Komisje

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/255/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.


Plan pracy
Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze 2020 r.


STYCZEŃ

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 rok.

LUTY

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 rok.

MARZEC

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” za 2019 rok.
4. Zbiorczy raport z realizacji „Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku” w roku 2019.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2019 roku.
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 r.

MAJ

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiany budżetu Miasta na 2020 rok.

CZERWIEC

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiany budżetu Miasta na 2020 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 roku.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.