Komisje

  1. Błaszczyński Marian
  2. Czarczyk Michał - Przewodniczący Komisji
  3. Czechowska Krystyna
  4. Czubała Urszula - Wiceprzewodnicząca Komisji
  5. Dajcz Sławomir
  6. Olejnik Wiesława
  7. Pencina Ludomir
  8. Wężyk-Głowacka Marlena
  9. Więcławska Sylwia