Petycje

Druki do pobrania:

Oświadczenie podmiotu w sprawie ujawnienia danych osobowych na stronie internetowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zał. 1

Oświadczenie podmiotu o wyrażeniu zgody na złożenie petycji w jego interesie - zał. 2