Rady Osiedli

Zgodnie z uchwałami Rady Miasta, na terenie miasta funkcjonuje czternaście jednostek pomocniczych Gminy:

 • Jednostka pomocnicza  Osiedle „Starówka” utworzona uchwałą Nr XXXVIII/442/97 z dnia 21 maja 1997 roku
 • Jednostka pomocnicza „Osiedle Piastowskie” utworzona uchwałą Nr LII/623/98 z dnia 12 czerwca 1998 roku
 • Jednostka pomocnicza „Osiedle Armii Krajowej” utworzona uchwałą Nr XVIII/320/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle „Południe” utworzona uchwałą Nr XVIII/321/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle „Wronia” utworzona uchwałą Nr VI/79/2003 z dnia 26 marca 2003 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle „Leśna” utworzona uchwałą Nr VII/101/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle „Słowackiego Północ” utworzona uchwałą Nr IX/133/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle "Wierzeje" utworzona uchwałą Nr XL/669/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" utworzona uchwałą Nr XXIX/505/2008 z dnia 29 października 2008 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle "Sulejowska" utworzona uchwałą Nr XXIX/506/2008 z dnia 29 października 2008 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle "Przyszłość" utworzona Uchwałą nr XV/244/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 października 2007 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle "Belzacka" utworzona Uchwałą nr XXIII/389/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 maja 2008 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" utworzona uchwałą Nr XXIX/504/2008 z dnia 29 października 2008 roku
 • Jednostka pomocnicza Osiedle "Szczekanica" utworzona uchwałą Nr LII/650/18 z dnia 28 lutego 2018 roku

Załączniki artykułu