Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach


Zgodnie z wymogami określonymi w art.14 Ustawy o petycjach, corocznie - w terminie do 30 czerwca zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

2015

2016

2017