Petycje


Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że w 2018 roku nie wpłynęła żadna petycja podlegająca rozpatrzeniu przez Radę Miasta.

2015

2016

2017

Zbiorcza informacja na temat rozpatrzonych w 2018 roku petycji kierowanych do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że w 2018 roku nie wpłynęła żadna petycja podlegająca rozpatrzeniu przez Radę Miasta.