zobacz online
Załącznik nr 6 (ilość pobrań: 7) zobacz online
Załącznik nr 7 (ilość pobrań: 6) zobacz online
Załącznik nr 8 (ilość pobrań: 8) zobacz online
Załącznik nr 9 (ilość pobrań: 6) zobacz online
Załącznik nr 10 (ilość pobrań: 4) zobacz online
Załącznik nr 11 (ilość pobrań: 3) zobacz online
Załącznik nr 12 (ilość pobrań: 5) zobacz online