Petycja 6 z 2019 roku
Petycja w spawie podjęcia działań skutkujących zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy miejscowościami położonymi wzdłuż linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrkowskim i radomszczańskim a Łodzią Fabryczną
Petycja 5 z 2019 roku
Petycja w spawie wprowadzenia polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 
Petycja 1-4 z 2019 roku
Petycja dotyczy przyjęcia rozwiązań, które ograniczą degradację ekosystemu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.