Petycja 5 z 2019 roku
Petycja w spawie wprowadzenia polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 
Petycja 1-4 z 2019 roku
Petycja dotyczy przyjęcia rozwiązań, które ograniczą degradację ekosystemu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.