Komisje

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/255/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2019 roku
 

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
na I półrocze 2020 roku1. Kontrola działalności Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim – wybrane zagadnienia.
2. Kontrola funkcjonowania Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.